Årsberättelse för Centrumkyrkan Gråbo 2016 

Berörd av Herrens hand

Att vila i Herrens hand, tjäna honom med våra händer och visa vänner på honom ingår i Smyrnaförsamlingens och Centrumkyrkans vision.

Vi tackar Gud att vi genom tron blir berörda av Frälsarens barmhärtighet och nåd.

Aposteln Johannes beskriver sitt mäktiga möte med Mästaren i Uppenbarelseboken 1, 17-18: Men han lade sin högra hand på mig och sade: Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. 

Vår utmaning är att låta Anden leda oss att bli:

  • mer lärjungeskapande,
  • mer samhällsengagerade,
  • mer internationellt arbetande,
  • allt rikare i våra relationer och 
  • allt mer insiktsfulla i samarbetet med andra kristna församlingar och med vårt samhälle

Det är utmaningar vi haft under 2016, och de duger även när vi vandrar vidare i år.

Hur var då året 2016 för oss?

I världen hände saker som förvånade: England valde att gå ur EU, ”Brexit” – ”Britain’s exit”, och I USA valdes Donald Trump till president efter Barack Obama, ett färgskifte. Flyktingvågen höll i sig bl.a. från Syrien, men stötte på kärvare mottagningsregler i de Europeiska länderna.

I vår moderförsamling finns ett rikt inslag av flyktingar från olika länder. Under året döptes 229 personer och många av dem är invandrare. Vår kontaktyta mot andra länder ökade betydligt. Vi förs av Herrens hand alltmer in i samarbete med pingstförsamlingar i andra länder. Så har några unga från Smyrna deltagit i Key City-resor till Bangkok i Thailand och Mumbai på Indiens västkust. Smyrna samarbetar med andra svenska församlingar för att sprida evangeliet och stimulera församlingsverksamheten i Balkanländerna, dvs. Montenegro, Kosovo och Bosnien. Inför 2016 betonade missionsrådet samarbeten, ökat engagemang av unga, flyktinghjälp och mission till onådda folk. Så har det blivit. Vi har även bidragit till katastrofinsatser och gett utbildningsbistånd.

Litet senare i årsberättelsen återkommer vi om Centrumkyrkans speciella missionsinstatser. Så insiktsfullt sjunger David i psalm 24:1:

Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den

Vad hände i Centrumkyrkan Gråbo?

På nyårsdagens gemensamma gudstjänst i Stora Lundby kyrka uppmanade oss Alf Källström att ”Se Guds stora kärlek och att bli den han har tänkt att vi ska vara”. 2016 blev hans sista år som föreståndare för missionsförsamlingen i Gråbo. Han har varit tongivande och förtröstansspridande och efterträds av unge och lovande Andreas Engström.

Patrik Persson som med glädje, ”go” och godmodighet i flera år tjänat som ordförande i vår församlingsenhet avtackades på årsmötet i slutet av januari. Det blev kramar och tack till hela familjen, som flyttade till Nacka.

 

Våra regelbundna gudstjänster på söndagar klockan 11 har haft lite olika inriktning. Första söndagen varje månad hade vi ofta ”upptäckargudstjänst”, där de unga från Söndagskulan och Discover fick träna på att ta ansvar tillsammans med sina ledare.

Med vår storförsamling firade vi SuperSunday i Smyrnakyrkan Göteborg vid 5 tillfällen: januari, mars, juni, augusti och november. Det är fint att på så sätt få en känsla för hur församlingen ser ut i sin helhet.

Under våren arrangerade vi Alpha-kurser med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan på Lailas kafé, Mjörnbotorget. Under hösten fortsatte några av deltagarna i en betakurs i församlingshemmet. Bönehelg med församlingarna i Gråbo hölls i mars i församlingshemmet och i november i Missionskyrkan.

Jaha, och hur var påskhelgen?

Skärtorsdagens Getsemanegudstjänst firade vi i Missionskyrkan. På långfredagens förmiddagsmöte i Centrumkyrkan hade vi glädjen att döpa två personer till Kristus. En av dem som frukt av flyktingboendet vi hade 2015 och en som följd av Alpha-kursen. På eftermiddagen var det ekumenisk korsvandring från församlingshemmet till det nyuppsatta korset på Centrumkyrkan. Och påskdagen fortsatte församlingarna på Mjörnbotorget med en proklamation av Jesu uppståndelse och seger.

Och mer…

Gudstjänsterna i juli firades tillsammans med Missionsförsamlingen, medan vi under oktober ekumeniskt hade en Bibelmånad, som lyfte fram Guds Ord bl. a. i en Bibelutställning och möten som uppmuntrade till bibelläsning.

Men en del kan inte komma till oss i centrumkyrkan.

Vi har haft andakter på Höjdenhemmet i Lerum och på Gamla och Nya Lundbygårdarna i Gråbo genom en besöksgrupp under ledning av Lars-Åke Eriksson. I slutet av året fattade vi beslut om att upphöra med vårt engagemang för andakter på Höjdenhemmet, där andra kyrkor fortsätter, och vi kan fokusera på Lundbygårdarna.

Har du några ytterligare axplock?

Fredagen den 25 november hade vi glädjen att se kyrkan fyllas med elever från Ljungviksskolan. Det blev en härlig adventsamling med kör från skolan, gemensam sång och pastorsord om frid på vår jord.

Vidare berördes vi av missionsgudstjänster i februari, mars och december och Andens smörjelse vilade också över de två uppladdande veckorna i augusti med de sjungande och förkunnande evangelisterna Ingrid, Inga-Maj och Anna från Evangeliska Turistkyrkan, Gran Canaria.

 

Hur har Söndagskulan haft det?

Söndagskulan startade 2016 med ett intressant tema ”brunnar och gropar i Bibeln”. Tillsammans med barnen pratade vi om människor som Gud räddat i dessa situationer. Vi deltog också i Smyrna Göteborg på en SuperSunday, där våra barn med stor inlevelse spelade upp dramat om Daniel i Lejongropen.

Höstterminens lektioner har belyst Fadern, Sonen och den Helige Anden. Dessutom har vi pratat om bön och den gyllene regeln, dvs. att göra mot andra som vi vill att de skall göra mot oss. Och så har vi naturligtvis pysslat och lekt. Det var också roligt att under adventstiden bygga upp Julkrubban söndag för söndag och presentera den för församlingen.

Med intresse följer vi som ledare barnens utveckling. De börjar bli stora. Numera har vi ju oftast bara skolbarn. Många gästande barn har glatt oss med sina besök. Med spänning kommer vi till Söndagskulan, eftersom vi aldrig vet hur många det blir.

Låt oss fortsätta be för församlingens barn och dem som deltar i Söndagskulans samlingar då och då. Gud välsigne alla våra barn!

Och hur har det varit i Discover?

Barn- och ungdomsarbetet i Discover fortsatte i början av 2016 som det varit under hösten 2015. Belton och Elisabet turades om varannan vecka medan Anna var med varje vecka.

Efterhand förändrades besöken av de unga från att ha varit sporadiska till att bli allt stadigare.

Vi genomförde även denna vår en uppskattad sång- och framförandetävling, talangjakten, med vinnare i var sin av tre kategorier.  Återigen höll Magnus ihop kvällen, medan Emanuel och Esaias ansvarade för ljud och ljus. Juryn utgjordes av Belton, Anna Lövenmark och Nathalie, hon som en gång vann Discovers första talangtävling.

Vårterminen avslutades med läger tillsammans med pingstkyrkan i Alingsås. Risken är emellertid att den samordningen var för sista gången, eftersom vi blivit så många deltagare att vi inte får plats på lägergårdarna.

Från höstens start kunde Anna vara med endast varannan vecka. Ledarstyrkan haltade betydligt, samtidigt som antalet barn och ungdomar stadigt ökade. Vi har nu närmare 20 regelbundna besökare. I sin godhet sände Gud praktikanten Emma Olauson som förstärkning på ledarfronten. Vi fick också god stöttning av Magnus och Eva både när det gäller servering, personkontakt och aktiviteter.

Tanken att starta en kör med Anna Lövenmark som ledare testades men fick gå till vintervila för att sedan kunna knoppas och bli till ett vårtecken.

Att bjuda in kan vara ett sätt att nå ut

Onsdagarnas sopplunch mellan 11och14 lanserades på våren och då serverades soppor av olika slag, hembakat bröd, dricka, kaffe och liten kaka till priset av 40 kr.

Soppan är laktos- och glutenfri och glutenfritt bröd finns. I genomsnitt har 6 personer kommit. De har uppskattat denna möjlighet att sitta och äta tillsammans. Många fina samtal har det blivit och vi har fått visa kyrkan för nya besökare. Allt detta stämmer med ursprungstanken.

Vid torsdagarnas drop-in café kl. 13-16 har i genomsnitt 10 personer avnjutit kaffe, bulle och kaka med glutenfria alternativ.

Även här har några kommit, som inte varit i kyrkan tidigare.

Det har utformats en grupp stamgäster och några stannar hela tiden i den fina gemenskapen med de många samtalen.

Hur har det sett ut med våra missionsaktiviteter?

”Gå, ropa ut från bergen, att Frälsaren är född (eng. version: that Jesus Christ is King)”. Den kända sången ekar och uppmanar oss att gå ut i Gråbo, Sverige, ja hela världen med budskapet om att Jesus är verklig. Centrumkyrkan har hjälpt till med att sprida detta på olika sätt.

Landet Laos har fortfarande stor fattigdom, och vi har bidragit till Erikshjälpens byprojekt i norra delen av landet. Arbetet fokuserar de fattigaste minoritetsfolken, och eftersträvar att deras mest grundläggande behov skall bli tillgodosedda. En del av projektet innebär att förse en minoritetsgrupp med ett skriftspråk.  Så skapas möjlighet för dem att en dag kunna läsa Bibeln på sitt eget språk. Några har lämnat sina animistiska gudar och börjat tro på Jesus istället. Med 10000 kr har vi gått in i detta arbete.

Förföljelsen är stor i landet, och många hamnar i fängelse eller fördrivs från sina byar om de bekänner sin tro på Jesus. Genom OpenDoors arbete får de uppmuntran, träning och praktisk hjälp såsom när de blivit utslängda ur sin by. Att äga en Bibel är något mycket stort för dem. Centrumkyrkan har bidragit med 10000 kr.

 Vi som församlingen har med våra förböner följt Kerstins missionsresor. Tillsammans med elever från Partille besökte hon en skola i Nepal. Detta bidrog till att eleverna fick se helt andra omständigheter, men kunde ändå märka att elever trots yttre skillnader är ganska så lika inuti.

Kerstin gjorde senare en resa till Indien med OpenDoors, för att delta i en ledarträning för förföljda pastorer och ledare. Att möta dessa som vågat sina liv för sin tro på Jesus blev en stor utmaning. Resan fick för henne ett oväntat slut, då maken Stig-Lennart, som var i Sverige, plötsligt fick flytta hem till himlen.

I Slovakien har vi vår vänförsamling, pingstförsamlingen i Dubnica

Vi stöder varandra ömsesidigt i förbön. Från mitten av april till början av juni var Eva och Bernt Simonsen på plats och var med i församlingsarbetet, tjänade med predikan och översatte böcker från tyska till slovakiska till uppmuntran i tron.

4-9 maj anslöt sig Belton, Mikael, Elisabet, Rose-Marie, Margaret, Marianne och Lars och deltog i församlingens evangelisation. De lärde också känna andra församlingars verksamheter. Det varma välkomnandet kröntes med utflykter i de natursköna omgivningarna. Många naturliga relationer knöts mellan våra församlingar och de breddar grunden för vårt fortsatta utbyte.

Centrumkyrkan har bistått med vissa reskostnader för evangelisationsgruppen till Slovakien.

För översättning av en av David Wilkersons böcker ”Gud är trofast/God is Faithful/” till slovakiska ansökte vi om medel från PIL till Teen Challenge i Slovakien. Vi själva står för 10 % runt 450 kr.

Söndagskulan har under året gjort insamlingar till ett barnhem i Indien. Denna insats avslutas i och med höstterminen, eftersom vår kontakt upphör med sitt engagement.

10000 kr har gått till RIAs verksamhet i Lerum och dess viktiga arbete bland våra medmänniskor som hamnat på livets skuggsida.

26 november fick vi en färgsprakande konsert av Watoto-kören från Uganda, ett 40 tal föräldralösa barn som blivit räddade från hemlöshet. De har nu en trygg uppväxt och har lärt känna Jesus. De sjöng av hela hjärtat och berättade om vad Jesus gjort i deras liv. Vår kyrka fylldes av åhörare, och gripenheten var stor.

Vilken förmån att kunna delta i arbetet i så många olika länder! Vi har faktiskt fått vara med om att göra Jesus känd.

Personal

Mikael Tillys tjänstgöring blev från februaris början 55 % i Centrumkyrkan och 45 % som samordnare inom Medskapandegruppen i Gråbo. Belton Mubiru har haft 20 % av sin tjänst hos oss. Emma Olauson kom till oss på hösten som praktikant från ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, till träning för framtida uppgifter. Vi är tacksamma för våra förkunnare.

Hemgångna

Under året har två av våra medlemmar fått flytta till sitt himmelska hem.

I september Anne-Marie Gullberg 84 år och i oktober Stig-Lennart Rosén 71 år.

Vi tackar Gud för deras varma och osjälviska insats och ber om nåden att flera av oss får gå in i den innerliga förbönstjänst som de hade.

”Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud” Matteus 5: 8

Avslutning

Vi tackar för upplevd nåd och är berörda. Fyllda med tillförsikten att våra böner: ”Ske Din vilja!” alltid blir hörda!

Sammanställare: Bernt Simonsen.

”Våga drömma och gå på vatten!” med Mikael Tilly

Mikael Tilly

Joel 2:28-32
Och det ska ske därefter
att jag utgjuter min Ande
över allt kött.
Era söner och era döttrar
ska profetera,
era gamla ska ha drömmar
och era unga ska se syner.
Ja, över tjänare och tjänarinnor
ska jag i de dagarna
utgjuta min Ande.
Och jag ska göra tecken
på himlen och på jorden,
blod, eld och rökpelare.
Solen ska vändas i mörker
och månen i blod
innan Herrens dag kommer,
den stora och skrämmande.
Och det ska ske att var och en
som åkallar Herrens namn
ska bli frälst.
På Sions berg och i Jerusalem
ska det finnas en räddad skara,
så som Herren har sagt,
bland de överlevande
som Herren kallar.

Gud säger ”jag utgjuter min Ande över allt kött”

Kläm dig själv på armen, vad består armen av som du klämmer på? Kött och ben! Och det gör hela du.

Det betyder att detta handlar om dig – så lyssna nu. Stäng inte av, börja inte fundera på något annat – Gud vill säga något till DIG idag.

”Jag utgjuter min Ande över ALLT kött”
Jag utgjuter min Ande över DITT kött
Jag utgjuter min Ande över DIG!
DU har fått Guds egen Ande utgjuten över dig!

Vi diskvalificerar så lätt oss själva, men detta gäller DIG, ta det till dig! Även om du förut har tänkt att detta gäller andra, så släpp det nu. För detta gäller dig!

Har du sagt ja till Jesus – så har Gud gett dig Jesu egen ande i ditt liv.

Den ande som verkade när Jesus blev människa i Marias livmoder,
– den ande som verkade genom Jesus när han mötte människor med behov,
– den ande som var Jesu intima gemenskap med sin pappa – med Gud,
– den ande som uppväckte honom från de döda
– denne ande har Gud låtit komma över DITT liv. Över dig!

Det är denna Jesu Ande, som är utgjuten över ditt liv, Guds Helige Ande uppfyller ditt inre, den omger dig, den leder dig och den vill använda dig och verka igenom dig på samma sätt som den gjorde med Jesus.

Precis som för Jesus, så var Anden med i din födelse, när du föddes på nytt till en evig gemenskap med den Levande Guden, med Jesu pappa, YHWH.

Precis som för Jesus, så gör Anden att du har en intim och pågående gemenskap med Gud – att du aldrig är ensam och aldrig är övergiven. Han lämnade oss inte faderlösa. Han kommer till oss genom anden.

Precis som för Jesus, så verkar Anden igenom dig, på olika sätt så låter den himlen bryta in i det jordiska där du finns. Där du umgås med Gud mitt i vardagen. Där Bibelns texter blir levande och talar rätt in i det du nu står i. Där kroppar blir friska när du lägger din hand på de, där bundna människor kan befrias när du ber för dem, där du får ge hälsningar av hopp i hopplöshet, ord av ledning i förvirring och uppenbarelser över framtiden. För att Jesus skall bli älskad och ärad.

Gud gör ingen skillnad på sina barn, alla har fått Hans ande, och samma kraft som verkade i Jesus och som uppväckte honom från de döda finns nu i ditt liv. Guds ord är tydligt detta!

När vi omvände oss till Jesus, när vi tog emot frälsning och förlåtelse för vårt liv i synd, när vår gamla människa dog i dopet och när vi fick uppstå till en ny skapelse i Jesus då vi kom upp ur vattnet – så uppfylldes vi med den Helige Ande, och lever ett nytt liv med Gud, med helt nya förutsättningar.

Det gamla är förbi – något nytt har kommit! Säger Bibeln. Något totalt annorlunda – förut levde vi begränsade av vår egen förmåga, men:

Gal 2:20
”…nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.”

Om Jesus Kristus lever i mig genom sin ande, så får det radikala konsekvenser. Barnen i Söndagskulan har teamet ”What Would Jesus Do?” den här terminen – ”Vad skulle Jesus göra?”.

Och det är samma fråga vi skall leva med Vad vill Jesus göra? Han vill möta varje människa unikt med sin kraft och sin kärlek – till förvandlade liv.

Han blev människa för att vi skulle lära känna Gud, och han längtar att människor skall vända om till Jesus och ta emot hans befrielse och förlåtelse och bli Guds barn och ta emot hand Helige Ande.

Gud säger att ”var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”

Varje person, varenda kotte, hela gänget, alla du möter, du och jag – alla – som åkallar Herren Jesu namn – är frälsta, räddade och Guds barn.

Och vi som redan har vänt om från våra synder och tagit emot förlåtelse och befrielse och därför har Jesu ande i våra liv – vill han använda för att göra det Jesus gjorde. För Jesus har inte förändrats. Paulus säger:

Heb 13:8 ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.”

Så vi som har Anden i våra liv får fortsätta att göra det Jesus gjorde, för vi hans ande, vi har SAMMA anden, samma Guds kraft som verkade i skapelsen och vid Jesu uppståndelse, den kraften finns med dig där du går fram.

Ängeln säger till Maria när hon får reda på att hon skall föda Messias att ”ingenting är omöjligt för Gud.” (Luk 1:37)

Det är väldigt mycket som kan vara omöjligt för en människa – men för Gud är ingenting omöjligt, och denna Jesu ande har du i ditt liv.

Jesus säger själv till oss:

Joh 14:12-14
”Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.”

Det är dags att sluta diskvalificera oss själva och göra Jesus till en lögnare. För när Gud säger ALLA, så räknar han in dig och mig i detta. Om du ändå tänker ut ursäkter i ditt inre, som exkluderar dig – så är det inte sant. Är du Guds barn är Guds ande utgjuten över dig och hela ditt liv.

Och du får vara med att göra Jesu gärningar, samma saker som Jesus gjorde och ännu större saker, säger Jesus. Orsaken är att Jesus nu är hos sin pappa och att vi efter det fått Jesu egen ande över våra liv.

Jesus vill att vi skall använda de gåvor vi fått – och vi behöver inte förstå så mycket, utan han vill att alla hans barn skall leva i detta. Därför har han sett till att alla förutsättningar finns på plats, allt är klart.

Vi tänker ofta att olika personer har fått olika gåvor av anden, dvs att vi har OLIKA förutsättningar, och så tar vi det som ursäkt för att JAG inte skall be för en sjuk eller förmedla en profetisk hälsning. När sanningen istället är att ALLA har fått SAMMA ande, och har samma förutsättningar. För Anden är densamme.

Visst är det så att vi ofta får tjäna i vissa gåvor – men detta är inte statiskt, och Gud är inte begränsad av det. Gud vill vid varje enskilt tillfälle – fördelar gåvorna på hela församlingen för att vi skall betjäna varandra och att inte en person skall hamna i centrum och fokus.

Men om du exempelvis är ensam kristen på en plats eller om ingen annan vill ställa sig till Guds förfogande så är Gud inte begränsad av vilka gåvor du har tjänat i förut – utan han kan använda dig precis som han vill. För:

1 Kor 12:7
”…hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.”

1 Kor 12:11
”…i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.”

Om jag får lov att ta en jämförelse med löpning, som många vet så springer jag ganska mycket och tränar i princip varje dag – men så har det inte alltid varit, fram till 2014 så var jag en soffpotatis och sedan har jag successivt sprungit mer och mer och tränat mer målmedvetet.

Sakta men säkert har kroppen påverkats av träningen, framför allt har hjärtat och musklerna påverkats liksom syreupptagningsförmågan.

Och jag tror att det är på ett liknande sätt med anden, att när vi lever våra liv och inte lyssnar in vad anden säger och utmanar oss till, så blir vi passiva och missar något viktigt i vår vandring med Gud.

Men när vi börjar lyssna vad den helige ande säger, prövar att gå på det, låter anden leda oss när vi läser i Bibeln och börjar att agera, säga en hälsning till någon som vi uppfattar den, be för någon, söka Guds vilja så ökar vår andlinga syreupptagningsförmåga, våra hjärtan uppfylls av Guds vilja och blir starkare och hela vår varelse börjar lära sig känns igen hur Gud verkar och vill använda oss.

Detta är gemensamt för alla nådegåvor, allt som Gud vill förmedla igenom våra liv till andra människor, då börjar vi känna in vad Gud vill göra – och att det nu exempelvis skulle behövas ett direkt tilltal in i den människas liv jag har framför mig, och att då be och få förmedla något in i den människas situation, eller att få lägga sina händer på en person och be om hälsa. Allt för att Jesus skall få bli älskad och ärad.

Detta kan kännas ovant, svårt och rent av omöjligt – men vi är alla kallade till att lyssna in den helige ande för vår egen vandring med Gud och för de situationer där vi befinner oss. Att ställa oss frågan – Vad skulle Jesus ha gjort? Vad vill Jesus göra nu?

Jag har märkt att en stor hjälp i detta är att få be i tungor, tungotalet, det bönespråk som anden ger. Om du redan tagit emot det så använd det i din intima vandring med Gud, det bygger din andliga syreupptagningsförmåg, det stärker ditt hjärta och utvecklar de olika gåvomusklerna.

Om du inte har tungotalet så sök dig till förbön, så att någon får be med dig att du skall få detta bönespråk.

Om du är Guds barn så har du Guds ande i ditt liv utan den är det omöjligt att tro och bekänna – men vi kan sedan få uppleva hur vi för första gången uppfylls av anden eller om vi vandrar länge med Gud kan få förnyas i anden. Om du längtar efter detta så sök dig till förbön.

Vi behöver detta för vår vandring med Gud, för att tillsammans vara Guds kropp här på jorden.

Det kan kännas som att ta ett steg ut i det okända, eller att ”Gå på vatten”. Men Gud vill lägga en längtan i ditt liv, han vill ge dig drömmar och syner. Men då behöver vi resa oss ur soffan och söka honom, kanske riskera något.

Jag vill också säga att din historia inte definierar din framtid – Gud kan förnya och förvandla våra liv. Hans möjligheter i dig gör allting möjligt. Låt dig inte hindras av den roll människor gett dig, sök Guds roll för ditt liv.

Låt dig ledas av Anden, låt den längtan som Anden lägger i ditt liv, de drömmar han ger förnya dig. För Gud kan alltid göra mer, hans arm är inte för kort och plan är inte för liten.

Hur ser din dröm ut? Vad längtar du efter? Hur vill du tjäna Gud?

Har du ingen dröm, känner du dig begränsad av dina omständigheter, din omgivning, din bakgrund, av dig själv?

Be Gud att han skall ge dig en dröm och att han skall leda dig med sin ande.

Det liv som vi har i Jesus – har en inneboende kraft att förändra alla omständigheter och att övervinna alla hinder för den längtan som Gud lägger i ditt liv.

Amen

Play

Välkommen på gudstjänst den 29 januari 11:00

På jorden så som i himlen

Välkommen att fira gudstjänst i Centrumkyrkan Gråbo imorgon söndag 11:00. Temat ”På jorden så som i himlen” fortsätter med rubriken ”Ske din vilja” och det blir parentation för Sven Gullberg. Söndagskulan arbetar med den Gyllene Regeln.

Ha med gudstjänsten i dina böner, att Guds Ande får leda och be speciellt för de som förbereder sig. Belton Mubiru predikar, Anna Löwenmark leder oss i sång och tillbedjan, Anna Lilliebjörn har Söndagskulan för alla barn och Mikael Tilly är mötesledare.
Insamling till Centrumkyrkans verksamhet och till kulans insamling för skolbarn i Kongo.

”Låt ditt rike komma” med Lars-Åke Eriksson

Daniel 2:19-45

Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten, och Daniel prisade himmelens Gud och sade:
”Lovat vare Guds namn
från evighet till evighet.
Ty vishet och makt tillhör honom.
Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar
och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga
deras förstånd.
Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset.
Dig, mina fäders Gud,
tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet
och förmåga och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Ty vad kungen ville veta har du uppenbarat för oss.”
Sedan gick Daniel in till Arjok, som hade fått order av kungen att förgöra de vise i Babel. Han gick in och sade till honom: ”Du skall inte döda de vise i Babel. För mig in till kungen, så skall jag ge honom uttydningen.” Genast förde Arjok Daniel till kungen och sade till honom: ”Jag har funnit en man bland de judiska fångarna som kan ge konungen uttydningen.” Kungen sade till Daniel, som hade fått namnet Beltesassar: ”Kan du verkligen låta mig veta den dröm som jag har sett och vad den betyder?” Daniel svarade kungen:
”Den hemlighet som konungen vill veta, kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd: När du, o konung, låg på din bädd, började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden, och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som skall ske. För mig har denna hemlighet uppenbarats, inte för att jag är visare än alla andra levande varelser, utan för att uttydningen skulle kungöras för konungen så att du förstår ditt hjärtas tankar.
Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.
Detta var drömmen, och nu vill vi säga konungen vad den betyder: Du, o konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära, i din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor, och han har satt dig till herre över alltsammans. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig skall det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar, och det skall regera över hela jorden. Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, skall också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.
Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.
Den store Guden har nu uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig.”

 

 

 

Play

”Låt ditt rike komma” – gudstjänst den 22 januari

På jorden så som i himlen

Varmt välkommen att fira gudstjänst i Centrumkyrkan Gråbo imorgon 11:00. Vi fortsätter på mötesserien ”På jorden så som i himlen” och Lars-Åke Eriksson talar över ”Låt ditt rike komma”. Johannes Colliander leder lovsången, Mikael Tilly är mötesledare. Söndagskulan med Susanne och Anna inleder temat ”WWDJ – What Would Jesus Do?” och även sin nya insamling till barn i Kongo.