Hemgrupper

Tavla - Smile Jeus loves you

Vår församling har ett flertal mindre grupper som möts i hemmen någon veckodag till gemenskap, omsorg, bön och bibelstudium.

Är du intresserad av att finnas med i en mindre grupp hör av dig till pastor Mikael Tilly på 0735-302525.

Apostlagärningarna 2:44-46
”Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje.”