Årsberättelse för Centrumkyrkan Gråbo 2016 

Berörd av Herrens hand

Att vila i Herrens hand, tjäna honom med våra händer och visa vänner på honom ingår i Smyrnaförsamlingens och Centrumkyrkans vision.

Vi tackar Gud att vi genom tron blir berörda av Frälsarens barmhärtighet och nåd.

Aposteln Johannes beskriver sitt mäktiga möte med Mästaren i Uppenbarelseboken 1, 17-18: Men han lade sin högra hand på mig och sade: Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. 

Vår utmaning är att låta Anden leda oss att bli:

  • mer lärjungeskapande,
  • mer samhällsengagerade,
  • mer internationellt arbetande,
  • allt rikare i våra relationer och 
  • allt mer insiktsfulla i samarbetet med andra kristna församlingar och med vårt samhälle

Det är utmaningar vi haft under 2016, och de duger även när vi vandrar vidare i år.

Hur var då året 2016 för oss?

I världen hände saker som förvånade: England valde att gå ur EU, ”Brexit” – ”Britain’s exit”, och I USA valdes Donald Trump till president efter Barack Obama, ett färgskifte. Flyktingvågen höll i sig bl.a. från Syrien, men stötte på kärvare mottagningsregler i de Europeiska länderna.

I vår moderförsamling finns ett rikt inslag av flyktingar från olika länder. Under året döptes 229 personer och många av dem är invandrare. Vår kontaktyta mot andra länder ökade betydligt. Vi förs av Herrens hand alltmer in i samarbete med pingstförsamlingar i andra länder. Så har några unga från Smyrna deltagit i Key City-resor till Bangkok i Thailand och Mumbai på Indiens västkust. Smyrna samarbetar med andra svenska församlingar för att sprida evangeliet och stimulera församlingsverksamheten i Balkanländerna, dvs. Montenegro, Kosovo och Bosnien. Inför 2016 betonade missionsrådet samarbeten, ökat engagemang av unga, flyktinghjälp och mission till onådda folk. Så har det blivit. Vi har även bidragit till katastrofinsatser och gett utbildningsbistånd.

Litet senare i årsberättelsen återkommer vi om Centrumkyrkans speciella missionsinstatser. Så insiktsfullt sjunger David i psalm 24:1:

Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den

Vad hände i Centrumkyrkan Gråbo?

På nyårsdagens gemensamma gudstjänst i Stora Lundby kyrka uppmanade oss Alf Källström att ”Se Guds stora kärlek och att bli den han har tänkt att vi ska vara”. 2016 blev hans sista år som föreståndare för missionsförsamlingen i Gråbo. Han har varit tongivande och förtröstansspridande och efterträds av unge och lovande Andreas Engström.

Patrik Persson som med glädje, ”go” och godmodighet i flera år tjänat som ordförande i vår församlingsenhet avtackades på årsmötet i slutet av januari. Det blev kramar och tack till hela familjen, som flyttade till Nacka.

 

Våra regelbundna gudstjänster på söndagar klockan 11 har haft lite olika inriktning. Första söndagen varje månad hade vi ofta ”upptäckargudstjänst”, där de unga från Söndagskulan och Discover fick träna på att ta ansvar tillsammans med sina ledare.

Med vår storförsamling firade vi SuperSunday i Smyrnakyrkan Göteborg vid 5 tillfällen: januari, mars, juni, augusti och november. Det är fint att på så sätt få en känsla för hur församlingen ser ut i sin helhet.

Under våren arrangerade vi Alpha-kurser med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan på Lailas kafé, Mjörnbotorget. Under hösten fortsatte några av deltagarna i en betakurs i församlingshemmet. Bönehelg med församlingarna i Gråbo hölls i mars i församlingshemmet och i november i Missionskyrkan.

Jaha, och hur var påskhelgen?

Skärtorsdagens Getsemanegudstjänst firade vi i Missionskyrkan. På långfredagens förmiddagsmöte i Centrumkyrkan hade vi glädjen att döpa två personer till Kristus. En av dem som frukt av flyktingboendet vi hade 2015 och en som följd av Alpha-kursen. På eftermiddagen var det ekumenisk korsvandring från församlingshemmet till det nyuppsatta korset på Centrumkyrkan. Och påskdagen fortsatte församlingarna på Mjörnbotorget med en proklamation av Jesu uppståndelse och seger.

Och mer…

Gudstjänsterna i juli firades tillsammans med Missionsförsamlingen, medan vi under oktober ekumeniskt hade en Bibelmånad, som lyfte fram Guds Ord bl. a. i en Bibelutställning och möten som uppmuntrade till bibelläsning.

Men en del kan inte komma till oss i centrumkyrkan.

Vi har haft andakter på Höjdenhemmet i Lerum och på Gamla och Nya Lundbygårdarna i Gråbo genom en besöksgrupp under ledning av Lars-Åke Eriksson. I slutet av året fattade vi beslut om att upphöra med vårt engagemang för andakter på Höjdenhemmet, där andra kyrkor fortsätter, och vi kan fokusera på Lundbygårdarna.

Har du några ytterligare axplock?

Fredagen den 25 november hade vi glädjen att se kyrkan fyllas med elever från Ljungviksskolan. Det blev en härlig adventsamling med kör från skolan, gemensam sång och pastorsord om frid på vår jord.

Vidare berördes vi av missionsgudstjänster i februari, mars och december och Andens smörjelse vilade också över de två uppladdande veckorna i augusti med de sjungande och förkunnande evangelisterna Ingrid, Inga-Maj och Anna från Evangeliska Turistkyrkan, Gran Canaria.

 

Hur har Söndagskulan haft det?

Söndagskulan startade 2016 med ett intressant tema ”brunnar och gropar i Bibeln”. Tillsammans med barnen pratade vi om människor som Gud räddat i dessa situationer. Vi deltog också i Smyrna Göteborg på en SuperSunday, där våra barn med stor inlevelse spelade upp dramat om Daniel i Lejongropen.

Höstterminens lektioner har belyst Fadern, Sonen och den Helige Anden. Dessutom har vi pratat om bön och den gyllene regeln, dvs. att göra mot andra som vi vill att de skall göra mot oss. Och så har vi naturligtvis pysslat och lekt. Det var också roligt att under adventstiden bygga upp Julkrubban söndag för söndag och presentera den för församlingen.

Med intresse följer vi som ledare barnens utveckling. De börjar bli stora. Numera har vi ju oftast bara skolbarn. Många gästande barn har glatt oss med sina besök. Med spänning kommer vi till Söndagskulan, eftersom vi aldrig vet hur många det blir.

Låt oss fortsätta be för församlingens barn och dem som deltar i Söndagskulans samlingar då och då. Gud välsigne alla våra barn!

Och hur har det varit i Discover?

Barn- och ungdomsarbetet i Discover fortsatte i början av 2016 som det varit under hösten 2015. Belton och Elisabet turades om varannan vecka medan Anna var med varje vecka.

Efterhand förändrades besöken av de unga från att ha varit sporadiska till att bli allt stadigare.

Vi genomförde även denna vår en uppskattad sång- och framförandetävling, talangjakten, med vinnare i var sin av tre kategorier.  Återigen höll Magnus ihop kvällen, medan Emanuel och Esaias ansvarade för ljud och ljus. Juryn utgjordes av Belton, Anna Lövenmark och Nathalie, hon som en gång vann Discovers första talangtävling.

Vårterminen avslutades med läger tillsammans med pingstkyrkan i Alingsås. Risken är emellertid att den samordningen var för sista gången, eftersom vi blivit så många deltagare att vi inte får plats på lägergårdarna.

Från höstens start kunde Anna vara med endast varannan vecka. Ledarstyrkan haltade betydligt, samtidigt som antalet barn och ungdomar stadigt ökade. Vi har nu närmare 20 regelbundna besökare. I sin godhet sände Gud praktikanten Emma Olauson som förstärkning på ledarfronten. Vi fick också god stöttning av Magnus och Eva både när det gäller servering, personkontakt och aktiviteter.

Tanken att starta en kör med Anna Lövenmark som ledare testades men fick gå till vintervila för att sedan kunna knoppas och bli till ett vårtecken.

Att bjuda in kan vara ett sätt att nå ut

Onsdagarnas sopplunch mellan 11och14 lanserades på våren och då serverades soppor av olika slag, hembakat bröd, dricka, kaffe och liten kaka till priset av 40 kr.

Soppan är laktos- och glutenfri och glutenfritt bröd finns. I genomsnitt har 6 personer kommit. De har uppskattat denna möjlighet att sitta och äta tillsammans. Många fina samtal har det blivit och vi har fått visa kyrkan för nya besökare. Allt detta stämmer med ursprungstanken.

Vid torsdagarnas drop-in café kl. 13-16 har i genomsnitt 10 personer avnjutit kaffe, bulle och kaka med glutenfria alternativ.

Även här har några kommit, som inte varit i kyrkan tidigare.

Det har utformats en grupp stamgäster och några stannar hela tiden i den fina gemenskapen med de många samtalen.

Hur har det sett ut med våra missionsaktiviteter?

”Gå, ropa ut från bergen, att Frälsaren är född (eng. version: that Jesus Christ is King)”. Den kända sången ekar och uppmanar oss att gå ut i Gråbo, Sverige, ja hela världen med budskapet om att Jesus är verklig. Centrumkyrkan har hjälpt till med att sprida detta på olika sätt.

Landet Laos har fortfarande stor fattigdom, och vi har bidragit till Erikshjälpens byprojekt i norra delen av landet. Arbetet fokuserar de fattigaste minoritetsfolken, och eftersträvar att deras mest grundläggande behov skall bli tillgodosedda. En del av projektet innebär att förse en minoritetsgrupp med ett skriftspråk.  Så skapas möjlighet för dem att en dag kunna läsa Bibeln på sitt eget språk. Några har lämnat sina animistiska gudar och börjat tro på Jesus istället. Med 10000 kr har vi gått in i detta arbete.

Förföljelsen är stor i landet, och många hamnar i fängelse eller fördrivs från sina byar om de bekänner sin tro på Jesus. Genom OpenDoors arbete får de uppmuntran, träning och praktisk hjälp såsom när de blivit utslängda ur sin by. Att äga en Bibel är något mycket stort för dem. Centrumkyrkan har bidragit med 10000 kr.

 Vi som församlingen har med våra förböner följt Kerstins missionsresor. Tillsammans med elever från Partille besökte hon en skola i Nepal. Detta bidrog till att eleverna fick se helt andra omständigheter, men kunde ändå märka att elever trots yttre skillnader är ganska så lika inuti.

Kerstin gjorde senare en resa till Indien med OpenDoors, för att delta i en ledarträning för förföljda pastorer och ledare. Att möta dessa som vågat sina liv för sin tro på Jesus blev en stor utmaning. Resan fick för henne ett oväntat slut, då maken Stig-Lennart, som var i Sverige, plötsligt fick flytta hem till himlen.

I Slovakien har vi vår vänförsamling, pingstförsamlingen i Dubnica

Vi stöder varandra ömsesidigt i förbön. Från mitten av april till början av juni var Eva och Bernt Simonsen på plats och var med i församlingsarbetet, tjänade med predikan och översatte böcker från tyska till slovakiska till uppmuntran i tron.

4-9 maj anslöt sig Belton, Mikael, Elisabet, Rose-Marie, Margaret, Marianne och Lars och deltog i församlingens evangelisation. De lärde också känna andra församlingars verksamheter. Det varma välkomnandet kröntes med utflykter i de natursköna omgivningarna. Många naturliga relationer knöts mellan våra församlingar och de breddar grunden för vårt fortsatta utbyte.

Centrumkyrkan har bistått med vissa reskostnader för evangelisationsgruppen till Slovakien.

För översättning av en av David Wilkersons böcker ”Gud är trofast/God is Faithful/” till slovakiska ansökte vi om medel från PIL till Teen Challenge i Slovakien. Vi själva står för 10 % runt 450 kr.

Söndagskulan har under året gjort insamlingar till ett barnhem i Indien. Denna insats avslutas i och med höstterminen, eftersom vår kontakt upphör med sitt engagement.

10000 kr har gått till RIAs verksamhet i Lerum och dess viktiga arbete bland våra medmänniskor som hamnat på livets skuggsida.

26 november fick vi en färgsprakande konsert av Watoto-kören från Uganda, ett 40 tal föräldralösa barn som blivit räddade från hemlöshet. De har nu en trygg uppväxt och har lärt känna Jesus. De sjöng av hela hjärtat och berättade om vad Jesus gjort i deras liv. Vår kyrka fylldes av åhörare, och gripenheten var stor.

Vilken förmån att kunna delta i arbetet i så många olika länder! Vi har faktiskt fått vara med om att göra Jesus känd.

Personal

Mikael Tillys tjänstgöring blev från februaris början 55 % i Centrumkyrkan och 45 % som samordnare inom Medskapandegruppen i Gråbo. Belton Mubiru har haft 20 % av sin tjänst hos oss. Emma Olauson kom till oss på hösten som praktikant från ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, till träning för framtida uppgifter. Vi är tacksamma för våra förkunnare.

Hemgångna

Under året har två av våra medlemmar fått flytta till sitt himmelska hem.

I september Anne-Marie Gullberg 84 år och i oktober Stig-Lennart Rosén 71 år.

Vi tackar Gud för deras varma och osjälviska insats och ber om nåden att flera av oss får gå in i den innerliga förbönstjänst som de hade.

”Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud” Matteus 5: 8

Avslutning

Vi tackar för upplevd nåd och är berörda. Fyllda med tillförsikten att våra böner: ”Ske Din vilja!” alltid blir hörda!

Sammanställare: Bernt Simonsen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *