Ett cell-samt liv

Tankarna inför dagens ämne, ”Ett cell-samt liv”, kom när jag läste en bok för vår Johannes – ”Så fungerar din kropp”. Som gick igenom hur cellerna bygger upp våra kroppar på ett väldigt fint sätt.


”På utsidan är kroppen slät och jämn, men tittar vi litet närmare på den upptäcker vi något annat. Kroppen består nämligen av en massa olika celler.

Celler är kroppens byggstenar. De har byggt upp kroppen. Om vi ser kroppen som ett pussel blir cellen en liten pusselbit.

Och i det här pusslet finns väldigt, väldigt många bitar. Alla dessa bitar har sin bestämda plats i pusslet och blir tillsammans en människa.”

Detta var ju inga nyheter för oss kanske, men det satte igång tankarna hos mig. Jag läste vidare på Västra Götalands sjukvårdssida 1177.se och hittade följande:


Kroppen är uppbyggd av celler
”Kroppen är uppbyggd av en mängd små delar som kallas celler. Varje cell är en egen levande enhet som kan föröka sig, ta emot olika typer av information och sköta sin egen ämnesomsättning. Även om cellerna fungerar på ett likartat sätt finns det skillnader mellan dem. En del celler har till exempel specialiserats så att de är bra på att röra sig, medan andra är bättre på att ta emot information.
Tillsammans med andra celler som fungerar på samma sätt bygger cellerna upp vävnader, till exempel muskulatur och ben. Vävnader bildar i sin tur organ, som hjärta och lungor. Tillsammans är vävnaderna och organen vår kropp. Tack vare att cellerna fungerar olika kan kroppen bli så komplex som den är.”


Många miljarder celler
”Kroppen hos en vuxen person innehåller ungefär 100 000 miljarder celler. Alla celler är inte helt lika, utan har olika uppgifter. Därför har de också lite olika utseende. Nervceller har till exempel långa trådliknande utskott så att de kan leda information till andra delar av kroppen.
Cellerna är mycket små. Äggcellen, som är kroppens största cell, är ungefär en tiondels millimeter i diameter. Kroppens minsta celler, de röda blodkropparna, är bara några tusendels millimeter i diameter.”

Olika celltyper
”Det krävs mer än att cellerna delar sig för att det ska bildas en kropp med alla sina funktioner. Cellerna måste också specialiseras och få olika utseende och funktioner. På det sättet uppstår olika celltyper, som visserligen har samma grundstruktur med cellmembran, cytoplasma och kärna, men ändå är väldigt olika varandra.
Kroppen innehåller till exempel muskelceller, nervceller, blodceller och benceller, som alla specialiserats för att klara sina olika uppgifter. Det finns ungefär 200 olika celltyper i kroppen. ”

När jag läste om detaljrikedomen, variationen och livskraften i det lilla som formar det stora så blev jagfaschinerad, förundrad och tacksam till Herren.

Jag påmindes om kung Davids ord i Psaltaren 139 där han skriver:

”Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
Benen i min kropp var ej osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster.
Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.”


Varje människa är en fantastisk skapelse, helt unik, med ett eget värde. Varje människa är skapad till Guds avbild, med ett syfte och ett mål. Varje människa är önskad, varje människa är planerad – oavsett hur omständigheterna ser ut. Ingen människa kan säga att de är oönskade – Gud har önskat, tänkt, förberett och planerat.

Ingen människa är en kopia eller av en lägre kvalité – vi är alla fantastiska skapelser sammanbygda med kärlek och omsorg av Livets Herre.

Varje människa är skapad till gemenskap med den Levande Guden, har ett mål och en mening, har en plats där man passar in perfekt.

Kroppen är faschinerande och vittnar om vem vår Herre är och hurdan han är och i sig själv en predikan om församlingen. Paulus tar kroppen som exempel på hur församlingen skall fungera. I sitt tolvte kapitel i Första Korintierbrevet skriver han bland annat:

1 Kor 12:12-18
”Ty liksom kroppen är en och har många lemmar, men kroppens alla lemmar- och de är många- utgör en kropp, så är det också med Kristus. I en Ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samme Ande utgjuten över oss. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sade: ”Eftersom jag inte är hand, hör jag inte till kroppen”, så hör den ändå till kroppen. Och om örat sade: ”Eftersom jag inte är öga, hör jag inte till kroppen”, så hör det ändå till kroppen. Om hela kroppen vore öga, hur skulle den då kunna höra? Om hela kroppen vore öra, hur skulle den då kunna känna lukt? Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen, var och en av dem som han har velat.”


Varje människa, skapad till Guds avbild och till gemenskap med honom, som bekänner Jesus som Herre har fått ta emot Guds Ande och är då endel av Kristi kropp, Herrens församling.

Därför är vi var och en endel av kroppen och Anden har gett oss en unik plats med speciell utrustning i gemenskapen.

Vi har alla fått olika utrustning för att vara till nytta och glädje på den plats vi är satta. Och det är Anden som håller samman kroppen och gett varje del en unik och perfekt plats.

Kroppsdelarna kan inte säga att de inte behöver varandra det förstår vi – och det gäller församlingen också. Varje del är viktig, varje del behövs.

Att hitta en församling som passar mig blir därför ett konstigt synsätt om man söker efter det ställe jag kan få ut mest och få mest fokus.

Istället får vi söka efter en plats där mina gåvor behövs och kommer till nytta. Att söka den plats där Guds Ande har utrustat mig för.

Den sista tiden har jag varit i flera oroande samtal om de apatiska och egoistiska strömningar som drar igenom vår tid – och som även påverkar församlingar.

Det kan handla om lokalpatriotism där den egna gruppen och den egna verksamheten eller intresset är det enda som blir viktigt och där Guds rike blir ointressant.

Det kan handla om likgiltighet och brist på empati för hur det går för andra människor, bara det går bra för mig.

Det kan handla om att bli närsynta när det gäller församlingen – att det bara handlar om att jag skall trivas men inte om vårt uppdrag att nå ut med Guds kärleksbudskap till alla människor och till alla folk.

Jesus varnade oss för att kärleken skall kallna i den sista tiden:

Matt 24:12-13
”Eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.”

Laglöshet är inte frihet, ibland blandar vi ihop lagiskhet med att lyda Herrens vilja. Lagiskhet är att lita på sin egen förmåga att bli rättfärdig genom att uppfylla lagens krav, att lyda Herren är att sätta allt vårt hopp till honom och göra hans vilja för hans skull.

Laglöshet är egoism, egoism bryter ner gemenskap och kommunikation, brist på kommunikation och gemenskap bryter ner gemenskaper. När kommunikationen mellan celler i kroppen störs kan det leda till cancer och dom vi alla vet är cancer och cancer kan leda till att kroppen bryts ner och om den inte behandlas kan den leda till död.

Paulus fortsätter att undervisa i 1Kor 13:e kapitel om den väg som är över alla andra vägar: Kärlekens väg.

1 Kor 13:1-3

”Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek,
vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal.

Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting.

Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp
till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna.”

Kärleken leder oss rätt, den gör att vi inte skapar motsättningar utan söker gemenskap, kärleken gör att vi har omsorg om de som är svaga eller just nu lider brist – istället för att se det som ett tillfälle att själv komma i fokus på någon annans bekostnad.

Joh 15:12 ”Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er.”

Cellerna i kroppen har olika funktioner och bidrar till helheten, hela kroppen hålls samman genom kommunikation både mellan cellerna och mellan cellerna med huvudet.

Församlingen består av enskilda unika människor skapade till Guds avbild, som hålls samman genom kärleken till varandra – som har sin källa i vad Herren har gjort för oss och genom att alla har fått Guds ande i sina liv och därför har gemenskap med Herren – som är församlingens huvud.

Du är skapad helt unikt, du har en plats som bara du kan fylla och ingen kan säga att du inte behövs och lura inte dig själv att du klarar dig på egen hand, du behöver gemenskapen – liksom gemenskapen behöver dig.

Jag hoppas att du minns detta nu att du är unik – på ett bra sätt, att du är älskad som du är, med en speciell utrustning och att du har en viktig plats i helheten.

Gud välsigne dig!
Gud har välsignat dig!
Var till välsignelse!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *