Möteshelg med Evangeliska Turistmissionen, predikan fredag 19:00

1 Tim 3:15-16
Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.
Psaltaren 11:3
När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?

Ord 8:29
när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund
Matt 16:15-18
Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?”Simon Petrus svarade:”Du är Messias, den levande Gudens Son.”Jesus sade till honom:”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.
3Mos 17:11
Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det.
Matt 19:4-6
Han svarade:”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.”

Jes 58:12
Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna, du skall återställa grundvalar från forntida släkten. Du skall kallas ”han som murar igen sprickor”, ”han som återställer stigar, så att man kan bo i landet”.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *