Sänd mig!


Predikan av John Breneman vid gemensam gudstjänst i nya kyrkan på torget i Gråbo den 8 juli 2012.

Markusevangeliet 3:7-19

Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter. Också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror, när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom, så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: ”Du är Guds Son.” Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror- dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner- vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

2012-07-08 John Breneman

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *