Sjöviksbönen

Måndagar 19:00
På måndagar är det en ekumenisk bönesamling på Östad Byväg 2 i Sjövik under Lars-Åke Erikssons ledning. Vi studerar Guds ord, ber och lovsjunger tillsammans.

Artikel om Sjöviksbönen

Karta för att hitta till bönen