”Gudsbilden” med Josefin Savedson

"Gudsbilden" av Josefine Savedson

Jeremia 31:15-22

Så säger Herren: Rop hörs i Rama, klagan och bitter gråt.
Rakel gråter över sina barn.
Hon låter inte trösta sig, ty hennes barn finns inte mer.
Så säger herren: Hör upp med din klagan, gråt inte mer!
Du skall få lön för din möda, säger Herren,
De skall återvända från fiendeland.
Det finns hopp för din framtid, säger Herren,
Dina barn skall vända hem till sitt land.
Jag kan höra hur Efraim klagar:
”Du tuktade mig. Jag blev tuktad som en otämjd kalv.
För mig åter, så vänder jag åter, ty du är Herren, min Gud.
Jag vände mig bort, men nu ångrar jag mig.
Jag kom till insikt, och nu slår jag mina lår i sorg.
I blygsel och förödmjukelse bär jag skammen för min ungdoms synd.”
Är Efraim min käraste son, är han mitt älsklingsbarn?
Han förblir i mina tankar, trots att jag ofta gått tillrätta med honom.
Mitt hjärta blöder för honom, jag måste förbarma mig över honom, säger Herren.
Res vägmärken, rösa leden!
Minns var du gick, vilken väg du följde.
Vänd åter, jungfru Israel, vänd åter till dina städer!
Hur länge skall du vända dig än hit, än dit, du trolösa dotter?
Herren skapar något nytt på jorden: Kvinnan skall värna mannen.

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *