Glädje över gemensam evangelisation i Slovakien

”Sláva Bohu, haleluja! Ära vare Gud, halleluja!”

Att lära känna varandra och vardagssituationen i dagens Europa är fascinerande. Pingstförsamlingar i Slovakien har under veckan 29 april till 6 maj besökts av pastorsparet Belton och Sarah Mubiru från Smyrnaförsamlingen i Göteborg tillsammans med Bernt och Eva Simonsen, som arbetar i pingstförsamlingen i Dubnica. Med mångas förböner i luften bekantade vi oss med Teen Challenge center i Sered’ och församlingarna i Nesvady, Banská Bystrica och Dubnica. PIL och Smyrna i Gbg sponsrade önskad evangelisationslitteratur, en välkommen stimulans i det utåtriktade arbetet.

Genomgående blev det lovsång, glädje och uppmuntran från Bibeln på temat ”Guds nåd räcker!” Mötesserien förbereddes av förbön från såväl svensk som slovakisk sida. Exempelvis hade församlingen i Dubnica bönemöten varje kväll måndag till fredag innan kampanjen. Vi står sida vid sida inför Herrens ansikte och utber oss att Guds himmelska vilja får förverkligas i våra länder.

Och visst var det himmelsk atmosfär i de rörliga mötena. Lokala sångare sjöng, pastorn i församlingen angav tonen och så introducerade Belton och Sarah i sång, rytm och tal, medan Bernt på slovakiska belyste Guds nåds verkan i vittnesbörd. Gemensamt stämde vi upp exempelvis ”Ära vare Gud, halleluja” på slovakiska: ”Slava Bohu, haleluja!” med illustrerande rörelser innan Beltons uppmuntrande bibelutläggning. Många kämpande Guds barn och sökare fick befriande förbön. Det är skillnad att stå ensam i kampen och att möta livets utmaningar med Mästaren som ger nåd.

Skall vi titta lite närmare på platserna vi besökte?

Teen Challenge i Sered´ SlovakienTeen Challenge i Sered´ och föreståndaren Stanislav Kunák inbjöd till lunch lagad och serverad av dem som genomgår rehabilitering. På tomten står stommen till David Wilkersons kapell med ett färdigställt torn med plats för ett bibliotek med 10000 böcker. Tornet har byggts med hjälp av medel från en insamling i Smyrna Göteborg i form av ”julgåvor” och en hjälpinsats från missionsrådet. För att göra färdigt kapellet behövs i runda tal 150 000 sek. 80 % av arbetet görs av dem som rehabiliteras och 20 % av firmor. Kapellet är tänkt att bli en andlig kraftpunkt för gårdens deltagare och besökare. Vi fick frågan om vi från svensk sida kan bidra ekonomiskt.

Teen Challenge har tre strängar på sin lyra: Rehabilitering från alkohol och drogberoende, halvvägsboende, det vill säga sådana som gått igenom kursen och som börjat arbeta ute i samhället men får hjälp med boendet en tid. Tredje strängen är barnhem för barn från hem med problem med alkohol eller kriminalitet. De studerande följer ett program med såväl andligt som praktiskt arbete.

Pingstförsamlingen i Nesvady söker för närvarande en föreståndare för verksamheten som har gamla rötter. Man har en vacker kyrka med dopgrav, vilket inte är så vanligt. Församlingen har ett femtiotal medlemmar och mötet var välbesökt och präglat av återseendets glädje inte minst eftersom Bernt och Eva tidigare har bott ett och ett halvt år där.

Banská Bystrica i SlovakienBanská Bystrica är en universitetsstad med ett vackert torg. Församlingen hyr lokaler i en skola. Flera unga studerande, universitetet har en missionslinje, deltog jämte andra i gatumission, med utdelning av inbjudningar.

Föreståndaren René Mondzo och hans hustru Viera tjänar som pastorspar sedan sju år. De tillträdde efter en nedgångsperiod och kämpar en god kamp. De har trettio medlemmar och barnverksamhet med femton barn. Tvådagars-besöket var för dem en kraftig uppmuntran.

Utanför lokalen lät man via högtalare kristen musik spridas. På det andra mötet kom flera utomstående och en kvinna tog emot Herren till frälsning.

Pingstförsamlingen i Dubnica nad Váhom har 54 medlemmar. De hade förberett evangelisationen väl med plakat och inbjudningar och mottog också besöket med stor värme. Flera av församlingens medlemmar har kommit till tro vid våra tidigare evangelisationer. Många sökte även nu förbön och några av dem till frälsning. Kapellet, tidigare en affärslokal, har genomgått en stor förändring genom många nedlagda arbetstimmar. Man har nytt värmesystem, nya fönster i samlingslokalen och nymålad utsida. Däremot återstår att färdigställa och inreda några rum. Man har endast kallvatten i kranarna, men glädjen över att ha en egen lokal är stor.

Vi har anledning att tacka Gud för hans fortsatta verk i församlingarna i Slovakien.
Nová Dubnica den 10 maj 2014
Bernt och Eva Simonsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *