Graven är tom!

Mikael Tilly på Påskdagen i Centrumkyrkan Gråbo

Matt 28:1-10

​Efter sabbaten, i gryningen den första veckodagen, gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning, ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten, och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sade till kvinnorna: ”Var inte förskräckta! Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg! Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er. ”De skyndade sig då bort från graven, under fruktan och i stor glädje, och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade om hans fötter och tillbad honom. Då sade Jesus till dem: ”Var inte förskräckta! Gå och säg till mina bröder att de skall gå till Galileen. Där kommer de att få se mig.”

Graven är tom – det gamla är förbi något nytt har kommit. Livet har segrat över döden. Graven är tom!

Jesus hade sagt det flera gånger innan:

Joh 11:25-26

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

Ingen förväntade sig det, men nu hade det hänt. Graven är tom! Jesus är uppstånden från de döda, han lever, han andas, hans hjärta slår, han talar, han är där, han äter och dricker, han undervisar och bryter bröd. Han lever! Och Graven är tom!

Jesus blev inte bara uppväckt från de döda, som någon av de alla som han själv hade väckt upp från de döda eller som profeterna före honom väckt upp. Nej Jesus är som person uppståndelsen och livet, döden har förlorat sin makt över honom och därför kan vår tro på honom ge oss del i hans liv. För:

Rom 6:9-10

Vi vet att Kristus aldrig mer dör, sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Ty hans död var en död från synden en gång för alla, men det liv han lever, det lever han för Gud.

Jesus har passerat igenom döden och kommit ut på andra sidan, de band som döden försökte lägga på honom för att hålla honom i sitt grepp kunde inte fängsla Jesus. För döden hade ingen hållhake på honom och han uppfyllde inte kriterierna för att dö – för han hade inte själv brutit mot Guds vilja.

Men han dog ändå för syndens skull, en gång för alla, för alla synder, dina och mina, han tömde alla bägare med synd som hade samlats sedan Adam och till tidens slut, han tog det i sin egen kropp, han var det perfekta kärlet och han var den enda som kunde bära andras synder eftersom han saknade egna synder. Han vad den ende som kunde kvalificera sig för att en gång för alla att dö för synden i världen. Men Graven är tom!

För döden hade ingen hållhake på honom – och därför kunde han inte stanna i graven, därför lever han nu för Gud. Och Graven är tom!

Petrus förkunnar och säger:

Apg 2:22-24

…lyssna till dessa ord: Jesus från Nasaret var en man som Gud bekände sig till inför er genom kraftgärningar, under och tecken, som Gud genom honom utförde mitt ibland er, så som ni själva vet. Efter Guds fastställda plan och beslut blev han utlämnad, och med hjälp av dem som är utan lagen spikade ni fast honom på korset och dödade honom. Men honom har Gud uppväckt och löst ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.

Jesus var känd, han hade levt mitt bland folket, man hade lyssnat till honom, utmanats av hans ord och förbluffats av hans undervisning. Man hade sett människors liv förändras där han gick fram – handikappade, utsatta, svaga, marginaliserade hade fått se de tecken som han hade gjort, de visste att det fanns kraft bakom hans ord.

Men de självrättfärdiga och högmodiga människorna som var berusade av sin egen betydelse och position såg honom bara som ett hot. Och de använde sitt inflytande för att manipulera folket och myndigheterna så att Jesus blev dömd till döden, för att undanröja honom.

Men allt skedde egentligen efter Guds beslut och vilja – trots att det såg ut som att det onda vann seger efter seger. Men i Getsemane trädgård ser vi hemligheten, Jesus bad:

Matt 26:39

Min Fader, om det är möjligt, låt denna kalk gå ifrån mig. Men inte som jag vill utan som du vill.

Det var Guds vilja att Jesus skulle bli utlämnad, korsfäst och dödad. Därför skedde allt detta – inte för att några människor försökte försvara sin maktposition eller ens för att djävulen såg en chans att slutgiltigt ta makten från Guds arvinge.

Nej, detta var planen som lagts fast redan från början, då när människan lät sig förföras av djävulen – planen att kvinnans säd skulle krossa ondskans makt men samtidigt bli dödligt sårad.

Men ingen förstod att profetiorna var påväg att uppfyllas, varken högutbildade teologer, präster eller Guds fiende.

För tvärt emot resten av oss som går vår egen väg så var Jesus istället lydig mot sin pappa, och valde Guds väg. Han lät det ske som var bestämt, likt ett lamm som förs bort till slakt öppnade han inte sin mun.

Han lät sig föras bort, dömas, misshandlas och spikas fast på de korslagda träbjälkarna. Jesus svarade inte med ett enda ord, utan lät det ske. Han blev gjord till ett med din synd, med min synd och all synd – och lät det ske och öppnade inte sin mun, likt ett lamm som förs bort till slakt.

Precis som Johannes döparen hade sagt: ”Se Guds lamm, som tar bort världens synd.” (Joh 1:29).

Jesus tog bort världens synd, han tog den med sig in i döden. Hans felfria liv och hans lydnad mot sin far gjorde detta möjligt.

Därför har Gud uppväckt och löst honom ur dödens vånda, eftersom det inte var möjligt att han skulle behållas av döden.

Och Graven är tom! Den tomma graven vittnar om att vapnen slagits ur dödens händer. Paulus citerar skriften och säger:

1Kor 15:54-57

Döden är uppslukad och segern vunnen. Du död, var är din seger? Du död, var är din udd? Dödens udd är synden, och syndens makt kommer av lagen. Men Gud vare tack, som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus.

Därför är graven tom! Därför står nu döden handfallen inför var och en som gjort Jesus till sin Herre och Frälsare. Syndens makt över oss är bruten eftersom Jesus kunde uppfylla lagens krav på att ett felfritt offer måste dö för att betala för vår synd, egoism och självrättfärdighet.

Graven står där tom, änglarna visar upp platsen där Jesus låg tidigare för de båda Mariorna, och lindorna ligger kvar ser de, men Jesus är borta. Graven är tom!

Kvinnorna springer allt vad de kan, överväldigade, omskakade och väldigt glada och så möter de Jesus, den uppståndne. De fattat tag i honom, för att övertyga sig om att de inte drömmer utan att det är sant, och de tillber honom.

Han står där, han lever och andas, talar med dem och hans hjärta slår. De får det nu bekräftat – de får möta honom själv. Änglar i all ära, men nu står han här, han som de såg hänga fastspikad och sönderslagen på korset för några dagar sedan. Deras tro växer och de får i uppdrag att även berätta för lärjungarna att han lever och vill möta dem.

Han kallar på var och en av oss, att tro att den tomma gravens budskap är sant – att han lever och att han är uppståndelsen och livet.

Det är viktigt att det blir en personlig upplevelse, ett personligt möte med den uppståndne och levande Jesus, precis som hos kvinnorna i texten, och lärjungarna som också alla till slut fick möta honom personligen, fick ta på honom, se att han andades, höra honom tala, se honom äta, dricka och bryta brödet.

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *