Årsberättelse 1993


Levande Stenar feb 1994

ÅRSBERÄTTELSE FÖR SMYRNAFÖRAMLINGENS VERKSAMHET I LERUMS KOMMUN 1993

Aposteln Paulus skriver i 1Kor. 3:9 att vi är ett Guds bygge. Församlingen är som ett hus som håller på att byggas. Vi liknas både vid materialet och de som håller på att bygga.
När vi ser tillbaka på församlingens arbete under det gångna året är det särskilt byggande som varit i centrum. Renoveringen av Smyrna i Gråbo blev en verklighet. Det som vi samtalat och planerat sedan lång tid tillbaka kunde sättas igång. Utifrån det har vi också inspirerats till att
bygga församlingen vidare.
I vårt land idag är det lågkonjuntur i byggbranhen och många är arbetslösa men i Guds församling är det högkonjuntur. Ingen behöver vara sysslolös utan det finns arbete för alla som vill. Jesus säger att medan
dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.
Det har varit många frivilliga byggnadsarbetare i vår församling under året som gått. Utan den insatsen hade det inte fungerat men Gud har omsorg och förser med det som behövs.
Grunden är alltid viktig när man ska bygga ett hus. Så är det också i vårt liv och i ett församlingsarbete. Paulus liknar sig själv vid en klok byggmästare som lagt en grund. Var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Jesus bär och leder hela församlingen och låter den växa.
Utan honom kan vi ingenting göra. Hur har vi då byggt församlingen i Lerums kommun under 1993? Här kommer en liten resumé over det viktigaste som hänt. Först en titt på almenackan.

JANUARI
Avskedssamkväm för evangelist Ewa-Lena Karlsson som tjänat församlingen i två och ett halvt år. Samlingen sker i Smyrna Gråbo där flera medlemmar lämnar minnesord och för övrigt är det ett omväxlande program under kvällen.
Bönevecka och i en söndagsgudstjänst döps en utav församlingsmedlemmars barn i Smyrna Gråbo.

FEBRUARI
Cafe Gemenskap i servicehuset Parasollen i Gråbo. Missionär Nils-Erik Bergman besöker Hjällsnässkolan och Smyrna i Gråbo för att tala om mission i Bolivia.

MARS
Sång och musikmöte i Pingstkyrkan Sjövik med Christian Wendesten och sångare från Pingstkyrkan i Vårgårda.

APRIL
En utav våra medlemmar Lars-Åke Eriksson med team från blbelskolan i Bryssel besöker oss i ett möte under påskhelgen i Pingstkyrkan Sjövik.
Tore Meyerbäck talar om hur vi kristna ska bemöta New Age och andra vilseledande rörelser i en ungdomssamling.
Byggstart i Smyrna Gråbo. En stor grupp av både unga och äldre medlemmar röjer och river för att förbereda byggföretagets arbete.
Gemensam gudstjänst tillsammans med Korskyrkan i Hedefors. Ingvar Wennermyr talar och en grupp ungdomar sjunger.

MAJ
Renoveringen av Smyrna i Gråbo är i full gång. Arbetet går fort och den nya fasaden börjar att ta form. Tommie och Kent Olofsson leder arbetet på lördagarna tillsammans med många medlemmar. Gemenskapen stärks genom att få arbeta sida vid sida.
En församlingsdag anordnas på Smyrnagården, Jernholmen. Urban Ringbäck och Ewa-Lena Karlsson leder bibelstudier och tid ges också för samtal och avkoppling i den underbara naturen.

JUNI
Byggföretagets arbete slutförs i Smyrna Gråbo. Medlemmars Insatser ökar inte bara på lördagarna utan också under, övriga dagar i veckan.
Gemensam friluftsgudstjänst tillsammans med Missionsförsamlingen och Svenska Kyrkan i Skefthult utanför Sjövik.

JULI
Flera medlemmar använder sin semester för att hjälpa till med renoveringen av kyrkan i Gråbo. Man får god hjälp utav det fina vädret och arbetet inomhus påbörjas i full skala.

AUGUSTI
Månaden domineras av att kyrkan i Gråbo ska bli färdig. Vi hinner ändå med att ha en utåtriktad satsning på Bagges Torg i Lerum där LP-vännerna från Göteborg sjunger och vittnar.
Invigningen av Smyrna i Gråbo sker under den sista helgen. Samkväm för församlingen och särskilt inbjudna gäster på lördagskvällen. Bl.a. Carl-Gustav Stenbäck från Svenska kyrkan och Bo Cedergård från Missionsförsamlingen. I söndagens förmiddagsgudstjänst predikar Sigurd Andersson och Jan Arvidsson sjunger.
Helgen avslutas med ett öppet Hus som fyller kyrkan med många grannar och andra Gråbobor.

SEPTEMBER
Europakampanjare som varit i Tyskland under sommaren medverkar i en gudstjänst i Smyrna Lerum. Gemenskapsträffen i Sjövik upplever förnyelse genom att träffarna blir gemensamma med Svenska kyrkan och Missionsförsamlingen. Första träffen hålls i Pingstkyrkan med Carl-Erik Moberg som talare och sångare. Daniel Halldorf och elever från Bibelskola Väst besöker Smyrna i Gråbo.

OKTOBER
Gemensamt möte i Missionskyrkan Gråbo. Roland Stahre och Lars-Åke Larsson sjunger och vittnar.
Ungdomarna inbjuder till Cafekväll med många besökare. Anette och Patrick Glamsjö talar och sjunger i ett lördagskvällsmöte i Smyrna Gråbo.

NOVEMBER
Den ekumeniska u-landsveckan i Gråbo avslutas med ett stort möte i Smyrna. Kenneth Bergkvist från Slaviska missionen och en ekumenisk kör medverkar.

DECEMBER
Jack-Tommy Ardenfors talar i ett möte i Smyrna Gråbo över temat ”Bryt ny mark” och därefter är det bön till midnatt för församlingens arbete.
I julhelgens möten i Lerum och Gråbo gästar oss bl.a. våra missionärer Ulla och Berne Lekardal och Stefan Rizell tillsammans med sin fru Sofia och Sara och Magnus Simonsen.
Var och en måste tänka på hur han bygger. Det finns ett område i församlingen som är viktig med tanke på hur vi ska bygga och det är bönesamlingarna. Under året har det varit bön på onsdagskvällarna i Sjövik, Gråbo och Lerum. Varannan gång gemensam bön med namnet Kraftkällan i Gråbo.
En verksamhetsgren i den utåtriktade satsningen är barnarbetet. Många barn är det som nåtts genom söndagsskola och måndagsträffen i Sjövik och tisdagskiubben och en nystartad VIPS-grupp i Gråbo. I avslutningsfester och öppert hus kvällar har också kontakt skapats med barnens föräldrar.
Ungdomarna har varit samlade på fredagkvällarna i Gråbo i samarbete med Korskyrkan. Intressanta kvällar med bibelstudier, samtal, bön och café. I somras anordnades också en kanothajk i Dalsland och Värmland.

Besöksgruppen är namnet på daglediga som varit ute och sjungit på vårdhemmen i kommunen. Tuvängen, Höjdenhemmet och Sävegården har regelbundet fått besök.
I Lerum är vi med i RIA-arbetet och hjälper människor som har drogmissbruk till att uppleva befrielse i Jesus Kristus.
Det är inte bara hemma i Lerums kommun som vi bygger församlingen.
Vi får också vara med i andra länder och föra budskapet vidare. I Koragiri i Indien arbetar missionär Signe Andersson som åkte tillbaka för en ny period i början av förra året. Ulla och Berne Lekardal fortsätter sin tjänst i den växande församlingen i Hamburg Tyskland.
I Japan har vi missionärerna Thyra Wilhelmsson och Inger Paulsson som arbetar Intensivt med att sprida evangeliet. Thyra Wilhelmsson är för närvarande hemma i Sverige. Team Action är också en missionssatsning som vi är med och stöder.

Under det gångna året har fyra utav församlingens medlemmar fått flytta hem till himmelen.
14 juli Jakob Wester, Lerum
15 sept. Margith Wennerberg, Lerum
18 sept. Rune Cederlöv, Floda
25 dec. Bengt Andersson, Hedefors

I Upp.14:13 läser vi: Och jag hörde en röst från himlen som sade: Skriv saliga de döda som härefter dör i Herren, ja säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem.
Det är alltid tomt när någon lämnar oss men vi ska snart få mötas igen. Vi tackar Gud för deras liv och gärning och lyser frid över deras vackra och ljusa minne.

Smyrnaförsamlingen i Lerums kommun hade vid årsskiftet 149 medlemmar.

Till sist så får vi blicka framåt. I Sakarja 4:7 står det att han skall få föra fram slutstenen under jubelrop, Nåd, nåd må vila över den. Ännu är vårt församlingsbyggande inte färdigt. Vi får hålla på tills Jesus kommer tillbaka och vi tror att den dagen är mycket nära. Jesus har börjat att föra fram slutstenen. Fler och fler människor får höra evangelium och upplever frälsning i hela vår värld idag. Vill vi också vara med och satsa för att nå människor i vår bygd och i hela vårt land?
Det talas om jubeltop och nåd. Vi får jubla inför vad Herren vill göra under det år som ligger framför. Det ska inte ske i första hand genom vad vi kan göra utan genom Guds stora nåd.

Sjövik den 30 januari
Magnus Claesson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *