Att genomsyra Gråbo och hela ditt hjärta

Jesus: ”Vad skall jag likna Guds rike vid? Det är likt en surdeg, som en kvinna tar och blandar in i tre mått vetemjöl, tills alltsammans blir syrat.” (Luk 13:20-21)

Att Jesus jämför Guds rike med surdeg var nog lite chockerande för de som lyssnade – för vid påsken som kallad det osyrade brödets högtid så symboliserar surdegen något negativt, något som man skall leta reda på och ta bort.

Och Jesus använder själv surdeg som ett negativt exempel – ”Akta er för fariseernas och sadduceernas surdeg!”.

Så vad menar Jesus med att Guds rike är som en surdeg? Vad är det som händer med surdegen? Jesus säger att kvinnan arbetar in den lilla surdegen i tre mått vetemjöl tills allt blir syrat.

Surdegen innehåller jästsvamp och mjölksyrebakterier som växer i degen. De omvandlar degen till surdeg, surdegen når ut i hela degen och förvandlar den.

Surdegen skapar volym åt degen, den lyfter upp degen och fyller upp den.

Surdegen ger en extra dimension åt brödet, och utan jäsning blir brödet väldigt platt.

Jäsningen ger smak åt bröder, och ger oss ett bröd som är behagligt att äta.

När man arbetar in surdegen i mjölet så blir degen genomsyrad – rätt igenom, allt ihop blir syrat och jäst. Så är det med Guds rike säger Jesus.

På samma sätt växer Guds rike och genomsyrar hela vår varelse. Allt påverkas, ingen del undantas.

Vid det osyrade brödets högtid, påsken, så var alla judar vana att leta reda på minsta smula av surdeg eller syrat bröd i huset.

Hans åhörare visste att en liten mängd surdeg kunde påverka och genomsyra en helhet.

Guds rike är också som en surdeg, den genomsyrar allt. Det går inte att blanda den med andra läror eller filosofier. Den innebär en total förändring. Den är exklusiv. Guds rike hamnar i konflikt med det i våra liv som inte vill böja sig under Gud. Det handlar om hela livet, om hela vår varelse och vår tankevärld.

Då kom en laglärd fram och ville snärja honom och frågade: ”Mästare, vad skall jag göra för att få evigt liv?”
Jesus sade till honom: ”Vad står skrivet i lagen? Vad läser du där?” Han svarade: ”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.”
Jesus sade till honom: ”Du svarade rätt. Gör det, så får du leva.” (Luk 10:25-28)

Hela hjärtat, hela själen, hela ens kraft, alla relationer påverkas av Guds rike.

Det kan aldrig vara Guds rik OCH något annat. Utan Guds rike genomsyrar hela livet så att vi längtar efter att Guds vilja får ske på alla livets områden. Det är inte längre en tung börda utan något som vi längtar efter.

Det är lätt för oss att hålla saker för oss själva, men Guds rike vill genomsyra hela hjärtat, och det blir en konflikt i oss om vi är halvhjärtade. Om vi inte ger oss helt till Herren.

Och med tiden, om vi inte ger oss helhjärtat till Herren, så hårdnar vi och känner inte av konflikten på samma sätt längre. Jäsprocessen avstannar och vi blir inte till den välsignelse som vi är tänkta till.

Jesus säger i Uppenbarelsebolen till församlingen i Efesus:

Skriv till församlingens ängel i Efesus: Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig, och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit, och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, skall jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Men det berömmer jag dig för, att du hatar nikolaiternas gärningar, som också jag hatar. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna. Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis. (Upp 2:1-7)

Så mycket gott de gjorde, de hade så mycket rätt – men de hade övergett den första kärleken till Herren och till varandra. Guds rike vill nå kärnan i våra liv, våra hjärtan, vår vilja, vår styrka, våra svagheter och våra relationer.

Vad skall jag likna Guds rike vid? Jag vill likna den vid den första kärleken, förälskelsen. Den som har kraften att genomsyra våra liv. Som kan ändrar våra prioriteringar, som kan gör att annat känns mindre viktigt.

Den första kärleken skapar volym åt livet, den lyfter oss upp och uppfyller oss.

Det första kärleken ger en extra dimension åt livet, och utan kärleken är livet platt.

Den första kärleken ger smak åt livet, och gör oss till människor som är behagliga för andra att vara nära.

Jag har blivit uppmärksammad på områden i mitt liv som jag inte gett helt till Herren. Och jag vill återfinna den första kärleken så att Guds rike får genomsyra hela min varelse, så att jäsprocessen inte skall avstanna och att jag hårdnar och kallnar.

Jag längtar efter den första kärlekens surdeg som kan förvandla mitt liv med sin inneboende sprängkraft.

Och jag vill uppmana oss alla att pröva oss själva inför Herren hur vi har det – om Guds rike genomsyrar oss eller om jäsprocessen behöver få ny fart.

Jesus jämför sig själv som det levande bröd, livets bröd. Det är hos honom livet finns, det är hans ande som kan genomsyra oss och förvandla oss och återge oss den första kärleken.

Vi kan bli levande bröd med volym, smak och som blir till välsignelse för de vi möter – om vi lever i den förvandlande första kärleken till honom som älskar oss så mycket att han lät sig brytas sönder på korset.

Där vi går fram så pågår jäsningsprocessen inom oss, där vi finns – där är Guds rike med all sin potential. Det finns ingen av oss som fått mer än någon annan – alla Guds barn har tillträde till Guds förrådsrum. Och när vi kommer i kontakt med människor så kan surdegen få börja verka i deras liv om de möter den hos oss.

Ge som gåva det du har fått som gåva, dela med dig av det som den Helige Ande viskar till dig i mötet med andra människor – det kan få bli till befrielse och helande för de du möter.

”Jesus det skönast!
Jesus det ljuvaste!
Allt som är i mig älskar dig!”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *