Urbans invigningspredikan

Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:
Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” Men alla vittnade mot honom a och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: ”Är inte han Josefs son?”

Lukasevangeliet kap 4:16-22

Den här texten är på många sätt lämplig att läsa och att hålla en invigningspredikan över. Det är text som Jesus enligt Lukasevangeliet läser när han träder fram i sin lilla hemstad Nasarets synagoga alldeles i början av sin offentliga gärning. Han läser som en mäktig ouvertyr, en programförklaring över sitt eget liv och sitt offentliga uppdrag. Det är inte en invigning av ett hus utan mer en invigning av ett liv. Och han representerade för alla tider, ett nytt sätt att leva.

Ett nytt sätt att leva
Jag tror det vilar en djup längtan över alla oss som gemensam burit denna vision att få öppna ett nytt Gudshus mitt i Gråbo Centrum. Att detta inte ska få handla om att öppna ett ytterligare hus utan att
öppna våra hjärtan, våra liv våra gåvor för varandra. Att förenas i en vision vår oss, våra medmänniskor och vårt samhälle.

Jesus är en oerhört stark förebild när han kliver fram och med ord och liv visar på ett nytt sätt att leva.

– Oöverträffad kärlek till medmänniskan. Fattiga, den fängslade, den blinde, de förtryckta… han satte medmänniskan i centrum av sin livsuppgift. Detta handlar om den marginaliserade människan. ….men också oss alla. Låt oss inte falla för misstaget att säga: Vi skall hjälpa ‘Dom’ – För vi behöver hjälpa varandra. Vi kan alla vara Fattiga i Anden, blinda för verklighet/ fångna i materialism destruktiva vanor och tankar, förtryckta och fångna i besvikelser, bitterhet och oförsonade konflikter. Jesus tilltal var till romerska militärer, rika tullmän. sökande och tvivlande skriftlärda, män och kvinnor med annan etnicitet än den judiska, Jesus visade en väg till ett nytt liv, dä han inte levde för sig själv utan levde inifrån och ut, för medmänniskan. Titta på hans umgänge, lyssna till hans berättelser. Vilka passerar revy, exempel på människor i alla skikt av samhället i behov.

– Oöverträffad tro på att förändring är möjlig. För honom fanns inga hopplösa fall. Glädje för det fattiga, syn för blinda, frihet för fångna och förtryckta.
Jag önskar att vi som möts här, och vi som samlas för den invigning ska smittas av Jesu programförklaring -gå härifrån idag med en större tro för våra egna liv, och större tro för andra människor. Läser man vidare i Jesu så ser man att det han trodde på det blev också verklighet. Dock var det viktigt för Jesus att det fanns människor omkring honom som var mottagliga för samma tro samma hopp som han själv bar. Just i Nasaret var det si och så med
det… Det togs inte emot av så många, och det skedde heller inte så många under står det.
Men Jesu lät sig inte nedslås och han mötte längtan och tro där skedde under , där skedde…

En ny tid
För oss som kristna Lukastexten är det också en invigningstext, som vi ofta läser och predikar över vid första Advent som snart kommer, som markerar ett kyrkår. Ett nådens år, det signalerar en ny tid l

Det har alltid funntis en messiaslängtan i mänskligheten, som tar sig olika uttryck. En framtidsvision som ofta har blivit väldigt overklig. Bortom bergen bortom blommorna och sången… Jag föraktar inte detta på något sätt, tvärtom . Jag älskar den. Tron på en himmel, en evighet bortom det jordiska, något mer än det materiella, något bortom kvartals rapporterna dagspolitiken och nästkommande års kommunbudgeten. Men samtidigt finns ett annat dike, det ligger något i kritiken från arbetarrörelsen mot väckelserna. Att det bara handlade om ”smör ovanför när du dör”!

Därför blir det så starkt när Jesus presenterar sin framtidsvision, Och så lägger han till : ”Idag har detta skrifttställe gått i uppfyllelse…”

Det är min tro att kristendom som är på riktigt inte bara är historia, och inte heller bara en dröm om något på andra sidan utan att den också handlar om en ny verklighet här och nu. Jesus är den sammme i går idag så och i evighet. Idag är frälsningen dag… idag är räddningens dag, idag är nådens år.

Jesus klev in i sin tid. Sitt nu, den rådande verkligheten. Människors vardagsliv.

Jag tror inte bara på kraften i starka förebilder. Vi behöver också att se undret, miraklet, förvandlingen.

Varje söndag träffar jag Anette. Hon har i många år haft sin tillvaro som enda kvinna bland missbrukande män i ett förortsområde i de norra stadsdelarana. För tio år sedan började några eldsjälar arbeta där, öppnade en lokal i området, med lördags kaféer, fritidsgård för barn och ungdomar på torsdagarna, närvaro på skolan till stöd för lärare och elever och verksamhet nere vi torget.

Det har varit stunder när vi undrat om allt arbete varit det var meningsfullt. Det gör jag inte längre.
Annette hjälper mig. Varje söndag möter jag henne. Hon har klätt sig så fin, hon har lämnat sitt missbruk, hon har genom räddningsmissionen fått tillbaka tänder och hon ler med hela ansiket.
Oftast frågar hon mig ”Vet du var de är för dag idag?” Jag svarar ”nej” – fast jag nästan vet. Hon säger ”det är fyrtio veckor sedan jag döptes”.

l hennes liv har de brutit in en ny tid, en ny tideräkning.

Låt oss tänka stort och djärvt. Låt oss tro att denna dag är invigning till något nytt. Det finns två ord i Nya testamentet för tid. Kairos, Kronos. Tid är inte bara kronos, som i kronologi. Ett räknande av minuter/timmar, dagar och år. Det är också Kairos, tid som kvalitet, livsinnehålt.Guds tid är Kairos. Guds tid är idag.

Tiden får liksom färgnyanser.

Den här samlingen handlar inte bara om det här rummet, det här klockslaget.

Jag vet att det bland brukar ojas över namnet, Gråbo. Historien om hur det kom till och vad den gjort för självuppfattningen. Gråheten har en tendens att äta sig in.

Låt oss idag alla personer med allt gott vi representerar, all längtan alla behov. Betsämma oss för att förändra det. Låt oss med den färgstarke Jesus som förebild och kraftkälla inviga oss till en ny och spännande färgrik tid för Gråbo.

Amen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *