Måndagsbönen

Måndagar 19:00
På måndagar har vi en bönesamling i före detta posthuset på torget i Gråbo. Då läser vi i Bibeln, samtalar och ber. Vi ber för vårt samhälle, för församlingarna, för kyrkbygget och för varandra. Varmt välkommen att vara med i bönen för Gråbo.

Kontaktpersoner
Elisabet Tilly, 0735-302524
Sven Gullberg, 0702-973896