”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” – Inga-Maj Sandström

Inga-Maj Sandström, Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria

Början av predikan blev tyvärr inte inspelad. Inga-Maj utgick ifrån ordet i Markus 15:33-34 och Psaltaren 22 som talar om när Jesus dör på korset. Och hon fortsatte att läsa ifrån 4 Mosebok 21 om kopparormen i öknen.

Markusevangeliet 15:33-34

Jesus dör
Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst:”Eloi, Eloi, lema sabaktani?”Det betyder:”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

4 Mosebok 21:4-9

Kopparormen
De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade:”Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får!” Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sade:”Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss.”Och Mose bad för folket. HERREN sade till Mose:”Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.” Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *