”Den gode herden” av Mikael Tilly

Johannesevangeliet 10:1-20 från Sv Folkbibeln 2014

Jag säger er sanningen: Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst.” Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem.

Då sade Jesus än en gång: ”Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.

Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.

Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.

Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min Far.”

Efter de orden blev det på nytt splittring bland judarna. Många av dem sade: ”Han är besatt och galen. Varför lyssnar ni på honom?” Andra sade: ”Så talar inte en som är besatt. En ond ande kan väl inte öppna ögonen på blinda?”

Jesus berättar detta efter det att han har helat en man som varit blind sedan födseln. Han hade gjort en deg och lagt på mannens ögon och sagt åt honom att gå och tvätta sig och då kunde han se.

Mannen hade bara hört Jesu röst, och när han mötte Jesus igen så är det rösten han känner igen och litar på.

Jesus tar exemplet att fåren känner igen sin herdes röst, precis som mannen som varit blind kände igen Jesu röst och nu kommit till tro på honom.

Fåren litar på sin herde, de vet att herden för de till mat och vatten och beskyddar dem från faror och fiender. Herden känner sina får och kallar på de personligt, han känner igen dem och kallar de med deras namn. Och fåren känner igen herdens röst.

Det finns fiender som vill lura med sig fåren, för får är värdefulla. De smyger sig in i fårfållan, de lockar på fåren. Jesus säger att fåren inte känner igen deras röst och följer den inte utan flyr.

Fåren känner naturligt igen den gode herdens röst, de vet vem de tillhör och vem som vill de väl. Och Jesus säger att han är den gode herden och antyder att vi människor känner igen hans röst när han talar till oss.

Det finns tjuvar som vill röva bort oss och ta oss tillfånga, eftersom vi är värdefulla. Men de vill bara stjäla, slakta och döda.

Den gode herden, Jesus, vill att vi skall ha liv, ja liv i överflöd.

Vems röst lyssnar vi till? Vem följer vi? Är det den gode herdens röst som leder oss till vila på gröna ängar och till vatten där vi finner ro. Eller är det andra röster som vill skingra hjorden och driva oss bort från herden?

Jesus säger att det är skillnad mellan honom och andra som vill att vi skall följa dem. Han ger sitt liv för fåren och beskyddar oss men de andra som vill lyra med oss, de flyr så fort vargen kommer och lämnar oss ensamma.

Jesus offrade sig för oss, han gav sitt liv för alla oss andra får och blev offerlammet som gick i döden för alla oss andra. Han identifierade sig med oss och försvarade oss med sitt eget liv.

Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Han bryr sig inte om oss.

Jesus är den gode herden, som vill leda oss till livet. Han säger att vi känner honom, och antyder att det i varje människa finns en igenkänning av honom. Att han inte är främmande för oss utan att vi har ett djupt minne av honom.

När han talar så talar han inte som främling, utan som någon vi känner igen. Han skall leda oss till en hjord, en samlad hjord av många folk och folkslag. Och vi skall alla ha en och samme herde.

Han är den gode herden som gav sitt liv för att vi skulle ha liv och som i sin utgivande kärlek tog livet tillbaka. Och nu för oss in i sitt nya liv.

Det är viktigt vilka röster vi lyssnar till, att vi följer den gode herdens röst som vill leda oss till livet och inte bedragare som vill leda oss bort från honom.

Det blev konflikt kring Jesus, de som kände igen rösten och ville följa honom och de som ville gå en annan väg, som ville bevaka sin makt och position. Man ifrågasatte Jesus då, liksom nu, men folket kände igen hans röst. Och Jesus står här idag och kallar på oss och säger: Följ mig.

Och han vill leda oss på gröna ängar, till friska vatten och trygga hela vägen hem till pappa Gud, vårt hem och vårt ursprung.

Amen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *