Att fatta sitt beslut

”Så frukta nu HERREN och tjäna honom helhjärtat och i sanning. Skaffa bort de gudar som era fäder tjänade på andra sidan floden och i Egypten, och tjäna HERREN. Men om ni inte vill tjäna HERREN, så välj i dag vem ni vill tjäna, antingen de gudar som era fäder tjänade, när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoreerna, i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN.” (Jos 24:14-15)

Varje dag fattar vi mängder av beslut och gör en massa val. Idag är det årsmöte och vi skall bestämma saker tillsammans, det mesta är väl förberett men det betyder inte att besluten är mindre viktiga.

Vi väljer och bestämmer konstant – vardagliga beslut som vad skall jag äta, vad skall jag ha på mig men också större beslut som vilken utbildning skall jag gå, om jag skall söka det där jobbet eller om jag skall flytta, kanske att vi skall vi köpa en annan bil eller våga berätta för någon att jag älskar henne.

De flesta beslut går automatiskt, på rutin – vi väljer ofta som vi brukar välja. Vi väljer kanske även som vår familj brukar välja – som vi har lärt oss välja i vår uppväxt eller som reklamen i TV och tidningar har lärt oss välja. Vi reflekterar inte så mycket över dessa.

Andra beslut kan vi gå och oroa oss för, vi funderar fram och tillbaka, väger för och emot och fattar till slut ett beslut med en känsla av att detta kan förändra vår livssituation. Beslut kan kosta på, både i att vi får betala av våra pengar eller att det påverkar våra relationer.

Ett vägval i livet kan leda oss mot helt olika framtider, olika miljöer och situationer. Vi kan aldrig helt överblicka sådana beslut utan de får ofta konsekvenser vi inte har räknat med. Beslut kan vara viktiga och oviktiga, men det är inte alltid vi vet det innan.

Herren Jesus
Jag tror att vi som är här idag alla en gång valt att följa Jesus. För vissa av oss så var det valet lätt och andra svårt. Vissa av oss hade människor omkring sig som uppmuntrade oss i det beslutet, andra fick kämpa och förlorade kanske vänner på att välja Jesus.

Och vi vet att i vissa länder och kulturer är det förenat med risk för döden att välja att bekänna Jesus som sin Herre och Frälsare. Att välja Jesus är ett beslut som får konsekvenser i våra liv.

Vi kan läsa om Israels historia hur de ibland valde att söka Herren och ibland sökte sig mot andra gudar, som tjänades av folken omkring dem. I den text vi läst så uppmanar Josua mot slutet av sitt liv folket att välja. Välja om man vill tjäna andra gudar eller om man vill tjäna Herren.

Josua kände folket och visste att de ibland försökte tillbe både egyptens gudar, gudarna som tjänades av amoreerna och den Levande Guden. Att de inte ville välja det ena och välja bort det andra. Men Josua visade på att om man ville vara Guds folk så fick man hålla sig bara till Herren och välja honom av hela sitt hjärta.

Att välja Herren exklusivt får konsekvenser, vi överlåter oss till honom och då kommer det att påverka andra beslut vi gör, det kommer att göra att vi väljer bort vissa saker och väljer andra. Det kommer att kosta något.

Josua och hans familj hade gjort sitt val, de ville tjäna Herren. De hade avskiljt sig endast för Herren. Att välja en väg gör att man riskerar att förlora relationen med de som vill gå en annan väg.

Josua skulle kunna frågat folket – vilken Gud tycker ni att vi skall tjäna? Den Gud som ni väljer kommer jag och mitt hus att tjäna. Men det sa han inte, han hade valt Herren och han skulle stå fast vid det beslutet oavsett hur resten av folket valde.

Josua fruktade Herren och ville tjäna honom av hela sitt hjärta. Det förändrade inget om andra skulle göra ett annat val. Men Josua var ledare för folket och ville leda de rätt genom att med sitt liv och sina val visa på vilken väg som var den rätta.

Vårt beslut att väja Herren Jesus – om vi tar det på allvar – kommer att påverka andra val och beslut vi gör. Det påverkar våra liv.

När vi står inför stora beslut som församling, som familjer eller som enskilda så söker vi Herrens vilja. För vi vet att han vill vårt bästa och har en tanke med våra liv. Vi lyssnar och söker, vi läser i Bibeln och ber. Men till slut är det vi som får fatta ett beslut, beslutet fattas inte för oss – vi behöver bestämma oss och vi får stå till ansvar för vårt val.

Bibeln är ju ingen uppslagsbok hur man skall välja i alla situationer, utan istället får vi i vårt umgänge med Herren lära känna honom och låta oss formas av hans hjärta och vilja.

Genom den Helige Ande så lever vi i ett ständigt formande till att bli mer och mer lika Herren, vi får växa och låta andens frukter växa i våra liv. Detta påverkar våra val och våra beslut.

När vi läser i apostlagärningarna om hur man efter mötet i Jerusalem säger att ”vi och den Helige Ande har beslutat” så känns högtidligt, allvarligt och nästa ouppnåeligt.

Men jag tror det är tvärt om, om vi har beslutat att sätta vårt hopp till Jesus som vår frälsare och bekänna honom som vår Herre. Om vi lever i Guds ord och låter den Helige Ande arbeta med oss – så vet vi om det vi väljer är emot den Helige Andes vilja, vi upplever en ofrid som är viktig att ta på allvar.

Men beslutet är alltid vårt, Gud gör det inte för oss – utan vi får alltid stå för våra val. Självklart finns det förlåtelse och upprättelse när vi väljer fel – men Gud omyndig förklarar oss aldrig. Utan han ger oss förtroende att fatta nya beslut. Han ger oss nya möjligheter att välja honom före de gudar som samhället omkring oss tjänar.

Som Josua
Precis som Josua får vi stå upp för vårt val att tjäna Herren inför de som som lever omkring oss. Precis som Josua så skall inte vi fråga vilken väg andra vill gå och sedan göra samma val – utan välja Herren.

Och precis som Josua är vi kallade att uppmana, uppmuntra och utmana människor att välja att tjäna Herren, att lära känna Herren och välja att sätt sin tro och sitt hopp till Jesus som sin Herre och Frälsare. Jesus säger i Uppenbarelseboken:

Uppenbarelseboken 3:17-20

Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.

Jesus står vid dörren och knackar på, det är viktigt att öppna den dörren. Det är avgörande för oss och alla att välja att bjuda in honom i våra liv.

Vår samtid säger att ”vi har allt”, att ”vi inte behöver någon annan än oss själva”. Men vi ser inte vår fattigdom och vårt elände. Jesus längtar efter att vi som folk skall vända om till honom, att vi skall ta emot hans upprättelse. Han älskar oss därför visar han oss på rätta vägar. Men vi måste välja hans väg själva, vi måste höra vad Anden säger till oss.

Som Josua behöver vi som valt Herren, uppmana varadra, våra grannar och vänner, de som bor här omkring oss att lämna de gudar som vår fäder lärt oss att följa och de gudar som media tjänar – och istället tjäna Herren helhjärtat och i sanning.

Vi behöver ställa vårt samhälle inför det valet, vi behöver står upp för vårt beslut att tjäna Herren. För människor väljer bort Herren – inte medvetet utan för att samhället gör det, för att deras fäder gjort det och för att media gör det. Valet behöver bli tydligt, vi behöver påpeka att det knackar på dörren och förmedla vad Anden säger till vår tid.

Jag och mitt hus, vi vill tjäna HERREN

Amen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *