Torsdagsbönen

Torsdagar 18:30
På torsdagar har vi bön och bibellösning. Vi följer en Bibelbok som vi läser ett kapitel i och samtalar om. Och vi ber för böneämnen, samhälle och församling. Alla hälsas välkomna att vara med i bönen och gemenskapen!

Kontaktperson
Hans David Alperud, 0706-621756