Årsberättelse 2013 för Centrumkyrkan Gråbo

Vad hände i världen

Inbördeskriget i Syrien är brutalt, driver miljoner på flykt och under sommaren 2013 hotar USA att gå in i konflikten efter att kemiska stridsmedel använts på befolkningen. Syrienkriget dominerar nyhetsbevakningen under året.

I december dog Nelson Mandela, 97 år gammal. Världen saknar denne ledare, som visade nödvändig storhet i hur han ledde Sydafrikas folkgrupper bort från hämnd och till försoning.

I november drog den kraftigaste tyfonen Filippinerna sett i modern tid in över land och ödelade stora områden. Fortfarande vid årsskiftet saknades många människor och det kommer att ta lång tid att ge de överlevande tillbaka en normal tillvaro.

I början av året blev många svenskar och européer betydligt mer intresserade av vad som faktiskt ingår i de köttprodukter vi köper, då en stor skandal började rullas upp, där man sålt hästkött förespeglande annat ursprung. Flera av de stora distributörerna hade låtit sig luras.

Andra stora rubriker orsakades av gängkravaller och våld i förorter till Stockholm och Göteborg, friskolekonkurser, debatt om vinster i företag i skola, vård och omsorg, en ny påve och en ny ärkebiskop i Sverige, för första gången en kvinna. Dessutom gifte sig prinsessan Madeleine med amerikanske Christopher, och finansminister Borg klippte av sig hästsvansen.

Edward Snowden läckte topphemliga underrättelsedokument från USA, och visade bl. a. på Sveriges viktiga roll i denna av allmänheten okända och omfattande avlyssning, trots vår neutralitet.

Framgångar noteras inom sporten som VM-guld i hockey, Henrik Stensons golfsuccé, liksom Sarah Sjöströms guld på 100 m fjärilsim och Johan Olssons VM-guld på femmilen i längdskidåkning.
Vädret bjöd svenskarna på stormarna Ivar, Simone och Sven, liksom en lång vinter och en sommar som aldrig verkade vilja ta slut.

Smyrnaförsamlingen

I Smyrnas församlingsblad Vår Tro skriver Urban Ringbäck i december bland annat: ”Även om året ännu inte är helt slut så kan vi konstatera att vi kan se tillbaka på ett år med historiskt höga siffror på många områden. Det gäller bland annat dop och medlemsutveckling, det gäller ekonomi och insamlingsresultat. Vi ser tillväxt och utveckling i samtliga församlingsenheter och nya initiativ föds.”

Fortsatt många människor låter döpa sig, främst bland iranier och afghaner, totalt döptes ca 150 personer i församlingen och församlingens medlemstal ligger nu på 3075. Målmedvetet försöker församlingsledningen skapa förutsättningar för att olika grupper i församlingen ska integreras med varandra. Andra initiativ var den utåtriktade satsningen Älska Göteborg under Göteborgskalaset, och arbetet på att utmejsla Smyrnas Vision för 2021, vårt bidrag till Göteborg 500 år.

Internationellt ägnade vi oss mycket åt att forma nya strategiska planer för utvecklingsbistånd ihop med systerkyrkor och PMU. Två spännande konferenser hölls under hösten. Den ena om folkgruppen Pashtuner, den andra om Tältmakarmission.

Gråbo

Lerums kommun har som vision att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 och Gråbo är pilotprojekt i detta arbete. Därför har under året politiker, tjänstemän, föreningsliv, kyrkor och företagare i Gråbo breddat möjligheterna till engagemang för att göra Gråbo till Sveriges första hållbara tätort. Arbetet bedrivs genom medskapandegruppen där Centrumkyrkan är representerad igenom sin pastor.

Synliga resultat av detta arbete är att Gråboborna under våren i en folklig process tog fram en slogan för vilket samhälle vi vill vara – ”Gråbo – en plats att växa på”. Till denna slogan togs även en logotyp fram som nu pryder bl.a. torget.

Tillfällig användning av rivningstomten efter gamla Hjällsnässkolan resulterade i en odlingslabyrint, en konstvägg och baklucke-loppis – men framförallt engagemang från unga och äldre.

En frukt av samarbetet i medskapandegruppen är även den e-tidning, Gråbo.nu, som ett tjugotal skribenter driver med vår pastor som redaktör.

Ett initiativ kring miljömässigt hållbart byggande har resulterat i början till ett Bygg Expo, som är ett byggkluster för lokala företagare inom byggbranschen och förflyttning av kommunens Bo & Energimässa samt Solenergidagen till Gråbo.

Fyra större arrangemang på torget genomfördes under året med vår församling som medarrangör.

Företagarföreningen och vi anordnade en vårmarknad, där Gråbo skolor svarade för en bokmässa i Hjällsnäshallen med böcker som eleverna själva författat.

Kyrkorna och Scouterna ledde nationaldagsfirandet, som blev en framgång med bland annat slutomröstning om slogan för Gråbo.

Skördefesten blev en härlig dag, där företagarföreningen startade en tradition att utse årets Gråbobo, och det blev till hans stora förvåning pastorn i Centrumkyrkan. Utsökt!

Julmarknaden blev trots vädret en positiv upplevelse. Vi tillsammans med de andra kyrkorna bjöd in till en ”Julvandring med Herodes” i vår kyrka.

I övrigt kan noteras att Shelltappen bytte namn till Gulf och byggdes om med ett uppskattat gatukök. Genom en transaktion under hösten tömde ledsamt nog de nya ägarna företaget på pengar och försvann och macken fick stänga.

På tidigare banvallen asfalterades ena banhalvan för cyklister medan den andra grusbelades som ridväg.

Centrumkyrkan

Vårt första år i de nya lokalerna präglades av glädje över de fina möjligheter vi hade fått med vår nya kyrka samtidigt som vi efter byggruschen kände ett behov en mjukstart.

Vi bestämde oss för att göra torsdagskvällarna till en bara-vara-kväll för alla åldrar. Moppeverkstan och torsdagsbönen blev delar av dessa kvällar. Syftet var att skapa en mötesplats dit vem som helst kunde komma och bara vara en stund. Vi bjöd dem som kom på fika och kände att mötet mellan generationerna i kaféet gjorde gott.

Under hösten kunde vi glädjande nog få 20% av att pastor Belton Mubirus tjänst inom Smyrnaförsamlingen förlagd till oss i Gråbo. Vi utökade torsdagarnas verksamhet med att ha öppet hus på eftermiddagarna. Därutöver flyttades Discover till torsdagskvällarna och formades till en bra mötesplats.

På söndagarna firade vi oftast gudstjänst klockan elva, men en gång i månaden under terminerna prövade vi att ha missionsfest klockan fyra, med fokus på missionsinspiration för alla åldrar. På söndagseftermiddagen samlades vid några tillfällen alla församlingsgrenar inom Smyrnakyrkan i Göteborg till storförsamlingsgudstjänst.

Följande personer förkunnade Guds ord hos oss: Lars-Åke Eriksson, William Nsubuga, Anders Svedstam, Alf Källström, Israel Moreno, Bernt Simonsen, Peter Nätterdal, Elisabet Tilly, David Östlund, Johannes Magnusson, Åke Samuelsson, Urban Berg, Belton Mubiru och Mikael Tilly.

Med musik och sång tjänade Maria Colliander, Sofia Rizell, Isak Rizell och Annelie Lundström och flera har tjänat som mötesledare. Vi har haft besök av musikerna Dag-Anders Almrot, Lars-Åke Olsson, Noomi Källström, Lisa Ahl och bandet Trust, Erwin van der Ploeg, Charlotta Nätterdal, Anna-Maria & Tomas Ståhl och Siv Jarlemyr.

Tre picnic-konserter hölls : en med Ulrika Nätterdal med band, en med Ulrika Jälmsjö med musiker och den tredje med Isak Rizell och Oktoberfamiljen. Lerums Gospel gladde med en konsert och en informationsträff för föräldrar om narkotika anordnades i vår kyrka tillsammans med Polisen, Fältassistenterna och Nattvandrarna. Discovers båda talangjakter blev uppmärksammade. Folkets medkänsla för Syriens barn konkretiserades vid insamlingskonsert med en lördag på torget och bidrog så till samarbetet mellan PMU och World Vision. Isak, Belton, Mikael och Stefan eldade på.

Det ekumeniska samarbetet ledde till en helg med författaren Ylva Eggehorn under våren och en Bibelsatsning tillsammans med Gideoniterna under hösten. Vi besökte då 1200 hem och fick lämna över mer än 500 Nya Testamente till de som ville ta emot, dessutom bjöd vi in Gråboborna till en Bibelvecka på torget. Vid Bibelveckan hade vi en Bibelstafett och läste igenom hela Bibeln, från pärm till pärm på 90,5 timmar. Vid bibelutställningen i Centrumkyrkans kafé, ofta bemannat med Gideoniter och församlingsmedlemmar, delades ytterligare ca 200 Nya Testamenten ut och många fina samtal ägde rum. Denna satsning gav eko i media och upphov till debatt. Bibelveckan avslutades med en härlig helg tillsammans med Stefan Gustavsson från Svenska Evangeliska Alliansen och sångerskan Jenny Berggren.

Gemensamma gudstjänster med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan har vi haft vid nyår och påsk, och traditionsenligt hölls gudstjänsterna i juli i gott samarbete med Missionsförsamlingen

I slutet av september månad möttes vi en söndagsmorgon av fyra hakkors som sprayats på entré, fönster och väggar på vår kyrka. Detta gav oss ett bra tillfälle att visa på skillnaden mellan kärlekens ideologi i korset och hatet i hakkorset. Vi fick sända ett budskap till vår kommun både via Gråbo.nu och Lerums Tidning, något som gav efterklang under lång tid:

”Vi behöver stå upp för varandra, för den som är utsatt eller svag och vägra att acceptera att hatet utbreder sig. Bibeln säger: ”Besegra det onda med det goda, och älska era ovänner och be för dem som förföljer er.” Det gjorde Jesus och det vill jag också göra. Därför väljer jag korset!”

Medan det i Sverige har rasade en debatt om skolan skulle kunna besöka kyrkor vid olika högtider, fick vi i Gråbo fortsätta vår goda samverkan mellan Gråbos tre skolor och våra tre kyrkor. Inför första advent hade vi som kyrka besök av barn från Ljungviksskolan och i december kom två grupper av barn från Lekstorpskolan för lektion i kristendom ledd av pastorn.

Slutligen, inför 2013 valde vi som församling att ta avstamp för framtiden genom att sätta upp några konkreta målsättningar. Ett av målen var att få 3 nya medlemmar varav 2 genom dop. Målet överträffades och vi kunde hälsa 4 nya medlemmar välkomna, varav 2 genom dop. Vi satsade också på att försöka öka närvaron på gudstjänsterna med 20 %, men det var något vi hade svårt att uppnå. Vi inser att 2012 var ett krävande år med fokus på avslut i gamla och flytt till nya kyrkan. Ett mål tog sikte på att få en sådan balans i ekonomin att utrymme som för nya satsningar skapades. Med stor tacksamhet konstaterar vi, att första året i den nya kyrkan avslutades utan underskott. Med den medvinden i ryggen kunde vi anställa Belton Mubiru och få färg i våra evangelisationskinder. Vidare började vi utarbeta en vision för de kommande tre åren. När detta skrivs är det arbetet i sitt slutskede och resultatet blir en naturlig del av nästa årsberättese. Flera viktiga områden har identifierats som Gudstjänsten, undervisningen, kontaktvägarna, ekumeniken och expansionen i storförsamlingen.

Bönesamlingar

Bönesamlingar hölls på torsdagskvällar samtidigt som med Moppeverkstan och under hösten även Discover pågick. Lördagsförmiddagarna under terminerna har inneburit bönesamlingar med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan i Församlingshemmet. Vi hade två gemensamma bönehelger med grannförsamlingarna, på våren i Församlingshemmet och på hösten i Missionskyrkan. I Sjövik har den ekumeniska bönesamlingen hemma hos Lars-Åke Eriksson fortsatt sprida glädje på måndagskvällarna.

Söndagskulan

Att arbeta med Söndagskulan är att bygga framtid. ”Under söndagarna har vi under 2013 som ledare fått privilegiet att umgås och undervisa församlingens framtid – barnen. De är ett härligt gäng i varierande antal som samlas för att höra bibelberättelser, sjunga, be, pyssla och diskutera vardag och tro. Våra barn har mycket att prata om och är noga med att alltid nämna sina böneämnen så vi kan lyfta dessa inför Gud.”

Varje söndag har barnen fått med sig en minnesvers kopplad till lektionen och vi har sökt att upprepa och förstärka det som sagts och diskuterats. Vid sommaravslutningen på Jernholmen fick vi säga hejdå till familjen Wijks som flyttade norröver. Barnen är saknade av oss i Kulan. Vi skickade även iväg Melvin till Kina på en tid. Vi ser fram emot att få höra honom berätta om sina upplevelser när han kommer tillbaka.

Söndagskulan samlade in 3300 kr till barnen på barnhemmet i Indien, där bland andra Ravi bor. Vi har genom brev fått höra hur det går för dem. Att gå till Söndagskulan är för församlingens barn ett helt naturligt inslag på söndag förmiddag och vi hoppas att även andra barn kan komma till under 2014 för att trivas i vår gemenskap och lära sig mer om Gud. Att satsa på barnen ligger Gud varmt om hjärtat och vi behöver bli fler som kan vara med och leda detta arbete och därmed satsa på församlingens framtid!

Discover

Discover smygstartade i januari. Vi träffades fredagar mellan kl. 18 och 21. Några av de barn som vi haft kontakt med under tiden i gamla kyrkan kom och tittade in. Eftersom lokalerna i bakre delen av kyrkan inte var riktigt klara, satt vi i café-delen och fikade och spelade spel. Så fort vädret tillät var vi ute på baksidan och grillade korv och spelade fotboll. I början av sommarlovet deltog vi med ledare och deltagare på Pingstkyrkans i Alingsås sommarläger i Fristad.

Efter sommaruppehållet har Discover träffats på torsdagar i samband med Moppeverkstan. Regelbundet har Sven Olofsson och Belton Mubriu kunnat vara med på både Discover och Moppeverkstan har. Lokalerna har under hösten utrustats med både soffa, fotbollsspel och hockeyspel. Detta tillsammans med ”bibelbingo” har gett mer struktur på samlingarna. Aktivitetsfloran har berikats med att måla på konstväggen, skära i plåt, göra emaljsmycken, julgodis och baka tårta. Några barn kommer regelbundet till Discover och andra sporadiskt, men de blir fler och fler. Det är fantastiskt att ha omsorgsfulla händer i köket som att förser med fika.

Vårens och höstens talangjakt där många unga Gråbobor pröva på scenvanan, då de framförde sitt bidrag inför en fullsatt kyrksal och fick fina kommentarer av en fantastisk jury bestående av Åsa Magnesköld, Belton Mubiru liksom under våren också Ulrika Henkelman.

Moppeverkstan

Under hösten 2012 hade vi enbart sporadiska samlingar med Moppeverkstan, så 2013 har inneburit en omstart och det i nya lokaler. Vi har märkt ett generationsskifte, när de unga går in i vuxenlivet. Men behovet kvarstår hos flera och vi har dessutom fått möta yngre. Kvällarna handlar mycket om att finnas till hands, fika tillsammans, spela spel och prata om det som händer i deras liv till vardags, och även ta del av det som trycker.

Vi har fått glädjen att vid flera tillfällen dela med oss av tron med dessa vänner, vars ibland tillspetsat utmanande frågor om Jesus, tron och kyrkan ofta lett till viktiga samtal. Förbönen för dem som besöker Moppeverkstan har blivit något självklart. I

bland frågar vi om vi får be för dem, men de ber också själva om stöd i bön.

Under höstterminen flyttade vi Moppeverkstan från klockan sex till sju för att samma kväll ge utrymme för Discover. Mötet mellan dessa grupper fungerar bra, inte sällan kommer någon tidigare deltagare för att pyssla eller spela spel med de yngre och de något äldre av dem kan hänga kvar en stund under Moppeverkstaden och spela spel i kaféet.

Vi har haft filmvisning av Korset och Stiletten, åkt på hockey tillsammans med Missionskyrkans ungdomar och haft en julfest på Sven Olofssons arbetsplats Flexoprint tillsammans med Discover och Missionskyrkans unga. Sven visade fabriken, några kunde bada bubbelpool och Sven gav ett väldigt fint vittnesbörd om hur Gud verkar i hans liv.

Missionsarbete

”Hela evangeliet till hela människan i hela världen”

Under året har vi velat lyfta upp missionen i församlingen och öka delaktigheten och inspiration för denna viktiga del av vårt församlingsarbete.
Vi har under vår och höst en söndagseftermiddag per månad anordnat missionsfester, då vi genom smak, dofter och upplevelser aktualiserat olika länder och arbetsområden.
I januari stod Indien och Signes barnhem i fokus, och hennes son, Josef Andersson, berättade om arbetet. Det bjöds på indiskt smakprov och dofterna fyllde hela kyrkan.
I mars skildrade Kerstin och Stig-Lennart situationen i Laos.
I april presenterades vårt engagemang i Slovakien av Bernt och Eva Simonsen
Under hösten har missionsfesterna mer satt fokus på Sverige, såsom i september, då Johannes Magnusson uppmuntrade oss att nå våra grannar i Gråbo.
Indien.
I Indien har vi arbetat med flera olika uppgifter,
Signe Anderssons barn- och daghemverksamhet i Kotagiri. Vårt stöd går genom Pingstförsamlingen i Alingsås. Signes son, Josef Andersson är kontaktman. Vi har traditionellt bidragit med 4000 kr till barnhemmet och i år dessutom gett 15 000 kr till anskaffning av 5 symaskiner, som används av mödrarna till dagligverksamhetens barn. De syr klädesplagg som sedan säljs och ger en liten inkomst till dem själva och ett stöd till dagverksamheten.
I New Delhi i Indien arbetar pastor Abraham Sahus stiftelse The Full Gospel Trust, och vi har några år stöttat deras bibelskole-elever ute på församlingsgrundande praktikår. Under 2013 har verksamheten oförutsett fått ligga nere och därför har vi inte betalt ut något bidrag.
Söndagskulan har samlat in pengar till indiska barn på ett hemi Udupi, dit Hans-David Alperuds syster, Gun Olsson, är vår kontaktlänk.

Slovakien. Eva och Bernt Simonsen var i Dubnica från januari till slutet av juni och stöttade församlingen med närvaro, Ordets förkunnelse och mentorskap för församlingsledare. En tredje bok av Wolfgang Wegert översattes från tyska till slovakiska och tryckningen sponsrades av en församling i Slovakien, PIL och Smyrna. Boken om Petrusbrevens budskap sprids kostnadsfritt bland pingstförsamlingarna, som i gengäld gör en ökad satsning bland romerna. Genom en julgåva har enskilda kunnat stödja bygget av tak till David Wilkersons kapell vid Teen Challenge i Sered, ett rehabiliteringscentrum. Vår församling har följt arbetet i Slovakien med förböner och ett resebidrag.

Laos. Vi har bett för landet och den situation som de kristna har. Noys arbete med skolelevhem för barn som måste bo under mycket enkla förhållanden, långt från sina hem för att kunna gå i skola har aktualiserats. Vi räknar med att kunna ge något ekonomiskt stöd till arbetet där under 2014

Sverige. Vi bidrog till Ria Lerum – Hela Människan med 6.300:- + 2 offer till verksamheten. I RIA är vår pastor anställd på 30% .

Avslutning

Under 2013 fick vår äldstebroder Erik Alfredsson lägga ner vandringsstaven efter ett väl och varmt fullbordat värv och ett mångårigt lidande. Vi tackar Gud för honom.
Vi som församling har fått se Guds nya verktyg i Gråbo, Centrumkyrkan, börja komma i funktion, flera mål har nåtts och vi lägger med tacksamhet och glädje år 2013 bakom oss. Vi har en naturlig del i denna spännande tid, dess ökande längtan efter en fast tro i mötet med de stora processer vårt samhälle genomgår. ”Han som ÄR”, har varit, är och förblir vår Herre.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *