Predikan: "Förbli i mig"

Joh 15:1-11

”Jag Är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. ”

Här är det sista av de sju ställen i Johannesevangeliet där Jesus presenterar sig med Gudsnamnet, ”Jag är”. Det som Mose fick höra vid den brinnande busken när Gud sa att Mose skulle hälsa Israels folk att ”Jag är” hade sänt honom. Jesus identifierar sig med Gud, med sin fader vingårdsmannen.

I historien så har Israels folk bland annat symboliserats med Guds vingård.

Jesaja 5:7 säger ”HERREN Sebaots vingård är Israels hus och Juda folk hans älsklingsplantering. Han väntade laglydnad men fann blodiga lagbrott, han väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet.”

Jeremia 2:21 ”Jag hade planterat dig som en ädel vinstock av helt och hållet äkta slag. Hur har du då kunnat förvandlas för mig till vilda rankor av en främmande vinstock?”

Guds vingård hade övergett honom, de bar inte den frukt vingårdsmannen hade planterat de för. De var inte längre hans äkta vinstock utan hade blivit förvildade.

Nu presenterar sig Jesus som Guds sanna vinstock, i sin Faders vingård. Han är rotskottet ur den förtorkade stammen. Den ädla vinstocken som bär God frukt i lydnad och rättfärdighet.

Jesus har varit lydig sin fader vingårdsmannen. Han har burit god frukt – frukt som är en konsekvens av att han förblir i sin faders gemenskap.

Jesus säger: ”Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.”

Att vara i Jesus innebär att bära frukt, att uppfyllas av Honom själv och låta sig formas till likhet med den äkta vinstocken, den som vi har fått bli inympade i.

Det handlar inte om att producera utan att bli, det handlar inte om att pressa fram utan att växa fast i stammen och låta den kraftfulla saven genomströmma våra varelser.

”Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.”

Nyckelordet i vår text är ”Förbli i mig”. Vi kan inte bli lika vinstocken om vi inte växer fast ordentligt i stammen, vi kan inte bära god frukt om inte den äkta vinstockens sav strömmar genom våra liv.

”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.”

Jesus är den äkta vinstocken och det är i Honom vi behöver växa in i och helt uppfyllas av.

Om saven från den den äkta vinstockens uppfyller oss bär vi frukt, och savens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. (Gal 5:22)

”Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.”

Men om vi inte förblir i Honom, så blir det en annan frukt, olydnad istället för lydnad och orättfärdighet istället för rättfärdighet. Vi blir olika Honom, vi blir förvildade och till slut förlorade.

”Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.”

Att förbli i Jesus är att leva i och av Honom, då bär vi den frukt som är äkta och som består. Våra liv blir till välsignelse för vår älskade vinstock och för hans far vingårdsmannen. Våra liv överflödar av det goda från Gud, och vår längtan är samma som hans längtan, våra drivkrafter är de samma. God frukt till faderns ära.

”Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek.”

Vingårdsmannens kärlek är den lag vi får leva i, vi är älskade av honom som allt gott kommer från, alla goda gåvors givare, all god frukts källa. Vi skall hålla oss till honom och hans välsignelse får flöda igenom oss.

”Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig.”

Detta är en bild på bön, att växa fast i Herren, att låta hans Helige ande uppfylla och prägla oss, att bli lika honom och låta detta bära frukt i våra liv.

Amen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *