"Översteprästen jesus" av Mikael Tilly

Det finns bra och dåliga herdar

Johannesevangeliet 10:1-18

Jag säger er sanningen: Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst.” Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem.

Då sade Jesus än en gång: ”Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.

Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.

Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.

Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.

Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min Far.

Det finns bra och dåliga herdar, de som tar hand om fåren och de som missköter fåren.

De som egentligen struntar hur det går för fåren – och de som gör allt för att fåren skall ha det bra.

Det handlar om ägandeskap, Jesus säger att den som är fårens ägare bryr sig om hur fåren har det – men den som bara är inhyrd, har ingen personlig koppling till fåren – han eller hon bryr sig mer om att få lön och är inte beredd att riskera något för någon annans får.

Hon eller han riskerar ju bara att förlora en dagslön – men fårens ägare kan ju förlora sina får. Hans fokus är bara fårens väl, han är beredd att offra sin egen säkerhet för att skydda sina får, de är så värdefulla för honom.

Det här är en bild på att vi människor är Gud skapelse och att vi därför från början var hans tillhörighet. För Gud är vi därför oerhört värdefulla.

Men det finns också en tjuv som vill stjäla från Gud, han lockar på oss och försöker lura oss på villovägar, bort från hjorden.

Men tjuven vill oss inte väl, utan han är bara ute efter vad vi kan ge honom – men Gud vill att vi skall ha liv, överflödande liv. Vi som individer är viktiga för Gud, inte vad vi kan göra för Gud.

Men sedan vi skingrades vid syndafallet, då tjuven lockade oss bort från Herden och vi valde att smita från hjorden för något vi trodde var grönare gräs på en annan äng, så är vi herdelösa, och därför oskyddade.

Ingen av de som försöker samla oss och låtsas vara vår Herde bryr sig egentligen om oss, utan om faran kommer så flyr de och lämnar oss ensamma och utsatta.

När Jesus ”… såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.” (Matt 9:36)

När den gode Herden finner sina får, uppfylls hans hjärta och han tar hand om oss. Han förbinder våra sår, han beskyddar oss och för oss till friskt bete och rent vatten.

Jesus är den gode Herden som ger sitt liv för fåren. Och vi känner igen hans röst, det finns ett minne i var och en av oss från det att vi skapades, när han som är det levande ordet uttalade oss så att vi blev till, den igenkänningen gör att vi vet att han är den gode herden.

Den gode herden ger sitt liv för fåren, Jesus ger sitt liv för dig och mig. Han identifierar sig så mycket med oss att han själv blev ett får som valde att bli vargens byte – istället för någon av oss. Så mycket älskade han hos. Han offrade sig för oss, så att vi skulle få leva.

Jesus sa ”Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja.”

Herden offrade sitt eget liv för vår skull, för din skull, för att du skulle vara trygg och ha liv i överflöd. Du känner igen hans röst och vet att den leder dig på trygga vägar till vatten och bete.

Jesus sa:

Johannesevangeliet 10:27-29

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min Far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Fars hand.

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *