Getsemanestund 2014

”Jesus valde att dö i ditt och mitt ställe”

Getsemanestund 2014

Johannesevangeliet 18:1-14

När Jesus hade sagt detta, gick han med sina lärjungar över bäcken Kidron. Där låg en trädgård dit han och hans lärjungar gick.

Men Judas, han som skulle förråda honom, kände också till det stället, eftersom Jesus ofta hade varit där med sina lärjungar.

Judas tog med sig den romerska vakten och ett antal av översteprästernas och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen.

Jesus, som visste om allt som skulle hända honom, gick ut och sade till dem:”Vem söker ni?” De svarade:”Jesus från Nasaret.” Han sade till dem:”Jag Är”. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus sade till dem:Jag Är, vek de tillbaka och föll till marken.

Än en gång frågade han dem:”Vem söker ni?” De sade:”Jesus från Nasaret.” Jesus svarade:”Jag sade er att det är jag. Om det alltså är mig ni söker, så låt dessa gå!” Det ord som han hade talat skulle nämligen gå i uppfyllelse:”Av dem som du har gett mig, har jag inte förlorat någon enda.”

Simon Petrus, som hade ett svärd, drog det och högg till översteprästens tjänare och högg så av honom högra örat. Tjänaren hette Malkus. Jesus sade till Petrus:”Stick ditt svärd i skidan! Skulle jag inte dricka den kalk som Fadern har gett mig?”

Soldaterna med sin befälhavare och judarnas tjänare grep nu Jesus och band honom. De förde honom först till Hannas, svärfar till Kajfas, som var överstepräst det året. Det var Kajfas som hade gett judarna det rådet att det var bäst att en man dog i folkets ställe.

Det var bättre att en man dog i folkets ställe.

Det var bättre att Jesus dog i vårt ställe.

Det var bättre att Jesus dog i ditt ställe.

Jesus gick med sina lärjungar över bäcken Kidron, han gick till Getsemane trädgård, dit han och hans lärjungar ofta hade varit. Han gömde sig inte, han gick dit han visste att Judas skulle hitta honom.

Jesus, visste om allt som skulle hända honom, och han gick ut och mötte de som fått i uppdrag att ta honom tillfånga så att han skulle dö i folkets ställe.

Men det var inte vem som helst som skulle dö i folkets ställe, det var inte vem som helst som skulle dö i mitt ställe. De kom dit med facklor, lyktor och vapen för att kunna ta honom tillfånga med våld – men faller till marken när han presenterade sig, det är makt i Jesu namn, i den Levande Gudens ”Jag Är”.

De skulle inte ha någon makt över Jesus, om de inte hade fått den från den ovanifrån, från den Levande Guden, från ”Jag Är”. Han kunde lätt ha skickat 12 legioner änglar, men så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son till att dö i folkets ställe, i vårt ställe.

Petrus förstod inte detta utan trodde han behövde försvara Jesus mot de som kom emot honom, men Jesus stoppar Petrus och lägger sin hand på Malkus öra och helar honom.

Jesus var beredd att dricka den kalk som Fadern hade gett honom. Han lät sig tillfångatas av översteprästernas och fariséernas tjänare. Soldaterna med sin befälhavare och judarnas tjänare grep Jesus och band honom. Fadern utgav sin son att dö i vårt ställe.

1 Mos 22:7-9

Isak sade till sin far Abraham: ”Far!” Han svarade: ”Ja, min son?” Han sade: ”Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” Abraham svarade: ”Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” … När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden.

Precis som Abraham band Isak som ett offerlamm, så binder nu Fadern, sin enfödde son Jesus som ett offerlamm, att offras för dina och mina synder, för hela folkets synder. För att dö i vårt ställe.

För Isak gav Gud en bagge att offra i hans ställe, men för Jesus så fanns det inget annat offer som kunde ta hans plats.

Paulus citerar den Messianska psalm 40 av kung David i Psaltaren och förklarar i:

Hebreerbrevet 10:4-7

För det är omöjligt att tjurars och bockars blod skulle kunna utplåna synder. När Kristus träder in i världen säger han därför: Offer och gåvor begärde du inte, men en kropp har du berett åt mig. Brännoffer och syndoffer gladde dig inte. Då sade jag: Se, jag har kommit, Gud, för att göra din vilja. I bokrullen är det skrivet om mig.

Alla offer pekade framåt mot det fullkomliga offret, Guds offerlamm, den som skull dö i folkets ställe.

Därför fördes Jesus till översteprästen som vid påsk skulle slakta offerlammet för hela folkets synder. Jesus är Guds lamm, som tar bort världens synd. (Joh 1:29)

Ingen förstod detta, inte lärjungarna, inte översteprästerna, inte fariséerna, inte folket och inte djävulen.

Fastän Jesus levde och uppfyllde skrifterna och profeterna så förstod man inte. Jesus lät sig föras mot korset

Apostlagärningarna 8:32

Liksom ett får som förs bort till att slaktas, och liksom ett lamm som är tyst inför den som klipper det, öppnade han inte sin mun.

Men när vi som Petrus försöker försvara oss med egen kraft och egna vapen så säger Jesus till oss ”Skulle jag inte dricka den kalk som Fadern har gett mig?”

Om Jesu offer inte var en absolut nödvändighet för oss var och en så skulle inte Jesus ha behövt att dö.

Men Jesus visste att hans blod var det enda som kunde utplåna synden och det var bara han som kunde göra Guds vilja. Vi kan inte lägga något till detta.

Det är bara hos Jesus vårt hopp finns, det är endast och bara genom hans död på korset som vi kan få förlåtelse för våra synder och få frid med Gud.

Det var bättre att Jesus dog i folkets ställe. Det var det bästa att han dog i ditt och mitt ställe.

Amen.

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *