Wilberforce, Ester och jag – om att användas av Herren

I fredags såg vi en film hemma på filmtjänsten NetFlix om William Wilberforce, en man som jag konstigt nog inte hört talas om men känner att jag borde känna till. Känner ni till honom?

AmazingGrace

Amazing Grace hette filmen om Wilberforce, precis som vi sjöng alldeles innan, i svensk översättning Oändlig nåd. Den är skriven av John Newton en före detta slavskepps kapten som blev frälst och sedan blev präst.

Wilberforce kom från en rik familj i 1700-talets England och satt i parlamentet i London och han blev frälst, och han kämpade med om han skulle tjäna Gud eller om han skulle fortsätta som politiker.

Men han förstår att han kan och skall tjäna Gud i samhället och under resten av sitt liv är han med och avskaffar slavhandel och slaveri i Storbritannien.

Det var fascinerande att ta del av berättelsen om hans liv, och se hur tron fick konsekvenser i hans liv och det väckte en längtan hos mig.

OneNightWithTheKingDagen innan hade vi sett en annan film på NetFlix, en dramatisering utifrån Esters bok i gamla testamentet och jag blev påmind om något som sades där. Hur Esters fosterfar säger till Ester som nu är drottning:

Ester 4:14 ”Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”

Dessa filmer om två människor som blev använda av Gud i positioner som de hamnat i. Gud valde ut de till att tjäna honom och hade satt de precis på rätt plats för att tjäna honom och kunna utföra sin uppgift.

De hade båda nått ”kunglig värdighet” för den uppgift som Gud hade för dem. De hade blivit utvalda och kallade av Gud för att utföra en uppgift i sin samtid.

Det som i deras två berättelser blivit så stort för mig är att Gud kallar, förbereder, utrustar, sänder och verkar. Att de ställdes inför ett val att använde det som blivit lagt i deras händer i Guds plan.

Och jag tänker att detta är sant även för dig och mig. Att Gud har utrustat och gett oss en plats och möjligheter att stå i uppgifter han kallar oss till.

Gud kallar och förbereder, sänder oss och verkar i oss och igenom oss – om vi vill och om vi säger ja till hans kallelse.

Profeten Jeremia berättar hur det var för honom:

Jeremia 1:4-10 HERRENS ord kom till mig. Han sade: ”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” Men jag svarade: ”O, Herre, HERRE! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung.” Då sade HERREN till mig: ”Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger HERREN.” Och HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: ”Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.”

Det här är profeten Jeremias berättelse om sin kallelse, och det kan kännas svårt att jämföra sig med en sådan som Jeremia, eller Ester och William Wilberforce – men vi skall inte jämföra oss med de utan påminna oss vem deras Gud är – att det är vår Gud och att Gud inte är annorlunda. Dessutom var de vanliga människor och de kände sig inte annorlunda än du och jag när de mötte kallelsen.

”Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig” sa Gud, är det bara några få barn Gud ser innan de är födda? Nej Gud ser var och en av oss, varje människa, varje liv som växer och han har en tanke och en plan och en längtan för våra liv.

David skriver:

Ps 139 Du har skapat mina njurar, du sammanvävde mig i moderlivet.
Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Ja, underbara är dina verk, min själ vet det så väl.
Benen i min kropp var inte osynliga för dig, när jag formades i det fördolda, när jag bildades i jordens djup.
Dina ögon såg mig när jag ännu var ett outvecklat foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.

Vi är måna om vår fria vilja och den störs inte av detta, vi står alla inför ett val hur vi tar emot det som läggs i våra händer och hur vi svarar på Guds kallelse.

Men Gud såg dig innan du var född och han formade dig precis som du skulle vara. Och hans kallelse har sökt var och en av oss sedan dess, kallelse till livet med honom och till den vandring och tjänst han vill dela med oss.

Vi har ett val – men vi har också en kallelse, en plats och en uppgift där Gud vill använda oss. Och Guds ögon, som känner oss, överfar jorden och söker efter vem som vill överlåta sig till honom i liv och uppgift.

När vi ser oss omkring i vår värld så förstår vi att det finns många kallelser som människor inte tagit emot och sagt ja till. När vi ser runt oss så är det mycket som stör oss och berör oss, och det är bra – för antagligen så ligger vår uppgift just där som vi störs, i de behov vi inte kan gå förbi.

Drottning Ester kunde inte låta bli att stå upp för sitt folk, trots att det innebar stor risk för hennes eget liv – och hon fick vara med att rädda Israels folk.

William Wilberforce omvändelse och kamp gjorde att slaveriet avskaffades och att reformera det brittiska samhället.

Vi får göra som profeten Jesaja och säga ja till det som Herren har för oss.

Jes 6:8 Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!”

Gud har lagt något i dina händer, han har ställt dig på en plats, bland människor och situationer – där du tillsammans med honom kan få stå i tjänst, få vara till välsignelse.

Vi kallas till gemenskap och vandring med Herren, han vill dela våra liv och vill gå till människor och situationer tillsammans med oss och vara med att förändra.

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *