Video: Lyft blicken och se

Urban Ringbäck, föreståndare i Smyrnaförsamlingen, predikade utifrån berättelsen om kvinnan vid sykars brunn, i Johannesevangeliets 4:e kapitel om hur möten vid källan kan förvandla ett helt samhälle.

Joh 4:27-30

I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: ”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” Han svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Lärjungarna sade då till varandra: ”Kan någon ha kommit med mat till honom?” Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.”
Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.”

Synden sänkte blicken

”Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain: ”Varför är du vred, och varför sänker du blicken?
Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. ”

1. Ett nytt sätt att tänka

”Han måste ta vägen genom Samarien”
”Judarna vill inte ha något med samarierna att göra”
”I detsamma kom lärjungarna och de blev förvånade att han takade med en kvinna men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne.”

2. Ett nytt sätt att tala

”Ni säger: Fyra månader till, så är det dags att skörda ”

3. Ett nytt sätt att se

4. Visionen om ett förvandlat samhälle

Källan till förvandling finns nära
De gick ut ur staden för att söka honom
”Jag har sänt er att skörda”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *