Årsberättelse 2012 för Centrumkyrkan Gråbo

Globalt och Storförsamlings perspektiv
Vad räknas som stora och viktiga förändringar i omvärlden under året 2012? Kanske att den arabiska demokrativåren snarare övergick i vinter och att Syrien föll ner i ett blodigt inbördeskrig? Ja, tyvärr. OS i London var en höjdpunkt inom sporten liksom Zlatans spektakulära cykelspark från 25 meters håll, som fick bollen att vackert segla in bakom Englands målvakt i en OS-match. Att Sverige fick en prinsessa vid namn Estelle måste räknas till händelser värda att nämna för oss svenskar vare sig vi är monarkister eller inte.
Barack Obama valdes om för en andra period som USAs president och Kina fick ett helt nytt ledargarnityr, som omvärlden försökte analysera och förstå vart de skulle styra världsutvecklingen.
Kanske lika omtalad blev österrikaren Felix Baumgartner, när han hoppade fallskärm från 39 km höjd i direktsändning via internet. Att en sydkoreansk popstjärnas musikvideo passerade över en miljard visningar på Youtube, det är väl inte så avgörande, men väldigt typiskt för vår tid.
Birgitta Almeby, mångårig svensk missionär i Pakistan blev skjuten på öppen gata utanför sitt hem i Lahore, och avled efter en tid på svenskt sjukhus. I östra Kongo undkom dr Mukwege vid Panzisjukhuset en väpnad attack och flydde för en tid landet via Sverige och en presskonferens på PMU.
Enligt många domedagsprofeter skulle världen gå under i december 2012, i synnerhet fick Mayaindianernas kalender utgöra grund för sådana förutsägelser. I november firade Smyrnaförsamlingen 90-årsjubileum och oroade sig inte alls för jordens undergång. Och även 2012 blev det både jul och nyår som så många gånger förr. Det är ju bara Fadern som vet när tiden tar slut.

Gråbo perspektiv
Året i Gråbo har präglats mycket av arbetet med nya skolor och ett nytt centrum. Lerums kommun har som vision att bli Sveriges ledande miljökommun till 2025 och i det arbetet har Gråbo blivit pilotprojektet och spjutspetsen. Målet är att Gråbo skall bli Sveriges första hållbara tätort. Det som har blivit mest konkret är att en ny aktivitetspark bredvid Hjällsnäshallen och att vi fått tre F-9 skolor, två helt nybyggda och en ombyggd. Men även planarbetet kring centrum pågår och man prövar nya sätt att fördjupa den demokratiska förankringen i detta projekt. Bland annat har kommunen tagit initiativ till en medskapande grupp för pilot Gråbo projektet. I denna grupp har representanter för kyrkor, föreningar och företagare bjudits in att söka nya samarbetsformer med kommunens politiker och tjänstemän. Träffarna med medskapande gruppen, som idag är på cirka 20 personer har under 2012 mötts i Centrumkyrkans lokaler och vi har fått vara med i en spännande process av samverkan kring att bygga ett hållbart samhälle – socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Från vår församling har vår pastor varit med i den medskapande gruppen.

Den medskapande gruppen tog även initiativ till att städa torget inför Nationaldagsfirandet för att visa hur vi vill ha det i vårt centrum, ett 30-tal gråbobor slöt upp och vi rensade, planterade och gjorde fint.

I maj månad arrangerade vi en mycket uppskattad träff mitt i kyrkbygget på torget mellan Abraham Sahu från Indien och ledande politiker i kommunen och han delade med sig av sina erfarenhet av samarbete mellan kyrka och samhälle för att bygga ett samhälle.

Under hösten har de nya skolorna börjat sitt arbete, det blev en intensiv och slitsam höst när nya skolor, mötte nya pedagoger, nya elever och ett nytt entreprenöriellt lärande. Men samtidigt så finns det mycket positiv kraft i denna satsning som känns spännande inför framtiden. Kyrkornas gemensamma bönesamling på lördagar i församlingshemmet har länge haft med Gråbos skolor i bön och vi upplever att relationen mellan kyrka och skola är mycket positiv, även om det på riksplanet varit en annan debatt kring hur kyrkan skall tona ner sitt budskap för att skolan skall kunna besöka exempelvis adventsfirande.

När man läser igenom nyheterna under året så ser man att det varit ganska mycket skadegörelse och bränder vilket oroar, vi fick tyvärr själva några rutor krossade i kyrkbygget under våren.
Under året har vi som församling varit medarrangör av tre torgdagar, dels Nationaldagsfirandet, Livsrumsdagen i september och sedan julmarknaden i december. Vår nya plats på torget och vårt engagemang för samhället har gjort oss till en naturlig samarbetspartner vid dessa och andra arrangemang vilket känns väldigt roligt vilket gör att vi bryter ner gränser mot församlingen och skapar nya relationer med Gråbobor.

Gudstjänster & samlingar
Vi inledde året med gemensam gudstjänst i Stora Lundby kyrka och Visionsgudstjänst via videolänk från Smyrna följt av en 21-dagars böneperiod med kvällssamlingar i f.d. posthuset.

Vi tror att bönen är viktig för allt det vi gör, både i vår personliga relation med vår Herre och Frälsare och som församling, för att söka Herrens väg och vilja för det vi står i. Därför hade vi bönesamlingar i Gråbo på måndagar i kyrkbygget och torsdagar på Monvägen under våren och sedan fortsatte med bön på torsdagar i vår nya kyrka under hösten. I Sjövik har den ekumeniska bönegruppen träffats på måndagar hemma hos Lars-Åke Eriksson under hela året. Dessutom har vi haft ett par bönegrupper som varit samlats till bön och gemenskap.

Under året har vi även fortsatt med andakter på Höjdenhemmet och Tuvängens sjukhem en gång per månad under Lars-Åke Erikssons ledning. En närmare samordning av besöken har gjorts med Missionskyrkan och Svenska Kyrkan i Lerum än tidigare år.

Under året har ekumeniska rådet samt gruppen med präster och pastorer mötts regelbundet till samtal, bön och gemensam planering. Vi gläds åt gemenskapen med våra syskon i hela kristi kropp i Gråbo.

Gemensamt med de andra kyrkorna i Gråbo hade vi Lovsångshelg med Daniel Viklund och Owe Lindeskär, Annandag påsk med Anders Sjöberg, två bönehelger – en per termin, vi firade friluftsgudstjänst vid hembygdsstugan i juni och delade gudstjänstgemenskap med Missionskyrkan i juli.

Under året har följande personer förkunnat Guds ord i vår gemenskap: Peter Nätterdal, Urban Ringbäck, Mimmi & João Langwagen-Botica, Billy Johansson, Fredric Lindeskär, Owe Lindeskär, Lars-Åke Eriksson, Anders Svedstam, Johannes Magnusson, Tommy Wallin, Erwin van der Ploeg, Hans David Alperud, John Breneman, Bernt Simonsen, Alf Källström, William Nsubuga, Tomas Sjödin, Urban Berg, Patrik Alperud och Mikael Tilly.

Vi har gästats av Fadershuset från Ukraina och vi har haft musikaliska inslag i vår gudstjänster med: Sofia Rizk, Charlotta Nätterdal, Magnifica, Paradios, Sanna Vällipakka med vänner, Ulrika Nätterdal, KAOS, Dag-Anders Almroth, Trust, Simon Ådahl, Alf Lax, Anna-Maria & Tomas Ståhl, Annette & Sören Runsteen, Lars Möllesjö och Anneli Ahlin, Johannes Colliander, Siv Jarlemyr och Solveig Sävinger. Dessutom har våra egna musiker och sångare sjungt för oss och lett oss i tillbedjan och sång på ett mycket fint sätt under året.

Tillsammans med pastorn har ett drygt tiotal personer i församlingsgruppen varit mötesledare vid våra gudstjänster under året.

Vårens gudstjänster firade vi i vår gamla kyrka på Monvägen och ett övergripande tema var ”Flyttgröt” – gudstjänsterna var i kaféformat och vi hade bjudit in flera gästande talare som utrustade oss inför vår flytt, genom sin förkunnelse av Guds ord och genom sina olika erfarenheter.

I juni månad hade vi besök av Simon Ådahl som sjöng och vittnade om Guds kraft i vår första gudstjänst i kafédelen av nya kyrkan. Kaféet blev färdigställt först i bygget så att vi kunde använda denna för gudstjänster – och från juli månad och fram till invigningen i november firade vi enkla gudstjänster där.

Vi gjorde även en utflykt till Smedjan på Tjörn i början av hösten, ett spännande kyrkbygge i en före detta smedja i Skärhamn. Vi fick mycket inspiration av att få kika på deras bygge och att få lyssna till deras pastor och ordförande som berättade om deras resa.

Fastighetsfrågan
Efter att ha intensifierats under hösten 2011 så fortsatte frågorna kring våra fastigheter att dominera under 2012. Försäljningen av Monvägen gick trögt i början av året samtidigt som mer och mer fokus lades på renoveringen av f.d. posthuset.

Inför året blev det klart att Lennart Johansson gick in som ansvarig för att hålla ihop renoveringen. Det var mycket fokus på att få in offerter och att tillsammans med Hans David planera in när de olika momenten skulle utföras och se till att hantverkare kom när dom skulle. Bygg-gruppen samlades varannan tisdag för att stämma av läget och se över nästa steg. Snart började även inrednings- och utsmyckningsfrågor aktualiseras. Frivilliginsatserna var också en del i arbetet med att färdigställa kyrkan. I början hade vi oftast byggdagar på lördagarna och vissa onsdagar. Men det stod ganska snart klart att vi behövde ha båda dagarna varje vecka för att avlasta Hans David och överhuvudtaget se till att vi skulle bli klara. Därutöver togs ett beslut att låta Mikael använda en del av sin arbetstid på torsdagarna för att hjälpa Hans David med bygget.

I april kunde vi konstatera att våra egna insamlade pengar inklusive förväntat belopp från försäljningen var intecknat baserat på de beställningar som gjorts. Därmed krävdes lån för att täcka upp resten av de kostnader som skulle komma. Det var ändå ett positivt besked då våra egna pengar hade räckt långt. Fokus framöver var nu att balansera kommande inköp så att vi kunde hålla ned lånebehovet så mycket som möjligt. Ju mindre lån, desto större förutsättning att kunna få en ekonomi i balans trots investeringarna i en ny kyrka.

Under våren bestämdes även ett datum för invigningen av nya kyrkan, det blev den 14 oktober som valdes. Det gjorde att det fanns en bortre gräns att planera mot. För att lyckas var det flera delmoment som blev kritiska, men kanske var det el-arbetet som var det mest kritiska. Innan elen var dragen kunde vi inte sätta innerväggarna och lägga innertaket, var inte innerväggarna på plats kunde vi inte måla, och var det inte målat kunde inte golv och annan inredning göras i ordning. El-arbetet drog ut på tiden, och det var periodvis svårt att få tag på elektrikerna. Men trots detta kämpade alla i församlingen med Hans David i spetsen för att försöka få klart så mycket som möjligt ändå. Efter sommaren kunde vi till slut konstatera att vi ändå var tvungna att flytta invigningen för att säkerställa att så mycket som möjligt skulle hinna bli klart innan en invigning. Nytt datum för invigningen blev då den 18 november.

Arbetet fortsatte och under hösten kunde man börja ana en viss trötthet, det var många timmars arbete som lagts ned av trogna medlemmar som vecka efter vecka kom och hjälpte till. Men det var också mycket glädje då man sakta men säkert såg hur den nya kyrkan växte fram steg för steg. Vi kunde också se en viss nyfikenhet från Gråboborna som kikade in genom fönstren och vid olika torgsamlingar passade på att titta in i Gråbos nya kyrka.

Invigningen blev sedan en succé!! Vilken fest det blev, och så många människor som kom och ville vara med att fira. Det var inte bara kyrkorna som slöt upp, även samhället var väl representerat med kommunalrådet, företagarföreningen, samhällsföreningen m.fl. Vi kunde räkna in närmare 250 personer. Tack gode Gud för detta.

Vad hände då med försäljningen av gamla kyrkan? Jo, efter många försök och visst strul så såldes Monvägen till en privatperson i början av maj. Vi fick i stort sett de begärda 1,5 millioner kronor och vi kunde tacka Gud för att försäljningen tillslut var löst. Det hade under våren varit en viss tveksamhet kring hur försäljningen faktiskt skulle gå och hur mycket pengar vi verkligen skulle få in. Nu kunde vi blicka framåt med tro på att också resten skulle lösa sig. Det som naturligtvis krävdes var att parallellt med färdigställande av nya kyrkan samtidigt städa ur den gamla. Men på något vis gick det ändå väldigt smidigt. Efter att köket tömts av daglediga med Ulla och Fanny i spetsen så lyckades vi tömma hela kyrkan på en helg. Mycket gick till Hultet, och resten skulle på något vis få plats i den nya kyrkan även om det ibland blev lite krockar när vissa byggmoment skulle genomföras då saker stod i vägen. Avslutningen på Monvägen hölls den 16 september och blev en fin stund då vi kunde lägga församlingens historia på Monvägen till handlingarna. Därmed var epoken med Pingstkyrkan på Monvägen slut, och faktiskt också epoken med en ”Pingstkyrka” i Gråbo. För under sommaren pågick en process i församlingen att se över namnfrågan, vad skulle vår nya kyrka heta? Många förslag kom in, vissa mer seriösa än andra men alla hade ändå en kärna i det kristna budskapet. Inför ett församlingsmöte i augusti då beslut i namnfrågan skulle tas stod det klart att två namn av de drygt 20-talet namn som kommit in hade en klar majoritet i församlingen. Det var Pingstkyrkan Gråbo och Centrumkyrkan Gråbo. Efter omröstningen valde församlingen att kyrkan numera skulle heta Centrumkyrkan Gråbo.

När nu 2012 är slut och en summering ska göras kan vi bara konstatera att det är många som på olika sätt varit med och sett till att vi kan se tillbaka på en arbetsam period i församlingens historia, men samtidigt en underbar tid varifrån vi nu kan blicka framåt. Det är inte möjligt att räkna upp alla som på olika sätt varit med, men alla har behövts och alla har haft sin uppgift att fylla. Men utan Hans David Alperuds arbetsinsats och ledning på byggdagarna skulle vi aldrig lyckats med detta. Men alla har verkligen haft en uppgift, i bön och uppmuntran, med snickeri och städning, med arbete i bygg- och inredningsgrupper, igenom insamlingar och att bjuda på mat till arbetarna. Vi har verkligen gjort detta tillsammans med varandra och med Herren.

En annan summering att göra är den ekonomiska. Vid tiden för denna årsberättelses tillkommelse är slutsatsen den att vi ganska väl har klarat oss inom en rimlig ekonomisk nivå. Alla fakturor har ännu inte inkommit, men renoveringen har till dags dato kostat drygt 2,9 miljoner kronor. Ytterligare ett par hundra tusen behövs för att slutbetala alla fakturor och avsluta de delar av renoveringen som ännu inte är klara. Det som återstår är att bygga klart förråden och några andra rum, likaså behöver inredning köpas in för att vi ska kunna förvara våra saker på ett bra sätt. Summerat ser lånebehovet ut att landa på c:a 1,3 millioner kronor, vilket ändå är betydligt mindre än de 2 miljoner kronor som de första budgetutkasten pekade på.

Söndagskulan
Under vårterminen hade vi söndagskula varje söndag med våra engagerade söndagsskollärare, vi använde oss av materialet Leva Livet från PingstUng. Vi försökte också att ha med inslag i gudstjänsterna kopplat till detta material.

Under hösten lyckades vi tyvärr aldrig starta upp söndagskulan, både på grund av brist på lokaler och ledare. Detta har varit ett viktigt böneämne för oss inför det kommande året.

Discover
Under vårterminen 2012 hade vi discoverträffar de flesta fredagar. Discover hade samling mellan klockan 19 och 21. De flesta fredagar hade vi öppet och barnen kom och gick, fikade, spelade spel och sprang runt.
Discover vände sig till barn från årskurs tre men flera yngre barn kom regelbundet. Vid vårterminens start var det några få barn som kom regelbundet men vid terminens slut hade vi fullt hus. Det har varit ett generationsskifte på Discover under läsåret 11/12 vilket märks på det sättet att det är nya barn som har andra behov än de barn som tidigare kommit. Flera barn har blivit äldre och tycker att de yngre är för stökiga och därför slutat komma. Vi ber om Guds välsignelse och beskydd över dem, och tackar för den tid vi fick förmedla Guds kärlek till dem.
Under hösten hade vi inget Discover på grund av kyrkbygget, men samlade dem ett par gånger innan jullovet för att visa dem kyrkan och visa att vi inte glömt av dem.

Moppeverkstan
Moppeverkstan har mötts varje torsdag under våren och några veckor i början av höstterminen, sedan blev det ett uppehåll då vi lämnade över Monvägen till den nya ägaren och invigningen vår nya kyrka i november. Under den pausen mötte vi de unga vid ett par tillfällen, bland annat på pizzerian på torget. Vi har fått fylla tomma magar med smörgåsar, bullar och dricka men även fått ge kärlek och omsorg. Vi har fått många enskilda samtal och även fått bedja för flera av dem.

Church
Under våren hade vi ungdomsgudstjänster en fredag i månaden, med lovsångsband som kom och spelade och där vi fick predika evangeliet enkelt och tydligt in i de ungas liv. Dessa gudstjänster besöktes både av unga från Discover och Moppeverkstan.

Mission
Under året har församlingen stöttat mission i Indien, Slovakien och Sverige.

I Indien har vi arbetat med flera olika uppgifter:

Signe Anderssons Barn- och Daghemverksamhet i Kotagiri där vårt stöd går genom Pingstförsamlingen i Alingsås. Signes son, Joseph Andersson är kontaktman för detta.

I New Delhi i Indien arbetar pastor Abraham Sahu bl.a. med en bibelskola. Vi har stöttat The Full Gospel Trust, och deras bibelskoleelever som åker ut på församlingsgrundande praktikår.

Ytterligare en gåva har getts till pastor Abraham Sahus arbete som ett bidrag till ett kyrkbygge i Rajastahn. Det är en av de platserna där bibelskole eleverna har arbetat och där många har blivit kristna. De behöver nu en kyrka att samlas i.

I Bhatwari i norra Indien är Smyrnakyrkan Göteborg med och bygger en skola. Vi har varit med och bidragit till inköp av skolbänkar.

Söndagskulan har under våren samlat in pengar till indiska barn på ett hem, där Hans-David Alperuds syster är vår kontaktlänk.

Vi gav resebidrag till Bernt och Eva Simonsens resa till missionsarbetet i västra Slovakien, och till Samuel Svenssons evangelisationskampanj där.

Hemma i Sverige är vi en av huvudmännen för RIA Lerum / Hela människan, denna verksamhet stöder vi ekonomiskt och där har även vår pastor Mikael Tilly en anställning på 30%.

Avslutning
Vi tackar Gud för det året som har gått, att vi har fått se så tydliga svar på våra bön i praktiken. Frågan som ställdes oss för flera år sedan ”Vem skulle sakna oss om vi inte fanns kvar” har genom bön, samtal och hårt arbete efter Herrens vilja lett oss till en plats både geografiskt och i samhället där vi får vara med att bidra i Gråbos utveckling och samhällsliv och där vi får finnas till för många unga människor som har det tufft och fått förtroende att tala in i deras liv.

Vi ser nu, något trötta men mycket glada, med spänning fram emot vad Herren vill göra under det kommande året, hur det nya verktyget Centrumkyrkan skall få komma i funktion och hur vi skall få fortsätta att förkunna evangeliet i ord och handling rätt in i enskilda medmänniskors liv.

All ära till Herren Jesus!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *