Årsberättelse 2010


Inledning
Som församling kan vi se tillbaka på ett oerhört händelserikt år 2010. Många olika frågor har diskuterats, allt från detaljer till stora övergripande frågor – men alla syftande mot ett gemensamt mål ”Att nå ut till Gråbo-borna”. Målet har växt fram via den enkla frågan ”Vem skulle sakna oss om vi inte fanns kvar?”. Vi har även fått se många människor, främst unga, komma till våra olika samlingar och vi har kunnat börja bygga relationer för framtiden.

Det har gjort att vi har varit tvungna att börja utmana oss själva och försöka blicka framåt, inte bara för en kort tid utan för en väldigt lång tid framöver. Vi upplever alla att vi har en plats i Gråbo och vi har fått lägga hela vår församling i Guds händer och bett om vägledning för den spännande vandring vi har framför oss.

Världen 2010
Gråbo är en del av Sverige, som är en del av världen och vi påmindes tidigt under året om människors nöd världen över. Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en kraftig jordbävning. Världen engagerade sig för offren och för återuppbyggnaden på ett sätt som ingav hopp. I vårt årsmöte 24 januari tog vi upp en särskild kollekt som förmedlades via PMU Interlife.

Ett annan tragedi inträffade i Chile, en tragedi som man mot alla odds lyckades vända till lycka. Tidigt i augusti rasade en gruva i Chile och stängde in 33 gruvarbetare 700 m under jord. En hel värld följde deras öden och kampen för att rädda dem. Den 14 oktober lyckades man få ut dem alla oskadda och de firades som stjärnor.

Andra stjärnor som firades var i första hand de svenska längdskidåkare som stod för en fantastisk insats vid vinter-OS i Vancouver i februari. Totalt sett tog Sveriges olika olympier hem fyra guld, 2 silver och 2 brons, ett av de bättre resultaten i ett vinter-OS på många år.

Under året kom Wikileaks över hundratusentals hemliga amerikanska dokument och började publicera dem på internet. Känsliga kopplingar till svensk politik kunde påvisas liksom till många andra länder, vilket skapade rubriker och skandaler i dessa länder.

En mer lokal skandal rullades upp under hösten då en vittförgrenad korruptionshärva började nystas upp i Göteborgs fastighetsbransch. När året led mot sitt slut hade statsåklagare Schultz öppnat 11 förundersökningar.

I politiken var det stor kraftansamling då det var valår. När resultatet räknats visade det sig att riksdagsvalet gav Alliansen fortsatt förtroende och kastade Socialdemokratin in i en akut kris. Ett nytt parti fick även plats i riksdagen, och blev vågmästare. I Lerums kommun fortsatte också Alliansen att styra, däremot lämnade Henrik Ripa kommunpolitiken för en riksdagsplats.

I pingstvärlden fick Sverige stå som värld för Världspingstkonferensen, vilken hölls i Filadelfia Stockholm i augusti. Under året hamnade även Smyrnaförsamlingen och vår föreståndare Urban Ringbäck i medialt rampljus då en anmälan gjordes till diskrimineringsombudsmannen för församlingens ställningstagande i ett enskilt medlemsärende där problematiken rörde medlemskap och att leva i samkönat äktenskap.

Gråbo 2010
I Gråbo har året präglats av vår längtan att nå ut till vårt samhälle, vår längtan att översätta Guds kärleksbudskap till svenska, att anpassa det vi gör så att det kan förstås och tas emot av våra medmänniskor. Därför arbetade vi under våren med att tänka igenom vår verksamhet och hur de olika samlingarna hänger samman.

Efter det bestämde vi oss för att ta vara på allt vi lärt oss de senaste åren genom de cafégudstjänster, kampanjer och samtalsmöten vi har haft och omformade söndagens huvudsamling till det som fick namnet ”Mötesplats”. Mötesplatserna är kafésamlingar som skall vara personliga, livsnära och användbara för de som kommer. De skall vara mötesplatser mellan människor och mellan människan och den levande Guden. Därför har minglet innan vi börjar, formatet med att sitta runt bord och att samtala varit viktiga komponenter. Vi har arbetat med frågeställningar som är utmanande och relevanta och bjudit in gäster som på olika sätt bidragit i samtal och med inlägg. Vi ville ge möjlighet till att dela med sig och reflektera, vi ville forma samlingar som det är lätt att bjuda med till och som är lättillgängliga för de som kommer. Vi känner att vi har kommit en bit på den vägen.

Höstens Mötesplatser har haft teman som t.ex. ”Hur motverkar vi främlingsrädsla?”, ”Bluff på jobbet? Om nödvändigheten att få misslyckas”, ”En bra start på livet” och ”Nutidsmänniskan”. Dessa har skapat många goda samtal och goda möten, vi har märkt att när man får bidra så har man med sig det som sagts på ett annat sätt än om man bara lyssnar.

I samband med detta prövade vi också att skapa en samling kallad församlingens möte på lördagar kl. 16:00 en gång per månad med nattvardsfirande och församlingsmöte. Det visade sig inte vara en bra tid för dessa viktiga samlingar. Till våren 2011 kommer vi återgå till att ha dessa samlingar en söndag förmiddag i månaden.

Under året hade vi ekumeniska lovsångsgudstjänster tillsammans med Missionskyrkan och Svenska Kyrkan i Gråbo, dessutom firade vi gudstjänst gemensamt på nyårsdagen och vid hembygdsstugan senare under året. I samband med Promiseland har vi haft gemensamma gudstjänster med Missionskyrkan i Gråbo, något som också gällde under tre sommarveckor. Tillsammans med Missionskyrkan i Lerum arrangerade vi andakter på Tuvängen och Höjdenhemmets äldreboenden.

I vår längtan att nå ut har vi varit med och arrangera nationaldagsfirandet för Gråbo i Segerstadsområdet, vi gjorde det tillsammans med övriga kyrkor, hyresgästförening, scouter och hembygdsförening. I samband med firandet så talade vår pastor till de samlade om att vi är kallade att välsigna varandra och vårt samhälle.

Vi var även med vid Livsrumsdagen på torget, bland annat genom att pastor Belton och Smyrna International vittnade, sjöng och dansade. Pastor Belton fick även med sig en stor grupp av publiken att dansa.

Inför riksdagsvalet var vi med i kampanjen ”Ditt viktigaste val” och vi arrangerade två samlingar utanför Posthuset på torget i Gråbo med besök av Tuba Trion och Alf Lax som spelade och sjöng. Mikael Tilly talade om mänsklighetens viktigaste val.

Vid första advent fick vi även i år möjlighet att fylla kyrkan med barn från Lekstorpsskolan och få tala om julens budskap.

Under året avslutades projektet Kyrkornas Samtalsterapi efter sju års verksamhet. Peter Nätterdal har varit anställd som teurapeut och har betjänat människor i deras olika livssituationer, allt till ett överkomligt pris.

Engagemanget i RIA har också fortsatt under 2010. Mikael har haft en 20%-ig anställning på RIA och får där möjlighet att hjälpa till i många olika praktiska göromål, möta människor, knyta kontakter och ha samtal.

Barn och ungdomsarbete
Under några års tid har vi i församlingen jobbat mot att få ett stabilt och växande barn och ungdomsarbete, vilket är ett av våra utpekade mål. Vi kan idag konstatera att antalet barn som finns i denna verksamhet sakta men säkert ökar i antal.

Söndagskulan har under året haft c:a 25 samlingar. Under höstterminen blev det av olika anledningar litet glesare med samlingar än under våren. Vi följde Noa i början av året och i slutet följde vi Stjärnan, vi hann även med att berätta om de olika storhelgerna. Julfesten hade besök av Åsnan som talade om hur det var att få lämna sin krubba till ett litet barn; till den nyfödde Jesus. Det var ett mycket uppskattat besök av både barn och vuxna.

Antalet barn är nu upp i c:a 12 st per gång. De är duktiga lyssnare, men behöver mer av aktivitet under gudstjänsttid. Lokalerna på övervåningen är för små för att rymma alla. Fler ledare är också vår önskan och bön.

Under året samlade barnen och deras föräldrar in en gåva till barn i Slovakien och deras söndagsskola. Gåvan togs emot med tacksamhet. Vi ledare är glada över att få ta hand om dessa härliga barn. Vi ber om Guds beskydd över deras ”barnatro!”

För de lite äldre barnen är det Discover på fredagskvällarna och 2010 har varit ett roligt år. Det har blivit ett ganska stadigt gäng ungdomar som troget kommer. Men det kan ändå variera från en handfull till c:a 30 ungdomar per gång.

Under året som gått har vi fortsatt med ett rullande schema där vi har haft Disco, Spelkväll, Playstation och Bibelläsning. Fördelarna är flera, vi vet vad som gäller varje fredag och måste inte hitta på nya aktiviteter. Ibland har vi frångått schemat och t.ex. spelat bowling. På bibelläsningssamlingarna har Elisabet läst ur Mangabibeln och koncentrationen har varit total. Dessa stunder har genererat många spännande frågor. Det är intressant att höra hur ungdomarna funderar.

Några av de ursprungliga Discover-ungdomarna har nu även börjat ta eget ansvar. De står bl.a. i kiosken och inte minst ljud och ljus har skötts med den äran. Vi tackar ledare och ungdomar för ett fint 2010 och ser fram emot ett nytt spännande Discover-år.

Hemgrupper
Ett annat av församlingens mål är att inspirera för smågrupper och skapa möjligheter för alla som vill delta. Det känns glädjande att flera grupper är i gång, idag är det tre grupper som samlas regelbundet – en ekumenisk grupp i Sjövik, en grupp i Segerstadsområdet och en grupp damer i Lerum. Vi ser också en önskan och ett behov av att flera grupper kommer igång. Hemgrupperna är en viktig växtplats både för de som är gamla och nya i tron.

Segerstad är ett område som under en tid legat på våra hjärtan och det är extra glädjande att se att hemgruppen där fortsätter att träffas i olika hem varannan onsdagskväll för att dela gemenskapen med varandra. För att få lite mer insikt i en hemgrupp så består just Segerstadsgruppen av tio personer som har kommit olika långt i sin vandring med Jesus. Alla har olika bakgrund, olika erfarenheter och åldersspridning är c:a 35 år – vilken mix! Gruppen fortsatte, i större eller mindre omfattning, att träffas även under sommarveckorna.

Under vårterminen var Mikael Tilly med vid flera tillfällen och undervisade i den kristna trons grunder eftersom några i gruppen är nya i tron, detta var mycket uppskattat.

Kvällarna inrymmer ofta många skratt och roliga stunder, men även möjlighet att dela med sig av sina tankar, sorger och bekymmer, samt det som man tackar Gud för. Efter ett inledande samtal brukar man läsa något ur Bibeln tillsammans. Ibland följer man en av Bibelns böcker, men det finns även möjlighet att dela ett Bibelord, en andakt eller annat man har på sitt hjärta. Därefter finns det möjlighet att be och tacka Gud för allt han gör. Kvällen avslutas med att fika tillsammans.

Alla i gruppen är inte aktiva i vår kyrka eller medlemmar i vår församling – än, men alla är eniga om att dessa träffar betyder mycket och ingen vill helst missa samlingarna.

Moppeverkstan
I början av året tog församlingen ett stort steg och bjöd in Church on wheels med Lilian Andersson och Sven Olofsson i spetsen att bedriva Moppeverkstan i våra lokaler. Efter att Hjällsnässkolan meddelat att man inte fick vara kvar där, erbjöd vi dem plats hos oss. Beslutet föregicks av en tid i bön och vi gick in i det trots att våra lokaler inte var anpassade för det. Vi såg att detta var ett svar på våra böner om att få finnas till för unga och att betjäna samhället, något som funnits med som ett av församlingens fyra mål. Det var ett steg i tro och kärlek, men vilken glädje det har visat sig innebära för oss.

Under året har Moppeverkstan samlats nästan varje torsdag, även under sommaren. Ett stort antal unga kommer varje vecka och de ”hänger på låset” för att komma in när vi öppnar klockan 18:00.

Vi bjuder hungriga ungdomar från 12-18 år på mackor, cola och hembakta bullar, och en viktig uppgift har varit att stå i köket och bjuda på detta. Tänk att få ge utan att kräva något tillbaka, för att visa på att de är värdefulla i våra och Guds ögon. En stor uppmuntran för oss ledare har varit alla de påsar med bullar som legat på bänken när vi kommit och alla som är med och bär oss och ungdomarna i sina böner, både i bönesamlingen vägg i vägg inne i kyrksalen och hemifrån. Mötet med er äldre som spontant kommer in och hälsar på ungdomarna nästan varje gång har också varit viktigt. Det är viktigt att de får ett positivt möte med den äldre generationen, stort tack!

Eftersom lokalerna inte är anpassade för verkstad så har vi inte kunnat meka i någon större omfattning under året – men vid akuta behov har verktygen åkt fram och det har mekats ganska friskt på gårdsplanen.

Det har blivit mycket dans, musik, pingis, UNO, konstnärlig nagelmålning och annat. Vi har haft jättekul och som ledare har man nästan varje gång gått glad från verkstan.

Men mitt i allt stoj, bröt och skrik så har det blivit många, många personliga samtal mellan ledare och unga. Samtal som alltför ofta vittnar om utsatthet, trasighet och missbruk. Det har varit fantastiskt att se vilket förtroende ledarna har fått bland de unga och att man verkligen kommer för relationens skull. En tjej sa ”från början kom vi för att få cola, värma oss och bråka med er, nu kommer vi för att träffa er”. Det gör att man brinner ännu mer för de unga för att visa på ett annat sätt att vara. Framförallt handlar det om att visa att de är älskade och att de val de gör idag påverkar resten av deras liv. Vi kan redan se hur detta förhållningssätt hos ledarna är rätt väg framåt och hur kärleken, ärligheten och närheten som vi får ge vidare kan förvandla deras liv.

Vi har också under året arrangerat några samlingar på lördagskvällar under namnet ”Church”. Då har vi bjudit in band, dansgrupper och sångare som underhållit och så har någon av ledarna fått tala till de unga om tron och hoppet vi har i Gud, och att de är älskade av honom. En höjdpunkt var när vi i slutet av hösten hade besök av unga från barnhemmet ”Faderns hus” i Ukraina som berättade om sina liv och sina tuffa uppväxtförhållanden. Det var också spännande att se hur ungdomarna sedan möttes kring pingisbordet och vid mopparna, trots att de inte kunde prata så mycket med varandra.

På lördagen vid lucia bjöd Sven Olofsson även i år upp gänget till sitt företags lokaler i Alingsås, med gemenskap, tv-spel, bubbelbad, inhyrd massör och mycket pizza och godis. Ett 15-tal unga plus ledare hade det riktigt gott tillsammans.

Under året har vi nått drygt 70(!) olika ungdomar, en vanlig kväll har det varit mellan 20-30 unga med toppar på 55 enskilda kvällar. Vi tackar Gud för Gråbos unga och för moppeverkstan!

Moppeverkstaden, tillsammans med övrig barn- och ungdomsverksamhet, har visat på vilket arbetsfält vi har gett oss in i. Vi ber att Gud nu ska sända ledare till våra olika verksamheter då vi börjar känna att vi snart går på knäna. Ytterligare ett av församlingens fyra mål är att på något vis kunna anställa en ungdomsledare. Vi får fortsätta att be för detta och att Gud gör det möjligt för oss att komma vidare i denna fråga.

Fastighetsfrågan
Under årets första månader började vi återigen ta tag i fastighetsfrågan. Detta är något som legat och pyrt till och från under många år. En lösning som började intressera församlingen var Posthuset vid torget. Under resten av året diskuterade församlingen frågan vid många olika tillfällen och en projekteringsgrupp tillsattes för att ta fram en skiss för planlösning och ekonomi för Posthuset. Parallellt bearbetades även ett annat alternativ för att se vad det skulle kunna kosta att göra en om- och tillbyggnad av nuvarande kyrka. Mycket värdefullt stöd i arbetet fick vi från Smyrna Göteborg.

En kyrka är mer än en byggnad, det är ett redskap i uppdraget vi har att dela med oss av Jesus till Gråbo-borna och övriga kommunen. Kontakterna med kommunens politiker och tjänstemän i frågan har varit mycket uppmuntrande. När året gick mot sitt slut krävde säljaren av Posthuset besked och vi utlyste beslutsmöte till den 9 januari 2011.

Församlingsliv, F-helg, Hönö, Gånghester
Under året meddelade Stefan Rizell att han efter några år som församlingens ordförande nu känner att det är dags att kliva av och gå vidare med andra utmaningar. Stefan kommer under 2011 att ta över ansvaret för missionen i Smyrna Göteborg. Det betyder att Stefan avslutar sin 25%-iga anställning i församlingen och Mikael Tilly kommer ta över den delen. Det innebär att Mikael fr.o.m. 2011 kommer att ha en 70%-ig anställning i fortsättningen. Under sommaren påbörjades arbetet med att hitta en ersättare till Stefan, och ledningsgruppen kunde i december meddela församlingen att man hade stort hopp om att hitta en lösning inför årsmötet den 23 januari 2011.

Under året gjorde vi tre församlingsutflykter. I maj hade vi församlingshelg på Sjöviksgården med god gemenskap och härligt väder. Årets höstupptakt tog oss till Öckerö och Hönö. Vi började med god mat på Nimbus och fortsatte därefter i Hönö missionskyrka med samtal om höstens församlingsliv. Mot slutet av oktober reste vi med hyrd buss till Gånghester tillsammans med Korskyrkan. Där deltog vi i gudstjänsten både med mötesledning, predikan, sång och musik samt vittnesbörd. Gemenskapen gav mersmak! Samtal inleddes därefter med Korskyrkan om ett närmande mellan våra församlingar.

Mission
Församlingen har under lång tid valt att engagera sig i olika missionsuppdrag i världen. Ett av dessa har varit att stödja Ulla och Berne Lekardal, men efter 35 år som missionärer i Tyskland återvände Ulla och Berne till Sverige på försommaren. Avskedsmöten hölls i Hamburg helgen 27-28 mars. Såväl Stefan Rizell som Bernt och Eva Simonsen deltog i de festliga arrangemangen. Många vittnesbörd gavs om vad det betytt med deras insats i Arche-församlingen. Deras arbete har bland annat handlat om mediamission, troskurser, äldreomsorg, själavård och församlingsledning. Under större delen av denna tid har vår församlingsgrupp bidragit till missionärernas underhåll, inte minst föreståndaren Wolfgang Wegert lovordade insatsen.
Utbildning i New Delhi av blivande pastorer och evngelister för Indien har vi fortsatt att investera i för att budskapet skall nå ut också där. Vi uppmuntrar också verksamhet bland barn- och ungdomar vid ”Signe Anderssons” barnhem i Kotagiri.
Under våren gjorde Söndagskulan insamlingar till barnverksamhet i Banska Bystrica, Slovakien. Där arbetar pastorsparet Renee och Viera Mondzo.
Bernt och Eva Simonsen har under året fortsatt arbetet i södra Slovakien och varit bosatta i Nesvady nära ungerska gränsen. Förutom mötesverksamhet har de lett några kurser i engelska i församlingens regi. Genom bidrag från Smyrna Göteborg har de också haft tillfälle att följa framväxten av ett internat för barn från familjer med missbruk av alkohol och droger. I Dubnica hölls en sedvanlig evangelisationskampanj med mycket god respons. Belton Mubiru jämte Bernt och Eva besökte kampanjen. Församlingen där står just nu inför köp av en fastighet och behöver stöd och förböner.

Avslutning
2010 har verkligen präglats av vår längtan att nå ut och att vi vill stå mitt i samhället med Guds kärleksbudskap. Vi hoppas nu på ett gott skifte och att 2011 ska få bli ett välsignat år där vi kan se fram emot nya exempel på vad Gud gör i vårt samhälle idag. Utmaningarna kommer vara många men om vi fäster ögonen på Jesus så är vi förvissade om att han kommer gå före och leda oss in i framtiden!

Ledningsgruppen,
sammanställt av Patrik Persson

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *