Gud behöver dig!

Det finns ting som aldrig blir använda till det som de är ämnade till. Resultatet blir att man glömmer bort dem. Ja,vad värre är, de blir till slut oanvändbara.
På samma sätt kan det bli i Guds verk. Du och jag är av Herren ämnade till något speciellt.
Men ibland så blir du och jag inte vad Herren har ämnat oss till.
Vi är ämnade att få vara brukbara redskap i Herrens hand. Redskap som Jesus får använda till att vinna människor med. Vi är alltså ämnade till att vara själavinnare.
Nu så skall vi inte se oss tillbaka på våra tillkortakommande, utan låta Jesus få göra oss till användbara redskap i sin tjänst, den tid som ligger framför. Herren vill möta oss så att vi får vara till välsignelse för andra människor.
Låt oss tillsammans få vara med och få vinna mäaniskor för Gud under 1976.
Herren vill och kan använda Dig!

”Gån för den skull ut och gören alla folk till lärjungar…” Mt. 28:10

Guds Frid!

Kära Smyrnamedlem! Kol 4:1

Hösten har nu gjort sitt intåg, med allt vad detta innebär.

Vi gläds och tackar Gud för den gångna sommaren. Den har ju bjudit på rika tillfällen att nå ut med evangeliet, speciellt under våra tältmöten. Vi har rätt att vänta skörd på all vår sådd. Herren är ju den som ger
växten.

Nu så ser vi fram emot en intensiv och välsignad höst, i arbetet för vår älskade Herre och Frälsare.
När dessa rader skrives så är vi mitt upp i vår bön och fastevecka. Må denna vecka betyda mycket för oss personligt och för hela Guds verk – Ja, det tror vi.

Måtte denna ton som vi har fått slå ann denna vecka, behärska dig och mig den tid som står till vårt förfogande innan Jesus Kommer åter!
Vilken nåd att du och jag får vara Guds barn idag! Men vilket ansvar!
Vi är verkligen beroende av Guds Helige Ande för att kunna fullfölja det uppdrag som Herren ger oss i denna sena tid. Ja, Gud vill ge oss alla ett överflödande liv i Den Helige Andes kraft.

Eder i Herren
Lars-Erik Ahlm