Video: Förändring och förtröstan

Att tänka om eller att fastna i bekymrens ”Tänk om…”
När exodus (uttåget) blir extra svårt, utifrån Andra Mosebokens skildring av uttåget från Egypten. När skall man vara stilla och när skall man gå?

Förändring efter den Eviges plan.
Framförhållning som skyddar från bakhåll

2 Mos 13:9-12

2 Mos 14:11 de sade till Mose: ”Fanns det inga gravar i Egypten, eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad var det du gjorde mot oss, när du förde oss ut ur Egypten?

2 Mos 14:13-14 Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.”

2 Mos 14:19-20 ”Guds ängel, som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnstoden, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom dem, så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena hären inte komma inpå den andra.”

Herrens mäktiga hand ror det hela iland.

2 Mos 14:27 Då räckte Mose ut handen över havet, och mot morgonen vände vattnet tillbaka till sin vanliga plats. Egyptierna flydde men möttes av det, och HERREN strödde omkring dem mitt i havet.

2 Mos 15:3 HERREN är en stridsman, HERREN är hans namn.

2 Mos 15:6 Din högra hand, HERRE, härlig i sin kraft, din högra hand, HERRE, krossade fienden.

2 Mos 15:10 Du andades på dem och havet övertäckte dem, de sjönk som bly i de väldiga vattnen.

Psaltaren 27:3 Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg.

Matteus 19:17 Jesus sade till honom: ”Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.”

Det bittra förvandlas genom korset och bristen botas genom Guds fullhet.

2 Mos 15:23 Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där, eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara.

2 Mos 15:27 Sedan kom de till Elim, där det fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmer. Och de slog läger där vid vattnet.

2 Mos 16:3-4 ”Om vi ändå hade fått dö för HERRENS hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta! Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger.” Då sade HERREN till Mose: ”Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så skall jag pröva dem, om de vill vandra efter min lag eller inte

Matteus 1:23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.

Genomträngande gemenskap behöver utrymme

Heb 11:27 Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut.

2 Mos 31:13 Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni skall veta att jag är HERREN som helgar er.

1 Tess 5:23-25 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Bröder, be även för oss.

Markus 2:27 Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.

Osvikliga löften lugnar hetluften
”Inte platsen, prövningen eller paniken är det avgörande utan Herrens plan och ledning”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *