”Våga drömma och gå på vatten!” med Mikael Tilly

Mikael Tilly

Joel 2:28-32
Och det ska ske därefter
att jag utgjuter min Ande
över allt kött.
Era söner och era döttrar
ska profetera,
era gamla ska ha drömmar
och era unga ska se syner.
Ja, över tjänare och tjänarinnor
ska jag i de dagarna
utgjuta min Ande.
Och jag ska göra tecken
på himlen och på jorden,
blod, eld och rökpelare.
Solen ska vändas i mörker
och månen i blod
innan Herrens dag kommer,
den stora och skrämmande.
Och det ska ske att var och en
som åkallar Herrens namn
ska bli frälst.
På Sions berg och i Jerusalem
ska det finnas en räddad skara,
så som Herren har sagt,
bland de överlevande
som Herren kallar.

Gud säger ”jag utgjuter min Ande över allt kött”

Kläm dig själv på armen, vad består armen av som du klämmer på? Kött och ben! Och det gör hela du.

Det betyder att detta handlar om dig – så lyssna nu. Stäng inte av, börja inte fundera på något annat – Gud vill säga något till DIG idag.

”Jag utgjuter min Ande över ALLT kött”
Jag utgjuter min Ande över DITT kött
Jag utgjuter min Ande över DIG!
DU har fått Guds egen Ande utgjuten över dig!

Vi diskvalificerar så lätt oss själva, men detta gäller DIG, ta det till dig! Även om du förut har tänkt att detta gäller andra, så släpp det nu. För detta gäller dig!

Har du sagt ja till Jesus – så har Gud gett dig Jesu egen ande i ditt liv.

Den ande som verkade när Jesus blev människa i Marias livmoder,
– den ande som verkade genom Jesus när han mötte människor med behov,
– den ande som var Jesu intima gemenskap med sin pappa – med Gud,
– den ande som uppväckte honom från de döda
– denne ande har Gud låtit komma över DITT liv. Över dig!

Det är denna Jesu Ande, som är utgjuten över ditt liv, Guds Helige Ande uppfyller ditt inre, den omger dig, den leder dig och den vill använda dig och verka igenom dig på samma sätt som den gjorde med Jesus.

Precis som för Jesus, så var Anden med i din födelse, när du föddes på nytt till en evig gemenskap med den Levande Guden, med Jesu pappa, YHWH.

Precis som för Jesus, så gör Anden att du har en intim och pågående gemenskap med Gud – att du aldrig är ensam och aldrig är övergiven. Han lämnade oss inte faderlösa. Han kommer till oss genom anden.

Precis som för Jesus, så verkar Anden igenom dig, på olika sätt så låter den himlen bryta in i det jordiska där du finns. Där du umgås med Gud mitt i vardagen. Där Bibelns texter blir levande och talar rätt in i det du nu står i. Där kroppar blir friska när du lägger din hand på de, där bundna människor kan befrias när du ber för dem, där du får ge hälsningar av hopp i hopplöshet, ord av ledning i förvirring och uppenbarelser över framtiden. För att Jesus skall bli älskad och ärad.

Gud gör ingen skillnad på sina barn, alla har fått Hans ande, och samma kraft som verkade i Jesus och som uppväckte honom från de döda finns nu i ditt liv. Guds ord är tydligt detta!

När vi omvände oss till Jesus, när vi tog emot frälsning och förlåtelse för vårt liv i synd, när vår gamla människa dog i dopet och när vi fick uppstå till en ny skapelse i Jesus då vi kom upp ur vattnet – så uppfylldes vi med den Helige Ande, och lever ett nytt liv med Gud, med helt nya förutsättningar.

Det gamla är förbi – något nytt har kommit! Säger Bibeln. Något totalt annorlunda – förut levde vi begränsade av vår egen förmåga, men:

Gal 2:20
”…nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.”

Om Jesus Kristus lever i mig genom sin ande, så får det radikala konsekvenser. Barnen i Söndagskulan har teamet ”What Would Jesus Do?” den här terminen – ”Vad skulle Jesus göra?”.

Och det är samma fråga vi skall leva med Vad vill Jesus göra? Han vill möta varje människa unikt med sin kraft och sin kärlek – till förvandlade liv.

Han blev människa för att vi skulle lära känna Gud, och han längtar att människor skall vända om till Jesus och ta emot hans befrielse och förlåtelse och bli Guds barn och ta emot hand Helige Ande.

Gud säger att ”var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”

Varje person, varenda kotte, hela gänget, alla du möter, du och jag – alla – som åkallar Herren Jesu namn – är frälsta, räddade och Guds barn.

Och vi som redan har vänt om från våra synder och tagit emot förlåtelse och befrielse och därför har Jesu ande i våra liv – vill han använda för att göra det Jesus gjorde. För Jesus har inte förändrats. Paulus säger:

Heb 13:8 ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.”

Så vi som har Anden i våra liv får fortsätta att göra det Jesus gjorde, för vi hans ande, vi har SAMMA anden, samma Guds kraft som verkade i skapelsen och vid Jesu uppståndelse, den kraften finns med dig där du går fram.

Ängeln säger till Maria när hon får reda på att hon skall föda Messias att ”ingenting är omöjligt för Gud.” (Luk 1:37)

Det är väldigt mycket som kan vara omöjligt för en människa – men för Gud är ingenting omöjligt, och denna Jesu ande har du i ditt liv.

Jesus säger själv till oss:

Joh 14:12-14
”Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.”

Det är dags att sluta diskvalificera oss själva och göra Jesus till en lögnare. För när Gud säger ALLA, så räknar han in dig och mig i detta. Om du ändå tänker ut ursäkter i ditt inre, som exkluderar dig – så är det inte sant. Är du Guds barn är Guds ande utgjuten över dig och hela ditt liv.

Och du får vara med att göra Jesu gärningar, samma saker som Jesus gjorde och ännu större saker, säger Jesus. Orsaken är att Jesus nu är hos sin pappa och att vi efter det fått Jesu egen ande över våra liv.

Jesus vill att vi skall använda de gåvor vi fått – och vi behöver inte förstå så mycket, utan han vill att alla hans barn skall leva i detta. Därför har han sett till att alla förutsättningar finns på plats, allt är klart.

Vi tänker ofta att olika personer har fått olika gåvor av anden, dvs att vi har OLIKA förutsättningar, och så tar vi det som ursäkt för att JAG inte skall be för en sjuk eller förmedla en profetisk hälsning. När sanningen istället är att ALLA har fått SAMMA ande, och har samma förutsättningar. För Anden är densamme.

Visst är det så att vi ofta får tjäna i vissa gåvor – men detta är inte statiskt, och Gud är inte begränsad av det. Gud vill vid varje enskilt tillfälle – fördelar gåvorna på hela församlingen för att vi skall betjäna varandra och att inte en person skall hamna i centrum och fokus.

Men om du exempelvis är ensam kristen på en plats eller om ingen annan vill ställa sig till Guds förfogande så är Gud inte begränsad av vilka gåvor du har tjänat i förut – utan han kan använda dig precis som han vill. För:

1 Kor 12:7
”…hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.”

1 Kor 12:11
”…i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.”

Om jag får lov att ta en jämförelse med löpning, som många vet så springer jag ganska mycket och tränar i princip varje dag – men så har det inte alltid varit, fram till 2014 så var jag en soffpotatis och sedan har jag successivt sprungit mer och mer och tränat mer målmedvetet.

Sakta men säkert har kroppen påverkats av träningen, framför allt har hjärtat och musklerna påverkats liksom syreupptagningsförmågan.

Och jag tror att det är på ett liknande sätt med anden, att när vi lever våra liv och inte lyssnar in vad anden säger och utmanar oss till, så blir vi passiva och missar något viktigt i vår vandring med Gud.

Men när vi börjar lyssna vad den helige ande säger, prövar att gå på det, låter anden leda oss när vi läser i Bibeln och börjar att agera, säga en hälsning till någon som vi uppfattar den, be för någon, söka Guds vilja så ökar vår andlinga syreupptagningsförmåga, våra hjärtan uppfylls av Guds vilja och blir starkare och hela vår varelse börjar lära sig känns igen hur Gud verkar och vill använda oss.

Detta är gemensamt för alla nådegåvor, allt som Gud vill förmedla igenom våra liv till andra människor, då börjar vi känna in vad Gud vill göra – och att det nu exempelvis skulle behövas ett direkt tilltal in i den människas liv jag har framför mig, och att då be och få förmedla något in i den människas situation, eller att få lägga sina händer på en person och be om hälsa. Allt för att Jesus skall få bli älskad och ärad.

Detta kan kännas ovant, svårt och rent av omöjligt – men vi är alla kallade till att lyssna in den helige ande för vår egen vandring med Gud och för de situationer där vi befinner oss. Att ställa oss frågan – Vad skulle Jesus ha gjort? Vad vill Jesus göra nu?

Jag har märkt att en stor hjälp i detta är att få be i tungor, tungotalet, det bönespråk som anden ger. Om du redan tagit emot det så använd det i din intima vandring med Gud, det bygger din andliga syreupptagningsförmåg, det stärker ditt hjärta och utvecklar de olika gåvomusklerna.

Om du inte har tungotalet så sök dig till förbön, så att någon får be med dig att du skall få detta bönespråk.

Om du är Guds barn så har du Guds ande i ditt liv utan den är det omöjligt att tro och bekänna – men vi kan sedan få uppleva hur vi för första gången uppfylls av anden eller om vi vandrar länge med Gud kan få förnyas i anden. Om du längtar efter detta så sök dig till förbön.

Vi behöver detta för vår vandring med Gud, för att tillsammans vara Guds kropp här på jorden.

Det kan kännas som att ta ett steg ut i det okända, eller att ”Gå på vatten”. Men Gud vill lägga en längtan i ditt liv, han vill ge dig drömmar och syner. Men då behöver vi resa oss ur soffan och söka honom, kanske riskera något.

Jag vill också säga att din historia inte definierar din framtid – Gud kan förnya och förvandla våra liv. Hans möjligheter i dig gör allting möjligt. Låt dig inte hindras av den roll människor gett dig, sök Guds roll för ditt liv.

Låt dig ledas av Anden, låt den längtan som Anden lägger i ditt liv, de drömmar han ger förnya dig. För Gud kan alltid göra mer, hans arm är inte för kort och plan är inte för liten.

Hur ser din dröm ut? Vad längtar du efter? Hur vill du tjäna Gud?

Har du ingen dröm, känner du dig begränsad av dina omständigheter, din omgivning, din bakgrund, av dig själv?

Be Gud att han skall ge dig en dröm och att han skall leda dig med sin ande.

Det liv som vi har i Jesus – har en inneboende kraft att förändra alla omständigheter och att övervinna alla hinder för den längtan som Gud lägger i ditt liv.

Amen

Play

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *