"Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig" - Mikael Tilly

”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”

2014-03-09-Mikael-Tilly

5 Mosebok 6:4-5
Hör, Israel! HERREN, vår Gud, HERREN är en.
Och du skall älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.

2 Mosebok 20:2-3
Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset.
Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.

Gud är först, utan honom så fanns inget – före honom var det tyst, men Gud talar och det blir – världen skapas, livet skapas.

Gud talar, han tar initiativ, han agerar, han är med. Det är så vi känner igen honom från Bibeln, Gud är inte passiv utan aktiv.

Gud är inte passiv och distanserad – han är personligt engagerad. ”Jag är HERREN, din Gud, som har fört dig ut ur Egyptens land, ur träldomshuset”.

Jag har köpt dig fri från din fångenskap, ditt slaveri – säger han – du skall inte hålla på med andra gudar – det är hos mig du skall söka hjälp.

Gud är svartsjuk, han vägrar att acceptera att dela oss med någon annan.

Detta låter mer som ett äktenskapsgräl, ett samtal mellan två makar – mer än kring medlemskap i någon förening eller något regelverk.

Det finns ett engagemang hos Gud, han är inte kall och regerande utan riskerar något och slåss för sin äskade.

Gud är aktiv vi vet det, han älskade oss så mycket att han blev människa i Jesus och tog på sig hela bördan och dog för oss.

Gud riskerar något, han offrar sig, han älskar. Men är hans kärlek besvarad? Finns det någon överlåtelse från människans sida? Är hans folk troget honom? Älskar vi honom helhjärtat?

Inga andra gudar, vad betyder det? Finns det andra Gudar idag? Budskapet idag är väl snarare att all tro leder till Gud och i samhället ”att tro gärna men det är något som finns inom dig själv”.

Vi lever i en kultur där underkastelse under någon annan auktoritet än vårt ego betraktas som orimligt auktoritärt och orättvist.

Att Gud skulle ha bud som vi skulle leva efter är något som är svårt att acceptera.

Ändå är inte frågan om vi är fria från auktoriteter som styr oss och lär oss vad vi skall köpa, hur vi skall leva och vad vi skall tro.

Vi är skapade för att leva i en kärleksrelation med den Gud som skapade oss – men istället blir vi slavar under våra egna val.

Våra val, som styrs av våra begär och leds av marknadskrafter och opinionsbildare.

Vårt ego tror sig styra och ställa, men istället är det en lydig slav i världen.

Vem är din Gud? Det är den du sätter ditt hopp till, den du flyr till och den du väljer först.

Herren som förde Israels folk ut ur slaveriet under Farao och som köpt oss fria från syndens slaveri och befriat oss från döden genom att offra sig själv – han vill att vi väljer honom, att vi flyr till honom och att vi bara sätter vårt hopp till honom.

Han säger ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig”

Gud har köpt oss fria från synden och döden, han har betalt fullt pris – och vi tillhör nu honom.

Gud är engagerad. Israel och kyrkan har alltid försökt tämja och äga Gud, men Stanley Hauerwas och William Willimon säger i boken ”Sanningen om Gud” att ”Judarna har alltid lärt oss kristna att vi inte behöver Gud – vi tillber Gud. Det är vad det första budet handlar om: att sluta försöka få något ut av Gud och i stället böja våra liv mot Gud.”

Vårt samhälle är så präglat av konsumtion och ekonomi, vår köpkraft och vad vi kan få ut av saker upptar vårt medvetande.

Men vår Gudsrelation handlar inte om en balansräkning på om vi går plus på att tro på Gud. Utan det handlar om att lära känna Honom som ÄR den Levande Guden.

Att leva i Guds närhet, att överlåta sitt hjärta och liv mer och mer till honom för att det är så vi är skapade att leva.

”Att älska HERREN, din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.”

Att avslöja avgudarna i våra liv, och att endast hålla sig till den Levande Guden. Han som svartsjukt säger ”Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig.”

En Guds-monogami – där vi lever i trohet och hängivenhet mot honom som själv satsat allt och älskar oss så mycket för att rädda oss trots vår trolöshet.

Första budet är Guds-monogami – där vi fogas samman med Gud för att leva intimt med Herren och växa samman, att lär känna honom och förlitar oss helt på vår Herre.

I ett sunt äktenskap utnyttjar vi inte varandra utan finns till för varandra. Vi är inte trolösa och otrogna utan vi lever avskilda för varandra, vi tillhör varandra.

Det finns en frihet och vila i en överlåten relation. På samma sätt finns friheten och vilan i ett överlåtet liv till Herren.

Vi behöver inte Gud – vi tillber Gud. Om vi tror för att vi behöver då är fokuset fortfarande på vårt ego och våra egna behov.

Men om vi tillber Gud för den han är så hamnar fokuset utanför oss själva och i vad som är Guds vilja och där finns vår vila. I Herren.

Att tillbe är att fascineras av någon annan, att öppna sitt liv för att präglas och formas, att bli lika.

Att tillbe leder till förälskelse, där Gud får bli den ende i våra liv. Vi blir lika honom och våra liv böjs rätt igen – mot Gud. Den ende!

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *