Du behövs!

Som får utan herde
Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”
Matt 9:35-38

”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket ”

Jesus höll sig inte för sig själv, han etablerade inte en plats dit folk fick komma om de ville ha hans hjälp – nej han sökte upp de – i alla städer och på alla orter. Han kom till dem.

Vårt behov av kontroll gör att vi vill sätta upp ramarna för människors möte med Gud, vi har speciella lokaler där vi säger att man skall möta Gud.

Men Jesus gick hem till Sackaios och Matteus, han gick til, sjöar och berg, han var i synagogan som var den allmänna samlingssalen på varje ort, han gick dit människor var.

Matt 11:18 ”Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare!”

Jesus kände sig hemma på bortaplan, det var de sjuka som behöver läkare och inte de friska. Jesus gick till folkets egna samlingsplatser och där berättade han om Guds rike.

”och botade alla slags sjukdomar och krämpor. ”

Och på plats fyllde han människors behov, han tog hand om de som var sjuka, skadade & som inte mådde bra. Han såg till hela människan, han evangeliet om hans pappas rike måste få predikas både i ord och handling, de goda nyheterna är inte bara religiösa – de är praktiska, möter behoven just nu och för evigheten.

”När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. ”

Jesus såg skaror av människor, och jag tror han såg bortanför Gallileen och bortom den tiden. Hans hjärta överflödade av kärlek till oss, han visste att han inte skulle kunna möta oss personligt på det sätt som han jobbade i vår text. Behoven var enorma och hur mycket Jesus arbetade så kunde han inte fylla alla behov.

Folk är rivna och slagna, de har ingen som tar hand om dem. Ingen som låter de vila på gröna ängar, ingen som för de till vatten där de finner ro. Ingen som skyddar de med sin käpp och stav, ingen som tröstar dem. Ingen som dukar för mig ett bord för dem och smörjer deras huvud med olja och låter deras bägare flöda över.

Folk är helt utlämnade åt sig själva, de hankar sig fram, de blir lurade och utnyttjade, de ger sig på varandra för att döva sin egen smärta, de ser inget hopp utan vet bara att livet är en utdragen död. De säger ät drick och var glada för imorgon skall vi dö.

Jesus säger till oss idag: ”Skörden är stor, men arbetarna är få.”

Jesus behöver dig som är hans lärjunge, du behövs, du är viktig, det finns människor som du är skapad för att gå till, människor som behöver att du äter och dricker i deras hem, att du med din blick, din närhet, din hjälpsamhet, dina ord och ditt hjärta förkunnar för de att de är älskade. Din kärlek får bli ett tecken på att Gud älskar de.

Men jag är ju inte Jesus, jag kan ju inte, jag är ju för ung, jag är ju för gammal, jag har ju gift mig, jag har köpt ett tomt, det är så mycket på jobbet, jag skall bara plugga klart.

Du är perfekt för din uppgift, du har allt du behöver för att möta de som du är kallade till, du kan möta de varje dag, du behöver bara gå dit där människorna är. Du får ge som gåva det du själv har fått som gåva och visa på Pappa Guds kärek i handling och med dina enkla ord.

”Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Jesus behövde multiplicera sig själv, så att han kunde betjäna alla människorna, han har skapat dig unik för att kunna använda dig på ett helt unikt sätt!

Location:Korskyrkan Hedefors

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *