"Guds ord är sanning" av Mikael Tilly

Guds ord är sanning

"Guds ord är sanning" av Mikael Tilly

2 Petrusbrevet 1:16-21
Det var inte några utstuderade myter vi följde, när vi förkunnade för er vår Herre Jesu Kristi makt och hans ankomst, utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ty han blev av Gud, Fadern, ärad och förhärligad, när en röst kom till honom från den upphöjda Härligheten: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” Den rösten hörde vi själva från himlen, när vi var med honom på det heliga berget. Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats, tills dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud.

Sagor och myter är precis så som skriften ses i samhället. Att Bibeln är en skickligt hopdiktad bok – men inte att den är sann. För om den skulle vara sann så måste man förhålla sig till dess budskap. Men precis så är det – Bibeln är sann, den är Guds ord till oss. Den är nedskriven av människor som själva var ögonvittnen.

Petrus var ju själv med Jesus uppe på härlighetens berg, han och Johannes såg när Jesus förhärligades och när Gud talade och sa ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.”

Lärjungen Johannes säger:

1 Johannesbrevet 1:1-2
Det som var från begynnelsen, det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid – om Livets Ord är det vi vittnar. Ja, livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern och uppenbarades för oss.

Skriften är full av personliga upplevelser och möten med den Levande Guden. Det är inte filosofiska tankar och komplicerade konstruktioner – utan relation, blod, svett och tårar. Som Johannes skrev ”det vi har hört, det vi med egna ögon har sett, det vi skådade och med våra händer rörde vid”

Gud väljer igenom historien aktivt ut helt vanliga människor, avskiljer de och sänder de, med sitt fantastiska budskap om att han vill befria, förlåta och upprätta.

Bibeln väver ihop beskrivningen av dessa enskilda människor med Guds plan att rädda världen. Människorna både lyckas och misslyckas, men Guds löften som han ger står orubbligt fast, han är sanningen, den fasta punkten – konstanten.

Bibeln är full av alla dessa vanliga människor och deras liv, berättelser om hur Gud möter de och genom de budskap som de får så lär vi också känna Gud hurdan han är och hans frälsningsplan för hela världen.

Dessa profetiska ord, som talar sanning in i den aktuella situationen som de sades i men som också talar sanning om framtiden, om Guds plan och om hans hjälte som skall komma – Messias.

Petrus säger ”Framför allt skall ni veta att ingen profetia i Skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige Ande har människor talat vad de fått från Gud”

Gud har utvalt och talat till människor som fått förmedla dessa budskap, de har inte funderat ut detta själva eller filosoferat ihop det de skulle säga på egen hand. De har fått det, de har levt det och fått förmedla det vidare.

Jesus är uppfyllelsen av alla dessa löften och profetior. Mycket av löftena har redan uppfyllts men mycket återstår – löften om att han skall komma tillbaka och befria och upprätta allt. Och när vi kan se att löftena i Bibeln har uppfyllts i Jesus och att profetiorna stämmer med Jesus och vad han gjorde så får vi bli uppmuntrade som Petrus sa:

”Så mycket fastare står nu det profetiska ordet för oss, och ni gör rätt i att hålla er till det som till ett ljus som lyser på en mörk plats.”

Det finns löften i skriften som inte gått i uppfyllelse ännu, profetiska sanningar som närmar sig mer och mer. Och det är därför viktigt att vi håller fast vid Guds ord, vid löftena och profetiorna – så att vi ser vad som pågår, så att vi ser Guds ljus mitt i allt mörker.

För som Johannes säger ”livet uppenbarades, vi har sett det och vittnar om det och förkunnar för er det eviga livet, som var hos Fadern”. Mitt i mörkret i världen så lyser Guds ljus – han har uppenbarat sitt oförstörbara liv. Mitt ibland död och förfall så lyser det som en stjärna för oss.

Det är det vi vittnar om, det är det skriften vittnar om, det är det den Helige Anden talar om. Om Guds hjälte – Sonen, den Älskade. Jesus Kristus.

Amen

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *