Årsberättelse för Centrumkyrkan Gråbo 2016 

Berörd av Herrens hand

Att vila i Herrens hand, tjäna honom med våra händer och visa vänner på honom ingår i Smyrnaförsamlingens och Centrumkyrkans vision.

Vi tackar Gud att vi genom tron blir berörda av Frälsarens barmhärtighet och nåd.

Aposteln Johannes beskriver sitt mäktiga möte med Mästaren i Uppenbarelseboken 1, 17-18: Men han lade sin högra hand på mig och sade: Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den levande. 

Vår utmaning är att låta Anden leda oss att bli:

  • mer lärjungeskapande,
  • mer samhällsengagerade,
  • mer internationellt arbetande,
  • allt rikare i våra relationer och 
  • allt mer insiktsfulla i samarbetet med andra kristna församlingar och med vårt samhälle

Det är utmaningar vi haft under 2016, och de duger även när vi vandrar vidare i år.

Hur var då året 2016 för oss?

I världen hände saker som förvånade: England valde att gå ur EU, ”Brexit” – ”Britain’s exit”, och I USA valdes Donald Trump till president efter Barack Obama, ett färgskifte. Flyktingvågen höll i sig bl.a. från Syrien, men stötte på kärvare mottagningsregler i de Europeiska länderna.

I vår moderförsamling finns ett rikt inslag av flyktingar från olika länder. Under året döptes 229 personer och många av dem är invandrare. Vår kontaktyta mot andra länder ökade betydligt. Vi förs av Herrens hand alltmer in i samarbete med pingstförsamlingar i andra länder. Så har några unga från Smyrna deltagit i Key City-resor till Bangkok i Thailand och Mumbai på Indiens västkust. Smyrna samarbetar med andra svenska församlingar för att sprida evangeliet och stimulera församlingsverksamheten i Balkanländerna, dvs. Montenegro, Kosovo och Bosnien. Inför 2016 betonade missionsrådet samarbeten, ökat engagemang av unga, flyktinghjälp och mission till onådda folk. Så har det blivit. Vi har även bidragit till katastrofinsatser och gett utbildningsbistånd.

Litet senare i årsberättelsen återkommer vi om Centrumkyrkans speciella missionsinstatser. Så insiktsfullt sjunger David i psalm 24:1:

Jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren, världen och de som bor i den

Vad hände i Centrumkyrkan Gråbo?

På nyårsdagens gemensamma gudstjänst i Stora Lundby kyrka uppmanade oss Alf Källström att ”Se Guds stora kärlek och att bli den han har tänkt att vi ska vara”. 2016 blev hans sista år som föreståndare för missionsförsamlingen i Gråbo. Han har varit tongivande och förtröstansspridande och efterträds av unge och lovande Andreas Engström.

Patrik Persson som med glädje, ”go” och godmodighet i flera år tjänat som ordförande i vår församlingsenhet avtackades på årsmötet i slutet av januari. Det blev kramar och tack till hela familjen, som flyttade till Nacka.

 

Våra regelbundna gudstjänster på söndagar klockan 11 har haft lite olika inriktning. Första söndagen varje månad hade vi ofta ”upptäckargudstjänst”, där de unga från Söndagskulan och Discover fick träna på att ta ansvar tillsammans med sina ledare.

Med vår storförsamling firade vi SuperSunday i Smyrnakyrkan Göteborg vid 5 tillfällen: januari, mars, juni, augusti och november. Det är fint att på så sätt få en känsla för hur församlingen ser ut i sin helhet.

Under våren arrangerade vi Alpha-kurser med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan på Lailas kafé, Mjörnbotorget. Under hösten fortsatte några av deltagarna i en betakurs i församlingshemmet. Bönehelg med församlingarna i Gråbo hölls i mars i församlingshemmet och i november i Missionskyrkan.

Jaha, och hur var påskhelgen?

Skärtorsdagens Getsemanegudstjänst firade vi i Missionskyrkan. På långfredagens förmiddagsmöte i Centrumkyrkan hade vi glädjen att döpa två personer till Kristus. En av dem som frukt av flyktingboendet vi hade 2015 och en som följd av Alpha-kursen. På eftermiddagen var det ekumenisk korsvandring från församlingshemmet till det nyuppsatta korset på Centrumkyrkan. Och påskdagen fortsatte församlingarna på Mjörnbotorget med en proklamation av Jesu uppståndelse och seger.

Och mer…

Gudstjänsterna i juli firades tillsammans med Missionsförsamlingen, medan vi under oktober ekumeniskt hade en Bibelmånad, som lyfte fram Guds Ord bl. a. i en Bibelutställning och möten som uppmuntrade till bibelläsning.

Men en del kan inte komma till oss i centrumkyrkan.

Vi har haft andakter på Höjdenhemmet i Lerum och på Gamla och Nya Lundbygårdarna i Gråbo genom en besöksgrupp under ledning av Lars-Åke Eriksson. I slutet av året fattade vi beslut om att upphöra med vårt engagemang för andakter på Höjdenhemmet, där andra kyrkor fortsätter, och vi kan fokusera på Lundbygårdarna.

Har du några ytterligare axplock?

Fredagen den 25 november hade vi glädjen att se kyrkan fyllas med elever från Ljungviksskolan. Det blev en härlig adventsamling med kör från skolan, gemensam sång och pastorsord om frid på vår jord.

Vidare berördes vi av missionsgudstjänster i februari, mars och december och Andens smörjelse vilade också över de två uppladdande veckorna i augusti med de sjungande och förkunnande evangelisterna Ingrid, Inga-Maj och Anna från Evangeliska Turistkyrkan, Gran Canaria.

 

Hur har Söndagskulan haft det?

Söndagskulan startade 2016 med ett intressant tema ”brunnar och gropar i Bibeln”. Tillsammans med barnen pratade vi om människor som Gud räddat i dessa situationer. Vi deltog också i Smyrna Göteborg på en SuperSunday, där våra barn med stor inlevelse spelade upp dramat om Daniel i Lejongropen.

Höstterminens lektioner har belyst Fadern, Sonen och den Helige Anden. Dessutom har vi pratat om bön och den gyllene regeln, dvs. att göra mot andra som vi vill att de skall göra mot oss. Och så har vi naturligtvis pysslat och lekt. Det var också roligt att under adventstiden bygga upp Julkrubban söndag för söndag och presentera den för församlingen.

Med intresse följer vi som ledare barnens utveckling. De börjar bli stora. Numera har vi ju oftast bara skolbarn. Många gästande barn har glatt oss med sina besök. Med spänning kommer vi till Söndagskulan, eftersom vi aldrig vet hur många det blir.

Låt oss fortsätta be för församlingens barn och dem som deltar i Söndagskulans samlingar då och då. Gud välsigne alla våra barn!

Och hur har det varit i Discover?

Barn- och ungdomsarbetet i Discover fortsatte i början av 2016 som det varit under hösten 2015. Belton och Elisabet turades om varannan vecka medan Anna var med varje vecka.

Efterhand förändrades besöken av de unga från att ha varit sporadiska till att bli allt stadigare.

Vi genomförde även denna vår en uppskattad sång- och framförandetävling, talangjakten, med vinnare i var sin av tre kategorier.  Återigen höll Magnus ihop kvällen, medan Emanuel och Esaias ansvarade för ljud och ljus. Juryn utgjordes av Belton, Anna Lövenmark och Nathalie, hon som en gång vann Discovers första talangtävling.

Vårterminen avslutades med läger tillsammans med pingstkyrkan i Alingsås. Risken är emellertid att den samordningen var för sista gången, eftersom vi blivit så många deltagare att vi inte får plats på lägergårdarna.

Från höstens start kunde Anna vara med endast varannan vecka. Ledarstyrkan haltade betydligt, samtidigt som antalet barn och ungdomar stadigt ökade. Vi har nu närmare 20 regelbundna besökare. I sin godhet sände Gud praktikanten Emma Olauson som förstärkning på ledarfronten. Vi fick också god stöttning av Magnus och Eva både när det gäller servering, personkontakt och aktiviteter.

Tanken att starta en kör med Anna Lövenmark som ledare testades men fick gå till vintervila för att sedan kunna knoppas och bli till ett vårtecken.

Att bjuda in kan vara ett sätt att nå ut

Onsdagarnas sopplunch mellan 11och14 lanserades på våren och då serverades soppor av olika slag, hembakat bröd, dricka, kaffe och liten kaka till priset av 40 kr.

Soppan är laktos- och glutenfri och glutenfritt bröd finns. I genomsnitt har 6 personer kommit. De har uppskattat denna möjlighet att sitta och äta tillsammans. Många fina samtal har det blivit och vi har fått visa kyrkan för nya besökare. Allt detta stämmer med ursprungstanken.

Vid torsdagarnas drop-in café kl. 13-16 har i genomsnitt 10 personer avnjutit kaffe, bulle och kaka med glutenfria alternativ.

Även här har några kommit, som inte varit i kyrkan tidigare.

Det har utformats en grupp stamgäster och några stannar hela tiden i den fina gemenskapen med de många samtalen.

Hur har det sett ut med våra missionsaktiviteter?

”Gå, ropa ut från bergen, att Frälsaren är född (eng. version: that Jesus Christ is King)”. Den kända sången ekar och uppmanar oss att gå ut i Gråbo, Sverige, ja hela världen med budskapet om att Jesus är verklig. Centrumkyrkan har hjälpt till med att sprida detta på olika sätt.

Landet Laos har fortfarande stor fattigdom, och vi har bidragit till Erikshjälpens byprojekt i norra delen av landet. Arbetet fokuserar de fattigaste minoritetsfolken, och eftersträvar att deras mest grundläggande behov skall bli tillgodosedda. En del av projektet innebär att förse en minoritetsgrupp med ett skriftspråk.  Så skapas möjlighet för dem att en dag kunna läsa Bibeln på sitt eget språk. Några har lämnat sina animistiska gudar och börjat tro på Jesus istället. Med 10000 kr har vi gått in i detta arbete.

Förföljelsen är stor i landet, och många hamnar i fängelse eller fördrivs från sina byar om de bekänner sin tro på Jesus. Genom OpenDoors arbete får de uppmuntran, träning och praktisk hjälp såsom när de blivit utslängda ur sin by. Att äga en Bibel är något mycket stort för dem. Centrumkyrkan har bidragit med 10000 kr.

 Vi som församlingen har med våra förböner följt Kerstins missionsresor. Tillsammans med elever från Partille besökte hon en skola i Nepal. Detta bidrog till att eleverna fick se helt andra omständigheter, men kunde ändå märka att elever trots yttre skillnader är ganska så lika inuti.

Kerstin gjorde senare en resa till Indien med OpenDoors, för att delta i en ledarträning för förföljda pastorer och ledare. Att möta dessa som vågat sina liv för sin tro på Jesus blev en stor utmaning. Resan fick för henne ett oväntat slut, då maken Stig-Lennart, som var i Sverige, plötsligt fick flytta hem till himlen.

I Slovakien har vi vår vänförsamling, pingstförsamlingen i Dubnica

Vi stöder varandra ömsesidigt i förbön. Från mitten av april till början av juni var Eva och Bernt Simonsen på plats och var med i församlingsarbetet, tjänade med predikan och översatte böcker från tyska till slovakiska till uppmuntran i tron.

4-9 maj anslöt sig Belton, Mikael, Elisabet, Rose-Marie, Margaret, Marianne och Lars och deltog i församlingens evangelisation. De lärde också känna andra församlingars verksamheter. Det varma välkomnandet kröntes med utflykter i de natursköna omgivningarna. Många naturliga relationer knöts mellan våra församlingar och de breddar grunden för vårt fortsatta utbyte.

Centrumkyrkan har bistått med vissa reskostnader för evangelisationsgruppen till Slovakien.

För översättning av en av David Wilkersons böcker ”Gud är trofast/God is Faithful/” till slovakiska ansökte vi om medel från PIL till Teen Challenge i Slovakien. Vi själva står för 10 % runt 450 kr.

Söndagskulan har under året gjort insamlingar till ett barnhem i Indien. Denna insats avslutas i och med höstterminen, eftersom vår kontakt upphör med sitt engagement.

10000 kr har gått till RIAs verksamhet i Lerum och dess viktiga arbete bland våra medmänniskor som hamnat på livets skuggsida.

26 november fick vi en färgsprakande konsert av Watoto-kören från Uganda, ett 40 tal föräldralösa barn som blivit räddade från hemlöshet. De har nu en trygg uppväxt och har lärt känna Jesus. De sjöng av hela hjärtat och berättade om vad Jesus gjort i deras liv. Vår kyrka fylldes av åhörare, och gripenheten var stor.

Vilken förmån att kunna delta i arbetet i så många olika länder! Vi har faktiskt fått vara med om att göra Jesus känd.

Personal

Mikael Tillys tjänstgöring blev från februaris början 55 % i Centrumkyrkan och 45 % som samordnare inom Medskapandegruppen i Gråbo. Belton Mubiru har haft 20 % av sin tjänst hos oss. Emma Olauson kom till oss på hösten som praktikant från ALT, Akademi för Ledarskap och Teologi, till träning för framtida uppgifter. Vi är tacksamma för våra förkunnare.

Hemgångna

Under året har två av våra medlemmar fått flytta till sitt himmelska hem.

I september Anne-Marie Gullberg 84 år och i oktober Stig-Lennart Rosén 71 år.

Vi tackar Gud för deras varma och osjälviska insats och ber om nåden att flera av oss får gå in i den innerliga förbönstjänst som de hade.

”Saliga är de renhjärtade, för de ska se Gud” Matteus 5: 8

Avslutning

Vi tackar för upplevd nåd och är berörda. Fyllda med tillförsikten att våra böner: ”Ske Din vilja!” alltid blir hörda!

Sammanställare: Bernt Simonsen.

Årsberättelse 2013 för Centrumkyrkan Gråbo

Vad hände i världen

Inbördeskriget i Syrien är brutalt, driver miljoner på flykt och under sommaren 2013 hotar USA att gå in i konflikten efter att kemiska stridsmedel använts på befolkningen. Syrienkriget dominerar nyhetsbevakningen under året.

I december dog Nelson Mandela, 97 år gammal. Världen saknar denne ledare, som visade nödvändig storhet i hur han ledde Sydafrikas folkgrupper bort från hämnd och till försoning.

I november drog den kraftigaste tyfonen Filippinerna sett i modern tid in över land och ödelade stora områden. Fortfarande vid årsskiftet saknades många människor och det kommer att ta lång tid att ge de överlevande tillbaka en normal tillvaro.

I början av året blev många svenskar och européer betydligt mer intresserade av vad som faktiskt ingår i de köttprodukter vi köper, då en stor skandal började rullas upp, där man sålt hästkött förespeglande annat ursprung. Flera av de stora distributörerna hade låtit sig luras.

Andra stora rubriker orsakades av gängkravaller och våld i förorter till Stockholm och Göteborg, friskolekonkurser, debatt om vinster i företag i skola, vård och omsorg, en ny påve och en ny ärkebiskop i Sverige, för första gången en kvinna. Dessutom gifte sig prinsessan Madeleine med amerikanske Christopher, och finansminister Borg klippte av sig hästsvansen.

Edward Snowden läckte topphemliga underrättelsedokument från USA, och visade bl. a. på Sveriges viktiga roll i denna av allmänheten okända och omfattande avlyssning, trots vår neutralitet.

Framgångar noteras inom sporten som VM-guld i hockey, Henrik Stensons golfsuccé, liksom Sarah Sjöströms guld på 100 m fjärilsim och Johan Olssons VM-guld på femmilen i längdskidåkning.
Vädret bjöd svenskarna på stormarna Ivar, Simone och Sven, liksom en lång vinter och en sommar som aldrig verkade vilja ta slut.

Smyrnaförsamlingen

I Smyrnas församlingsblad Vår Tro skriver Urban Ringbäck i december bland annat: ”Även om året ännu inte är helt slut så kan vi konstatera att vi kan se tillbaka på ett år med historiskt höga siffror på många områden. Det gäller bland annat dop och medlemsutveckling, det gäller ekonomi och insamlingsresultat. Vi ser tillväxt och utveckling i samtliga församlingsenheter och nya initiativ föds.”

Fortsatt många människor låter döpa sig, främst bland iranier och afghaner, totalt döptes ca 150 personer i församlingen och församlingens medlemstal ligger nu på 3075. Målmedvetet försöker församlingsledningen skapa förutsättningar för att olika grupper i församlingen ska integreras med varandra. Andra initiativ var den utåtriktade satsningen Älska Göteborg under Göteborgskalaset, och arbetet på att utmejsla Smyrnas Vision för 2021, vårt bidrag till Göteborg 500 år.

Internationellt ägnade vi oss mycket åt att forma nya strategiska planer för utvecklingsbistånd ihop med systerkyrkor och PMU. Två spännande konferenser hölls under hösten. Den ena om folkgruppen Pashtuner, den andra om Tältmakarmission.

Gråbo

Lerums kommun har som vision att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 och Gråbo är pilotprojekt i detta arbete. Därför har under året politiker, tjänstemän, föreningsliv, kyrkor och företagare i Gråbo breddat möjligheterna till engagemang för att göra Gråbo till Sveriges första hållbara tätort. Arbetet bedrivs genom medskapandegruppen där Centrumkyrkan är representerad igenom sin pastor.

Synliga resultat av detta arbete är att Gråboborna under våren i en folklig process tog fram en slogan för vilket samhälle vi vill vara – ”Gråbo – en plats att växa på”. Till denna slogan togs även en logotyp fram som nu pryder bl.a. torget.

Tillfällig användning av rivningstomten efter gamla Hjällsnässkolan resulterade i en odlingslabyrint, en konstvägg och baklucke-loppis – men framförallt engagemang från unga och äldre.

En frukt av samarbetet i medskapandegruppen är även den e-tidning, Gråbo.nu, som ett tjugotal skribenter driver med vår pastor som redaktör.

Ett initiativ kring miljömässigt hållbart byggande har resulterat i början till ett Bygg Expo, som är ett byggkluster för lokala företagare inom byggbranschen och förflyttning av kommunens Bo & Energimässa samt Solenergidagen till Gråbo.

Fyra större arrangemang på torget genomfördes under året med vår församling som medarrangör.

Företagarföreningen och vi anordnade en vårmarknad, där Gråbo skolor svarade för en bokmässa i Hjällsnäshallen med böcker som eleverna själva författat.

Kyrkorna och Scouterna ledde nationaldagsfirandet, som blev en framgång med bland annat slutomröstning om slogan för Gråbo.

Skördefesten blev en härlig dag, där företagarföreningen startade en tradition att utse årets Gråbobo, och det blev till hans stora förvåning pastorn i Centrumkyrkan. Utsökt!

Julmarknaden blev trots vädret en positiv upplevelse. Vi tillsammans med de andra kyrkorna bjöd in till en ”Julvandring med Herodes” i vår kyrka.

I övrigt kan noteras att Shelltappen bytte namn till Gulf och byggdes om med ett uppskattat gatukök. Genom en transaktion under hösten tömde ledsamt nog de nya ägarna företaget på pengar och försvann och macken fick stänga.

På tidigare banvallen asfalterades ena banhalvan för cyklister medan den andra grusbelades som ridväg.

Centrumkyrkan

Vårt första år i de nya lokalerna präglades av glädje över de fina möjligheter vi hade fått med vår nya kyrka samtidigt som vi efter byggruschen kände ett behov en mjukstart.

Vi bestämde oss för att göra torsdagskvällarna till en bara-vara-kväll för alla åldrar. Moppeverkstan och torsdagsbönen blev delar av dessa kvällar. Syftet var att skapa en mötesplats dit vem som helst kunde komma och bara vara en stund. Vi bjöd dem som kom på fika och kände att mötet mellan generationerna i kaféet gjorde gott.

Under hösten kunde vi glädjande nog få 20% av att pastor Belton Mubirus tjänst inom Smyrnaförsamlingen förlagd till oss i Gråbo. Vi utökade torsdagarnas verksamhet med att ha öppet hus på eftermiddagarna. Därutöver flyttades Discover till torsdagskvällarna och formades till en bra mötesplats.

På söndagarna firade vi oftast gudstjänst klockan elva, men en gång i månaden under terminerna prövade vi att ha missionsfest klockan fyra, med fokus på missionsinspiration för alla åldrar. På söndagseftermiddagen samlades vid några tillfällen alla församlingsgrenar inom Smyrnakyrkan i Göteborg till storförsamlingsgudstjänst.

Följande personer förkunnade Guds ord hos oss: Lars-Åke Eriksson, William Nsubuga, Anders Svedstam, Alf Källström, Israel Moreno, Bernt Simonsen, Peter Nätterdal, Elisabet Tilly, David Östlund, Johannes Magnusson, Åke Samuelsson, Urban Berg, Belton Mubiru och Mikael Tilly.

Med musik och sång tjänade Maria Colliander, Sofia Rizell, Isak Rizell och Annelie Lundström och flera har tjänat som mötesledare. Vi har haft besök av musikerna Dag-Anders Almrot, Lars-Åke Olsson, Noomi Källström, Lisa Ahl och bandet Trust, Erwin van der Ploeg, Charlotta Nätterdal, Anna-Maria & Tomas Ståhl och Siv Jarlemyr.

Tre picnic-konserter hölls : en med Ulrika Nätterdal med band, en med Ulrika Jälmsjö med musiker och den tredje med Isak Rizell och Oktoberfamiljen. Lerums Gospel gladde med en konsert och en informationsträff för föräldrar om narkotika anordnades i vår kyrka tillsammans med Polisen, Fältassistenterna och Nattvandrarna. Discovers båda talangjakter blev uppmärksammade. Folkets medkänsla för Syriens barn konkretiserades vid insamlingskonsert med en lördag på torget och bidrog så till samarbetet mellan PMU och World Vision. Isak, Belton, Mikael och Stefan eldade på.

Det ekumeniska samarbetet ledde till en helg med författaren Ylva Eggehorn under våren och en Bibelsatsning tillsammans med Gideoniterna under hösten. Vi besökte då 1200 hem och fick lämna över mer än 500 Nya Testamente till de som ville ta emot, dessutom bjöd vi in Gråboborna till en Bibelvecka på torget. Vid Bibelveckan hade vi en Bibelstafett och läste igenom hela Bibeln, från pärm till pärm på 90,5 timmar. Vid bibelutställningen i Centrumkyrkans kafé, ofta bemannat med Gideoniter och församlingsmedlemmar, delades ytterligare ca 200 Nya Testamenten ut och många fina samtal ägde rum. Denna satsning gav eko i media och upphov till debatt. Bibelveckan avslutades med en härlig helg tillsammans med Stefan Gustavsson från Svenska Evangeliska Alliansen och sångerskan Jenny Berggren.

Gemensamma gudstjänster med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan har vi haft vid nyår och påsk, och traditionsenligt hölls gudstjänsterna i juli i gott samarbete med Missionsförsamlingen

I slutet av september månad möttes vi en söndagsmorgon av fyra hakkors som sprayats på entré, fönster och väggar på vår kyrka. Detta gav oss ett bra tillfälle att visa på skillnaden mellan kärlekens ideologi i korset och hatet i hakkorset. Vi fick sända ett budskap till vår kommun både via Gråbo.nu och Lerums Tidning, något som gav efterklang under lång tid:

”Vi behöver stå upp för varandra, för den som är utsatt eller svag och vägra att acceptera att hatet utbreder sig. Bibeln säger: ”Besegra det onda med det goda, och älska era ovänner och be för dem som förföljer er.” Det gjorde Jesus och det vill jag också göra. Därför väljer jag korset!”

Medan det i Sverige har rasade en debatt om skolan skulle kunna besöka kyrkor vid olika högtider, fick vi i Gråbo fortsätta vår goda samverkan mellan Gråbos tre skolor och våra tre kyrkor. Inför första advent hade vi som kyrka besök av barn från Ljungviksskolan och i december kom två grupper av barn från Lekstorpskolan för lektion i kristendom ledd av pastorn.

Slutligen, inför 2013 valde vi som församling att ta avstamp för framtiden genom att sätta upp några konkreta målsättningar. Ett av målen var att få 3 nya medlemmar varav 2 genom dop. Målet överträffades och vi kunde hälsa 4 nya medlemmar välkomna, varav 2 genom dop. Vi satsade också på att försöka öka närvaron på gudstjänsterna med 20 %, men det var något vi hade svårt att uppnå. Vi inser att 2012 var ett krävande år med fokus på avslut i gamla och flytt till nya kyrkan. Ett mål tog sikte på att få en sådan balans i ekonomin att utrymme som för nya satsningar skapades. Med stor tacksamhet konstaterar vi, att första året i den nya kyrkan avslutades utan underskott. Med den medvinden i ryggen kunde vi anställa Belton Mubiru och få färg i våra evangelisationskinder. Vidare började vi utarbeta en vision för de kommande tre åren. När detta skrivs är det arbetet i sitt slutskede och resultatet blir en naturlig del av nästa årsberättese. Flera viktiga områden har identifierats som Gudstjänsten, undervisningen, kontaktvägarna, ekumeniken och expansionen i storförsamlingen.

Bönesamlingar

Bönesamlingar hölls på torsdagskvällar samtidigt som med Moppeverkstan och under hösten även Discover pågick. Lördagsförmiddagarna under terminerna har inneburit bönesamlingar med Svenska Kyrkan och Missionskyrkan i Församlingshemmet. Vi hade två gemensamma bönehelger med grannförsamlingarna, på våren i Församlingshemmet och på hösten i Missionskyrkan. I Sjövik har den ekumeniska bönesamlingen hemma hos Lars-Åke Eriksson fortsatt sprida glädje på måndagskvällarna.

Söndagskulan

Att arbeta med Söndagskulan är att bygga framtid. ”Under söndagarna har vi under 2013 som ledare fått privilegiet att umgås och undervisa församlingens framtid – barnen. De är ett härligt gäng i varierande antal som samlas för att höra bibelberättelser, sjunga, be, pyssla och diskutera vardag och tro. Våra barn har mycket att prata om och är noga med att alltid nämna sina böneämnen så vi kan lyfta dessa inför Gud.”

Varje söndag har barnen fått med sig en minnesvers kopplad till lektionen och vi har sökt att upprepa och förstärka det som sagts och diskuterats. Vid sommaravslutningen på Jernholmen fick vi säga hejdå till familjen Wijks som flyttade norröver. Barnen är saknade av oss i Kulan. Vi skickade även iväg Melvin till Kina på en tid. Vi ser fram emot att få höra honom berätta om sina upplevelser när han kommer tillbaka.

Söndagskulan samlade in 3300 kr till barnen på barnhemmet i Indien, där bland andra Ravi bor. Vi har genom brev fått höra hur det går för dem. Att gå till Söndagskulan är för församlingens barn ett helt naturligt inslag på söndag förmiddag och vi hoppas att även andra barn kan komma till under 2014 för att trivas i vår gemenskap och lära sig mer om Gud. Att satsa på barnen ligger Gud varmt om hjärtat och vi behöver bli fler som kan vara med och leda detta arbete och därmed satsa på församlingens framtid!

Discover

Discover smygstartade i januari. Vi träffades fredagar mellan kl. 18 och 21. Några av de barn som vi haft kontakt med under tiden i gamla kyrkan kom och tittade in. Eftersom lokalerna i bakre delen av kyrkan inte var riktigt klara, satt vi i café-delen och fikade och spelade spel. Så fort vädret tillät var vi ute på baksidan och grillade korv och spelade fotboll. I början av sommarlovet deltog vi med ledare och deltagare på Pingstkyrkans i Alingsås sommarläger i Fristad.

Efter sommaruppehållet har Discover träffats på torsdagar i samband med Moppeverkstan. Regelbundet har Sven Olofsson och Belton Mubriu kunnat vara med på både Discover och Moppeverkstan har. Lokalerna har under hösten utrustats med både soffa, fotbollsspel och hockeyspel. Detta tillsammans med ”bibelbingo” har gett mer struktur på samlingarna. Aktivitetsfloran har berikats med att måla på konstväggen, skära i plåt, göra emaljsmycken, julgodis och baka tårta. Några barn kommer regelbundet till Discover och andra sporadiskt, men de blir fler och fler. Det är fantastiskt att ha omsorgsfulla händer i köket som att förser med fika.

Vårens och höstens talangjakt där många unga Gråbobor pröva på scenvanan, då de framförde sitt bidrag inför en fullsatt kyrksal och fick fina kommentarer av en fantastisk jury bestående av Åsa Magnesköld, Belton Mubiru liksom under våren också Ulrika Henkelman.

Moppeverkstan

Under hösten 2012 hade vi enbart sporadiska samlingar med Moppeverkstan, så 2013 har inneburit en omstart och det i nya lokaler. Vi har märkt ett generationsskifte, när de unga går in i vuxenlivet. Men behovet kvarstår hos flera och vi har dessutom fått möta yngre. Kvällarna handlar mycket om att finnas till hands, fika tillsammans, spela spel och prata om det som händer i deras liv till vardags, och även ta del av det som trycker.

Vi har fått glädjen att vid flera tillfällen dela med oss av tron med dessa vänner, vars ibland tillspetsat utmanande frågor om Jesus, tron och kyrkan ofta lett till viktiga samtal. Förbönen för dem som besöker Moppeverkstan har blivit något självklart. I

bland frågar vi om vi får be för dem, men de ber också själva om stöd i bön.

Under höstterminen flyttade vi Moppeverkstan från klockan sex till sju för att samma kväll ge utrymme för Discover. Mötet mellan dessa grupper fungerar bra, inte sällan kommer någon tidigare deltagare för att pyssla eller spela spel med de yngre och de något äldre av dem kan hänga kvar en stund under Moppeverkstaden och spela spel i kaféet.

Vi har haft filmvisning av Korset och Stiletten, åkt på hockey tillsammans med Missionskyrkans ungdomar och haft en julfest på Sven Olofssons arbetsplats Flexoprint tillsammans med Discover och Missionskyrkans unga. Sven visade fabriken, några kunde bada bubbelpool och Sven gav ett väldigt fint vittnesbörd om hur Gud verkar i hans liv.

Missionsarbete

”Hela evangeliet till hela människan i hela världen”

Under året har vi velat lyfta upp missionen i församlingen och öka delaktigheten och inspiration för denna viktiga del av vårt församlingsarbete.
Vi har under vår och höst en söndagseftermiddag per månad anordnat missionsfester, då vi genom smak, dofter och upplevelser aktualiserat olika länder och arbetsområden.
I januari stod Indien och Signes barnhem i fokus, och hennes son, Josef Andersson, berättade om arbetet. Det bjöds på indiskt smakprov och dofterna fyllde hela kyrkan.
I mars skildrade Kerstin och Stig-Lennart situationen i Laos.
I april presenterades vårt engagemang i Slovakien av Bernt och Eva Simonsen
Under hösten har missionsfesterna mer satt fokus på Sverige, såsom i september, då Johannes Magnusson uppmuntrade oss att nå våra grannar i Gråbo.
Indien.
I Indien har vi arbetat med flera olika uppgifter,
Signe Anderssons barn- och daghemverksamhet i Kotagiri. Vårt stöd går genom Pingstförsamlingen i Alingsås. Signes son, Josef Andersson är kontaktman. Vi har traditionellt bidragit med 4000 kr till barnhemmet och i år dessutom gett 15 000 kr till anskaffning av 5 symaskiner, som används av mödrarna till dagligverksamhetens barn. De syr klädesplagg som sedan säljs och ger en liten inkomst till dem själva och ett stöd till dagverksamheten.
I New Delhi i Indien arbetar pastor Abraham Sahus stiftelse The Full Gospel Trust, och vi har några år stöttat deras bibelskole-elever ute på församlingsgrundande praktikår. Under 2013 har verksamheten oförutsett fått ligga nere och därför har vi inte betalt ut något bidrag.
Söndagskulan har samlat in pengar till indiska barn på ett hemi Udupi, dit Hans-David Alperuds syster, Gun Olsson, är vår kontaktlänk.

Slovakien. Eva och Bernt Simonsen var i Dubnica från januari till slutet av juni och stöttade församlingen med närvaro, Ordets förkunnelse och mentorskap för församlingsledare. En tredje bok av Wolfgang Wegert översattes från tyska till slovakiska och tryckningen sponsrades av en församling i Slovakien, PIL och Smyrna. Boken om Petrusbrevens budskap sprids kostnadsfritt bland pingstförsamlingarna, som i gengäld gör en ökad satsning bland romerna. Genom en julgåva har enskilda kunnat stödja bygget av tak till David Wilkersons kapell vid Teen Challenge i Sered, ett rehabiliteringscentrum. Vår församling har följt arbetet i Slovakien med förböner och ett resebidrag.

Laos. Vi har bett för landet och den situation som de kristna har. Noys arbete med skolelevhem för barn som måste bo under mycket enkla förhållanden, långt från sina hem för att kunna gå i skola har aktualiserats. Vi räknar med att kunna ge något ekonomiskt stöd till arbetet där under 2014

Sverige. Vi bidrog till Ria Lerum – Hela Människan med 6.300:- + 2 offer till verksamheten. I RIA är vår pastor anställd på 30% .

Avslutning

Under 2013 fick vår äldstebroder Erik Alfredsson lägga ner vandringsstaven efter ett väl och varmt fullbordat värv och ett mångårigt lidande. Vi tackar Gud för honom.
Vi som församling har fått se Guds nya verktyg i Gråbo, Centrumkyrkan, börja komma i funktion, flera mål har nåtts och vi lägger med tacksamhet och glädje år 2013 bakom oss. Vi har en naturlig del i denna spännande tid, dess ökande längtan efter en fast tro i mötet med de stora processer vårt samhälle genomgår. ”Han som ÄR”, har varit, är och förblir vår Herre.

Årsberättelse 2010


Inledning
Som församling kan vi se tillbaka på ett oerhört händelserikt år 2010. Många olika frågor har diskuterats, allt från detaljer till stora övergripande frågor – men alla syftande mot ett gemensamt mål ”Att nå ut till Gråbo-borna”. Målet har växt fram via den enkla frågan ”Vem skulle sakna oss om vi inte fanns kvar?”. Vi har även fått se många människor, främst unga, komma till våra olika samlingar och vi har kunnat börja bygga relationer för framtiden.

Det har gjort att vi har varit tvungna att börja utmana oss själva och försöka blicka framåt, inte bara för en kort tid utan för en väldigt lång tid framöver. Vi upplever alla att vi har en plats i Gråbo och vi har fått lägga hela vår församling i Guds händer och bett om vägledning för den spännande vandring vi har framför oss.

Världen 2010
Gråbo är en del av Sverige, som är en del av världen och vi påmindes tidigt under året om människors nöd världen över. Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en kraftig jordbävning. Världen engagerade sig för offren och för återuppbyggnaden på ett sätt som ingav hopp. I vårt årsmöte 24 januari tog vi upp en särskild kollekt som förmedlades via PMU Interlife.

Ett annan tragedi inträffade i Chile, en tragedi som man mot alla odds lyckades vända till lycka. Tidigt i augusti rasade en gruva i Chile och stängde in 33 gruvarbetare 700 m under jord. En hel värld följde deras öden och kampen för att rädda dem. Den 14 oktober lyckades man få ut dem alla oskadda och de firades som stjärnor.

Andra stjärnor som firades var i första hand de svenska längdskidåkare som stod för en fantastisk insats vid vinter-OS i Vancouver i februari. Totalt sett tog Sveriges olika olympier hem fyra guld, 2 silver och 2 brons, ett av de bättre resultaten i ett vinter-OS på många år.

Under året kom Wikileaks över hundratusentals hemliga amerikanska dokument och började publicera dem på internet. Känsliga kopplingar till svensk politik kunde påvisas liksom till många andra länder, vilket skapade rubriker och skandaler i dessa länder.

En mer lokal skandal rullades upp under hösten då en vittförgrenad korruptionshärva började nystas upp i Göteborgs fastighetsbransch. När året led mot sitt slut hade statsåklagare Schultz öppnat 11 förundersökningar.

I politiken var det stor kraftansamling då det var valår. När resultatet räknats visade det sig att riksdagsvalet gav Alliansen fortsatt förtroende och kastade Socialdemokratin in i en akut kris. Ett nytt parti fick även plats i riksdagen, och blev vågmästare. I Lerums kommun fortsatte också Alliansen att styra, däremot lämnade Henrik Ripa kommunpolitiken för en riksdagsplats.

I pingstvärlden fick Sverige stå som värld för Världspingstkonferensen, vilken hölls i Filadelfia Stockholm i augusti. Under året hamnade även Smyrnaförsamlingen och vår föreståndare Urban Ringbäck i medialt rampljus då en anmälan gjordes till diskrimineringsombudsmannen för församlingens ställningstagande i ett enskilt medlemsärende där problematiken rörde medlemskap och att leva i samkönat äktenskap.

Gråbo 2010
I Gråbo har året präglats av vår längtan att nå ut till vårt samhälle, vår längtan att översätta Guds kärleksbudskap till svenska, att anpassa det vi gör så att det kan förstås och tas emot av våra medmänniskor. Därför arbetade vi under våren med att tänka igenom vår verksamhet och hur de olika samlingarna hänger samman.

Efter det bestämde vi oss för att ta vara på allt vi lärt oss de senaste åren genom de cafégudstjänster, kampanjer och samtalsmöten vi har haft och omformade söndagens huvudsamling till det som fick namnet ”Mötesplats”. Mötesplatserna är kafésamlingar som skall vara personliga, livsnära och användbara för de som kommer. De skall vara mötesplatser mellan människor och mellan människan och den levande Guden. Därför har minglet innan vi börjar, formatet med att sitta runt bord och att samtala varit viktiga komponenter. Vi har arbetat med frågeställningar som är utmanande och relevanta och bjudit in gäster som på olika sätt bidragit i samtal och med inlägg. Vi ville ge möjlighet till att dela med sig och reflektera, vi ville forma samlingar som det är lätt att bjuda med till och som är lättillgängliga för de som kommer. Vi känner att vi har kommit en bit på den vägen.

Höstens Mötesplatser har haft teman som t.ex. ”Hur motverkar vi främlingsrädsla?”, ”Bluff på jobbet? Om nödvändigheten att få misslyckas”, ”En bra start på livet” och ”Nutidsmänniskan”. Dessa har skapat många goda samtal och goda möten, vi har märkt att när man får bidra så har man med sig det som sagts på ett annat sätt än om man bara lyssnar.

I samband med detta prövade vi också att skapa en samling kallad församlingens möte på lördagar kl. 16:00 en gång per månad med nattvardsfirande och församlingsmöte. Det visade sig inte vara en bra tid för dessa viktiga samlingar. Till våren 2011 kommer vi återgå till att ha dessa samlingar en söndag förmiddag i månaden.

Under året hade vi ekumeniska lovsångsgudstjänster tillsammans med Missionskyrkan och Svenska Kyrkan i Gråbo, dessutom firade vi gudstjänst gemensamt på nyårsdagen och vid hembygdsstugan senare under året. I samband med Promiseland har vi haft gemensamma gudstjänster med Missionskyrkan i Gråbo, något som också gällde under tre sommarveckor. Tillsammans med Missionskyrkan i Lerum arrangerade vi andakter på Tuvängen och Höjdenhemmets äldreboenden.

I vår längtan att nå ut har vi varit med och arrangera nationaldagsfirandet för Gråbo i Segerstadsområdet, vi gjorde det tillsammans med övriga kyrkor, hyresgästförening, scouter och hembygdsförening. I samband med firandet så talade vår pastor till de samlade om att vi är kallade att välsigna varandra och vårt samhälle.

Vi var även med vid Livsrumsdagen på torget, bland annat genom att pastor Belton och Smyrna International vittnade, sjöng och dansade. Pastor Belton fick även med sig en stor grupp av publiken att dansa.

Inför riksdagsvalet var vi med i kampanjen ”Ditt viktigaste val” och vi arrangerade två samlingar utanför Posthuset på torget i Gråbo med besök av Tuba Trion och Alf Lax som spelade och sjöng. Mikael Tilly talade om mänsklighetens viktigaste val.

Vid första advent fick vi även i år möjlighet att fylla kyrkan med barn från Lekstorpsskolan och få tala om julens budskap.

Under året avslutades projektet Kyrkornas Samtalsterapi efter sju års verksamhet. Peter Nätterdal har varit anställd som teurapeut och har betjänat människor i deras olika livssituationer, allt till ett överkomligt pris.

Engagemanget i RIA har också fortsatt under 2010. Mikael har haft en 20%-ig anställning på RIA och får där möjlighet att hjälpa till i många olika praktiska göromål, möta människor, knyta kontakter och ha samtal.

Barn och ungdomsarbete
Under några års tid har vi i församlingen jobbat mot att få ett stabilt och växande barn och ungdomsarbete, vilket är ett av våra utpekade mål. Vi kan idag konstatera att antalet barn som finns i denna verksamhet sakta men säkert ökar i antal.

Söndagskulan har under året haft c:a 25 samlingar. Under höstterminen blev det av olika anledningar litet glesare med samlingar än under våren. Vi följde Noa i början av året och i slutet följde vi Stjärnan, vi hann även med att berätta om de olika storhelgerna. Julfesten hade besök av Åsnan som talade om hur det var att få lämna sin krubba till ett litet barn; till den nyfödde Jesus. Det var ett mycket uppskattat besök av både barn och vuxna.

Antalet barn är nu upp i c:a 12 st per gång. De är duktiga lyssnare, men behöver mer av aktivitet under gudstjänsttid. Lokalerna på övervåningen är för små för att rymma alla. Fler ledare är också vår önskan och bön.

Under året samlade barnen och deras föräldrar in en gåva till barn i Slovakien och deras söndagsskola. Gåvan togs emot med tacksamhet. Vi ledare är glada över att få ta hand om dessa härliga barn. Vi ber om Guds beskydd över deras ”barnatro!”

För de lite äldre barnen är det Discover på fredagskvällarna och 2010 har varit ett roligt år. Det har blivit ett ganska stadigt gäng ungdomar som troget kommer. Men det kan ändå variera från en handfull till c:a 30 ungdomar per gång.

Under året som gått har vi fortsatt med ett rullande schema där vi har haft Disco, Spelkväll, Playstation och Bibelläsning. Fördelarna är flera, vi vet vad som gäller varje fredag och måste inte hitta på nya aktiviteter. Ibland har vi frångått schemat och t.ex. spelat bowling. På bibelläsningssamlingarna har Elisabet läst ur Mangabibeln och koncentrationen har varit total. Dessa stunder har genererat många spännande frågor. Det är intressant att höra hur ungdomarna funderar.

Några av de ursprungliga Discover-ungdomarna har nu även börjat ta eget ansvar. De står bl.a. i kiosken och inte minst ljud och ljus har skötts med den äran. Vi tackar ledare och ungdomar för ett fint 2010 och ser fram emot ett nytt spännande Discover-år.

Hemgrupper
Ett annat av församlingens mål är att inspirera för smågrupper och skapa möjligheter för alla som vill delta. Det känns glädjande att flera grupper är i gång, idag är det tre grupper som samlas regelbundet – en ekumenisk grupp i Sjövik, en grupp i Segerstadsområdet och en grupp damer i Lerum. Vi ser också en önskan och ett behov av att flera grupper kommer igång. Hemgrupperna är en viktig växtplats både för de som är gamla och nya i tron.

Segerstad är ett område som under en tid legat på våra hjärtan och det är extra glädjande att se att hemgruppen där fortsätter att träffas i olika hem varannan onsdagskväll för att dela gemenskapen med varandra. För att få lite mer insikt i en hemgrupp så består just Segerstadsgruppen av tio personer som har kommit olika långt i sin vandring med Jesus. Alla har olika bakgrund, olika erfarenheter och åldersspridning är c:a 35 år – vilken mix! Gruppen fortsatte, i större eller mindre omfattning, att träffas även under sommarveckorna.

Under vårterminen var Mikael Tilly med vid flera tillfällen och undervisade i den kristna trons grunder eftersom några i gruppen är nya i tron, detta var mycket uppskattat.

Kvällarna inrymmer ofta många skratt och roliga stunder, men även möjlighet att dela med sig av sina tankar, sorger och bekymmer, samt det som man tackar Gud för. Efter ett inledande samtal brukar man läsa något ur Bibeln tillsammans. Ibland följer man en av Bibelns böcker, men det finns även möjlighet att dela ett Bibelord, en andakt eller annat man har på sitt hjärta. Därefter finns det möjlighet att be och tacka Gud för allt han gör. Kvällen avslutas med att fika tillsammans.

Alla i gruppen är inte aktiva i vår kyrka eller medlemmar i vår församling – än, men alla är eniga om att dessa träffar betyder mycket och ingen vill helst missa samlingarna.

Moppeverkstan
I början av året tog församlingen ett stort steg och bjöd in Church on wheels med Lilian Andersson och Sven Olofsson i spetsen att bedriva Moppeverkstan i våra lokaler. Efter att Hjällsnässkolan meddelat att man inte fick vara kvar där, erbjöd vi dem plats hos oss. Beslutet föregicks av en tid i bön och vi gick in i det trots att våra lokaler inte var anpassade för det. Vi såg att detta var ett svar på våra böner om att få finnas till för unga och att betjäna samhället, något som funnits med som ett av församlingens fyra mål. Det var ett steg i tro och kärlek, men vilken glädje det har visat sig innebära för oss.

Under året har Moppeverkstan samlats nästan varje torsdag, även under sommaren. Ett stort antal unga kommer varje vecka och de ”hänger på låset” för att komma in när vi öppnar klockan 18:00.

Vi bjuder hungriga ungdomar från 12-18 år på mackor, cola och hembakta bullar, och en viktig uppgift har varit att stå i köket och bjuda på detta. Tänk att få ge utan att kräva något tillbaka, för att visa på att de är värdefulla i våra och Guds ögon. En stor uppmuntran för oss ledare har varit alla de påsar med bullar som legat på bänken när vi kommit och alla som är med och bär oss och ungdomarna i sina böner, både i bönesamlingen vägg i vägg inne i kyrksalen och hemifrån. Mötet med er äldre som spontant kommer in och hälsar på ungdomarna nästan varje gång har också varit viktigt. Det är viktigt att de får ett positivt möte med den äldre generationen, stort tack!

Eftersom lokalerna inte är anpassade för verkstad så har vi inte kunnat meka i någon större omfattning under året – men vid akuta behov har verktygen åkt fram och det har mekats ganska friskt på gårdsplanen.

Det har blivit mycket dans, musik, pingis, UNO, konstnärlig nagelmålning och annat. Vi har haft jättekul och som ledare har man nästan varje gång gått glad från verkstan.

Men mitt i allt stoj, bröt och skrik så har det blivit många, många personliga samtal mellan ledare och unga. Samtal som alltför ofta vittnar om utsatthet, trasighet och missbruk. Det har varit fantastiskt att se vilket förtroende ledarna har fått bland de unga och att man verkligen kommer för relationens skull. En tjej sa ”från början kom vi för att få cola, värma oss och bråka med er, nu kommer vi för att träffa er”. Det gör att man brinner ännu mer för de unga för att visa på ett annat sätt att vara. Framförallt handlar det om att visa att de är älskade och att de val de gör idag påverkar resten av deras liv. Vi kan redan se hur detta förhållningssätt hos ledarna är rätt väg framåt och hur kärleken, ärligheten och närheten som vi får ge vidare kan förvandla deras liv.

Vi har också under året arrangerat några samlingar på lördagskvällar under namnet ”Church”. Då har vi bjudit in band, dansgrupper och sångare som underhållit och så har någon av ledarna fått tala till de unga om tron och hoppet vi har i Gud, och att de är älskade av honom. En höjdpunkt var när vi i slutet av hösten hade besök av unga från barnhemmet ”Faderns hus” i Ukraina som berättade om sina liv och sina tuffa uppväxtförhållanden. Det var också spännande att se hur ungdomarna sedan möttes kring pingisbordet och vid mopparna, trots att de inte kunde prata så mycket med varandra.

På lördagen vid lucia bjöd Sven Olofsson även i år upp gänget till sitt företags lokaler i Alingsås, med gemenskap, tv-spel, bubbelbad, inhyrd massör och mycket pizza och godis. Ett 15-tal unga plus ledare hade det riktigt gott tillsammans.

Under året har vi nått drygt 70(!) olika ungdomar, en vanlig kväll har det varit mellan 20-30 unga med toppar på 55 enskilda kvällar. Vi tackar Gud för Gråbos unga och för moppeverkstan!

Moppeverkstaden, tillsammans med övrig barn- och ungdomsverksamhet, har visat på vilket arbetsfält vi har gett oss in i. Vi ber att Gud nu ska sända ledare till våra olika verksamheter då vi börjar känna att vi snart går på knäna. Ytterligare ett av församlingens fyra mål är att på något vis kunna anställa en ungdomsledare. Vi får fortsätta att be för detta och att Gud gör det möjligt för oss att komma vidare i denna fråga.

Fastighetsfrågan
Under årets första månader började vi återigen ta tag i fastighetsfrågan. Detta är något som legat och pyrt till och från under många år. En lösning som började intressera församlingen var Posthuset vid torget. Under resten av året diskuterade församlingen frågan vid många olika tillfällen och en projekteringsgrupp tillsattes för att ta fram en skiss för planlösning och ekonomi för Posthuset. Parallellt bearbetades även ett annat alternativ för att se vad det skulle kunna kosta att göra en om- och tillbyggnad av nuvarande kyrka. Mycket värdefullt stöd i arbetet fick vi från Smyrna Göteborg.

En kyrka är mer än en byggnad, det är ett redskap i uppdraget vi har att dela med oss av Jesus till Gråbo-borna och övriga kommunen. Kontakterna med kommunens politiker och tjänstemän i frågan har varit mycket uppmuntrande. När året gick mot sitt slut krävde säljaren av Posthuset besked och vi utlyste beslutsmöte till den 9 januari 2011.

Församlingsliv, F-helg, Hönö, Gånghester
Under året meddelade Stefan Rizell att han efter några år som församlingens ordförande nu känner att det är dags att kliva av och gå vidare med andra utmaningar. Stefan kommer under 2011 att ta över ansvaret för missionen i Smyrna Göteborg. Det betyder att Stefan avslutar sin 25%-iga anställning i församlingen och Mikael Tilly kommer ta över den delen. Det innebär att Mikael fr.o.m. 2011 kommer att ha en 70%-ig anställning i fortsättningen. Under sommaren påbörjades arbetet med att hitta en ersättare till Stefan, och ledningsgruppen kunde i december meddela församlingen att man hade stort hopp om att hitta en lösning inför årsmötet den 23 januari 2011.

Under året gjorde vi tre församlingsutflykter. I maj hade vi församlingshelg på Sjöviksgården med god gemenskap och härligt väder. Årets höstupptakt tog oss till Öckerö och Hönö. Vi började med god mat på Nimbus och fortsatte därefter i Hönö missionskyrka med samtal om höstens församlingsliv. Mot slutet av oktober reste vi med hyrd buss till Gånghester tillsammans med Korskyrkan. Där deltog vi i gudstjänsten både med mötesledning, predikan, sång och musik samt vittnesbörd. Gemenskapen gav mersmak! Samtal inleddes därefter med Korskyrkan om ett närmande mellan våra församlingar.

Mission
Församlingen har under lång tid valt att engagera sig i olika missionsuppdrag i världen. Ett av dessa har varit att stödja Ulla och Berne Lekardal, men efter 35 år som missionärer i Tyskland återvände Ulla och Berne till Sverige på försommaren. Avskedsmöten hölls i Hamburg helgen 27-28 mars. Såväl Stefan Rizell som Bernt och Eva Simonsen deltog i de festliga arrangemangen. Många vittnesbörd gavs om vad det betytt med deras insats i Arche-församlingen. Deras arbete har bland annat handlat om mediamission, troskurser, äldreomsorg, själavård och församlingsledning. Under större delen av denna tid har vår församlingsgrupp bidragit till missionärernas underhåll, inte minst föreståndaren Wolfgang Wegert lovordade insatsen.
Utbildning i New Delhi av blivande pastorer och evngelister för Indien har vi fortsatt att investera i för att budskapet skall nå ut också där. Vi uppmuntrar också verksamhet bland barn- och ungdomar vid ”Signe Anderssons” barnhem i Kotagiri.
Under våren gjorde Söndagskulan insamlingar till barnverksamhet i Banska Bystrica, Slovakien. Där arbetar pastorsparet Renee och Viera Mondzo.
Bernt och Eva Simonsen har under året fortsatt arbetet i södra Slovakien och varit bosatta i Nesvady nära ungerska gränsen. Förutom mötesverksamhet har de lett några kurser i engelska i församlingens regi. Genom bidrag från Smyrna Göteborg har de också haft tillfälle att följa framväxten av ett internat för barn från familjer med missbruk av alkohol och droger. I Dubnica hölls en sedvanlig evangelisationskampanj med mycket god respons. Belton Mubiru jämte Bernt och Eva besökte kampanjen. Församlingen där står just nu inför köp av en fastighet och behöver stöd och förböner.

Avslutning
2010 har verkligen präglats av vår längtan att nå ut och att vi vill stå mitt i samhället med Guds kärleksbudskap. Vi hoppas nu på ett gott skifte och att 2011 ska få bli ett välsignat år där vi kan se fram emot nya exempel på vad Gud gör i vårt samhälle idag. Utmaningarna kommer vara många men om vi fäster ögonen på Jesus så är vi förvissade om att han kommer gå före och leda oss in i framtiden!

Ledningsgruppen,
sammanställt av Patrik Persson

Årsberättelse 2009

ÅRSBERÄTTELSE 2009
Smyrnaförsamlingen i Lerums kommun
Pingstkyrkan Gråbo

Ännu ett år har gått, ett år som i mångt och mycket har präglats av den ekonomiska krisen som spridits över vår värld i spåren av spekulation med hopp om att enbart pengar bygger en fridfull tillvaro och mening med livet.

År 2009 blev det år då svensk bilindustri stod på spel, ett spel som vid utgången av 2009 fortfarande var ovisst, bortsett från att en mängd jobb försvann i Sverige under året. Det rasade krig i Gaza, Afganistan och Irak.

I USA jobbade Barack Obama på så att håret grånade för att hjälpa de utsatta med en ny sjukvårdsreform och bättra på ett skamfilat internationellt rykte samt att hinna med att ta emot Nobels fredspris. Sverige, med Fredrik Reinfeldt i spetsen ledde EU och klimatmöte i Köpenhamn. Där det senare i alla fall lyckades med att ordna fram den första vita julen på många år – vem var det som sa att det var på väg att bli varmare i världen? Eller var det så att det var undantaget som bekräftade regeln?

En musiker, Michael Jackson, gick ur tiden lika märkligt som det liv han levt och svinifluensan tog världen med storm. Glasbitar i fryst kyckling spreds som en löpeld över Sverige (det var platsbitar visade det sig senare) och Sverige hamnade på kartan efter det uppmärksammade helikopterrånet mot en värdedepå i Stockholm.

Med detta i bakhuvudet är det då gôtt att komma hem och inse att mitt i detta världsomspännande myller av händelser och intryck som givit eko i mångas liv så kan vi i Pingstkyrkan Gråbo se tillbaka på ett år där vi fått igång hemgrupper, vi har ett etablerat barn & ungdomsarbete, en kampanj gick av stapeln och när världens ekonomi går ned har vår ekonomi utvecklats och vi kan idag klara våra egna kostnader själva.

Men låt oss inte springa iväg nu, utan nu tar vi det från början. Det var en gång en församling som hade en vision för 2009, en vision som kom att sammanfattas i fyra punkter på årsmötet den 1 februari 2009.

I visionen för Pingstkyrkan i Gråbo var en av punkterna att vi ska ”Fortsätta bygga ett stabilt- och växande barn- och ungdomsarbete”.

Söndagskulan har under året samlat 8-10 barn i åldrarna 2-8 år för att få höra talas om Jesus. Varje gång har barnen alltid funnits med i inledningen, och ibland även medverkat i, den ”stora” Gudstjänstens första del. Därefter har en egen samling hållits i den ”övre salen” i kyrkan.

Där har barnen fått vara med i sång, musik, aktiviteter och bibelberättelser. Under våren 2009 hade vi som tema ”Följa med Jesus” och höstens tema var ”Följ med Mose”. Det har varit många dramatiska händelser att samtal om. Under året lämnade även de minsta barnen ”barnpassningen” då de själva ville vara med i Söndagskulan, och dom har verkligen tagit till sig Söndagskulan och varit förvånansvärt stilla och lyssnande. Vi har under året haft två ledarteam som delat på arbetet i Söndagskulan.

För de unga i åldern 10-15 år har vi haft samlingar på fredagarna mellan kl. 18-21, kallat Discover. Det har varit upp till 15 st ungdomar som regelbundet kommer på samlingarna. Varje samling har haft inslag av någon aktivitet, andakt och fika.

Under året har vi bland annat tävlat, spelat brädspel och tv-spel, sjungt, gjort drama, gjort radio, bowlat, grillat, varit på hajk, mångkampat, cyklat, lärt oss första hjälpen, sett på film, lagat mat och bakat, spexat och haft fest. Andakterna har under hösten speglat församlingens tema om ensamhet vilket mynnade ut i en Xtreme gudstjänst där de unga bl.a. sjöng och spelade upp ett eget drama.

Hösten avslutades med en välbesökt julfest för alla. Totalt har Discover haft sju ledare under året och inför hösten så gick Elisabet Tilly in som ansvarig ledare.

Vi får sannerligen vara tacksamma för detta missionsarbete på hemmaplan och vi ska inte glömma bort alla dessa barn, ungdomar och ledare i våra böner.

Just det utåtriktade arbetet och missionen är något som sedan länge legat församlingen varmt om hjärtat, och det märks! I visionen för församlingen talas det om att vi ska ”Finna former för utåtriktat arbete som möter behoven i vår närhet, i Gråbo och världen”. Detta är något som teamet och ledningsgruppen arbetat mycket med under året.

När året började samlades ledningsgruppen i Gråbo inför frågorna Vad är vår passion?, Vad kan bli vår nisch i Gråbos samhälle? Vad lockar resurser av olika slag till vår gemenskap och vårt arbete? Som en del i detta bjöd vi i april in Annelie Rhedin från kommunledningen och Marianne Ödling från Rotary till ett mycket bra samtal om samverkan för Gråbos framtid.

På Bockaberg i maj, när församlingslägret gick av stapeln, fortsatte vi som församling att samtala kring dessa frågor och hur vi skulle kunna genomföra en kampanj i Gråbo under hösten. Resultat blev en 7 höstveckor lång kampanj som startade med en kick-off på Kalvsund i början av september. Vi fastnade för att bearbeta ”Ensamhet”, ibland kallat en modern folksjukdom.

Vi bearbetade frågor kring utanförskap och ensamhet genom att bjuda in Alf Lax, Peter Nätterdal, Wenny Lekardal och Ulrika Liberg för att tala och sjunga för oss. Först möttes vi i församlingen och några veckor senare mitt i Gråbo.

Det offentliga temat kom att bli ”Mat, Musik och Medmänniskor”. Problemet med ensamhet och utanförskap är mångfacetterat, stort och svårt, men lösningen är enkel och något som nog alla kan bidra till. Med hjälp av starka bilder, en specialdesignad blogg och en verksamhet som helt lades i linje med kampanjen, gjorde vi vårt första försök på länge att nå Gråbo i lite större skala.

Vi mötte flera nya människor, bland annat en grupp ungdomar som brukar hänga på Fritidsgården och Moppeverkstan i Hjällsnässkolan. De lockades i ärlighetens namn kanske mest av god, gratis sallad. Men de deltog stundtals också med stor inlevelse i det öppna samtalet omkring Ensamhet.

Vi är även mycket glada över den positiva uppmärksamhet som kampanjen fick i lokaltidningen, de nya kontakterna med ungdomarna, samt för medlemmar som blommar ut i mötet med människor.
Vi är också mycket glada över att vi i den inre missionen under året kunnat stödja människor som behövt extra hjälp i samtal genom att bidra till kyrkornas samtalsterapi. En tjänst där Peter Nätterdal ger stöd i livsorienteringen för kommuninvånare.

Bildligt sett räcks också en bägare med friskt vatten ut via RIA-verksamheten till offren för alkohol- och drogmissbruk. Många frivilliga medhjälpare arbetar schemalagt i secondhand- och kaféverksamheten liksom i personstöd.

Segerstadsområdet har sedan en tid haft en speciell plats i församlingens hjärta. Genom att vara medvandrare och vägvisare till ett liv med Jesus Kristus söker vi vägar till gemenskap, hjälp och uppmuntran där det behövs. Detta konkretiserades bland annat genom att vi för andra året i rad bjöd in till Nationaldagsfirande i Segerstadsområdet tillsammans med övriga församlingar och hyresgästförening, hembygdsförening och scouterna.

Även denna gång blev det ett lyckat arrangemang och Belton Mubiru & Co hördes långväga över Gråbos nejder. Segerstadområdet kommer fortsättningsvis också ligga oss varmt om hjärtat, vi har regelbundet bett för området och under året planterades en hemgrupp där. Som en avslutning av året delades även julkort ut till de boende med en hälsning från vår församling.
Tittar vi ut över världen har vi under året regelbundet investerat i utbildningen av bibelskolestudenter i New Delhi och deras praktik. Traditionsenligt stöder vi verksamheten vid ”Signe Anderssons” barnhem i Kotagiri.
Vi har även haft förmånen att samarbeta med Arche-församlingen i Hamburg genom att stödja Berne och Ulla Lekardal i deras arbete. Det är stort att Guds Ord har gått ut via TV, radio och i möten och möteskampanjer i Hamburg och i andra tyska städer. Uppskattade blev de regelbundna besöken hos äldre, som också åtnjutit omtänksamt ordnade läger. Nyomvända å sin sida har fått välgörande fördjupning i bibelkunskapen genom kurserna om trons grunder.
I Slovakien hölls i maj månad en evangelisationskampanj i Trencín-regionen. Besöket av Bibelskola Väst och pastor Belton Mubiru ledde till att flera blev frälsta och några av dem har döpts. Sedan september har Bernt och Eva Simonsen varit på en ny plats i Slovakien, Nesvady, mer söder över, närmare Ungern. Församlingen där har gamla rötter och det förekommer att vissa inslag hålls på ungerska. Därifrån har tidigare församlingsverksamhet startats i staden Nové Zámky och för några år sedan även i regionstaden Nitra. För närvarande pågår församlingsplantering på flera mindre orter i regionen där hösten bl.a. präglats av bibelundervisning och boköversättning.

En annan del av visionen för 2009 handlade om att ”Inspirera för hemgrupper och skapa möjligheter för alla som vill delta”. Att plantera nya hemgrupper har under året varit något vi velat prioritera, vi har haft samlingar för gruppledare och intresserade och vi har tagit del av Smyrna Göteborgs gruppledarsamlingar. Vi tror att hemgruppen är en nyckel till att hjälpa varandra att växa i tron, att ha omsorg om varandra och att bjuda in nya vänner till gemenskapen och till Jesus.

Slutligen så har även ekonomin en plats i församlingens vision. Vi har en dröm att få ”En växande ekonomi där församlingsgruppen har utrymme att anställa en barn- och ungdomsledare”. Efter att ha räknat ihop alla insamlade kronor till församlingens verksamhet kan vi bara bli förstummade. För fjärde året i rad ökar våra intäkter, och detta trots att världen just nu går igenom en av de värsta ekonomiska kriserna i modern tid. Tack kära medlemmar för allt stöd ni ger i form av pengar! Vi ska be att Gud fortsätter välsigna vår ekonomi så att vi kan fortsätta utveckla verksamheten, inte minst bland barn och ungdomarna.

Tänk kära vänner vilket arbete vi står i! För att lyckas ta oss vidare är det oerhört viktigt att vi som medlemmar får fyllas på med mer kunskap om Guds ord, att få bli berörda av Gud, att utvecklas som människor och komma närmare Gud. En möjlighet till detta är våra regelbundna samlingar under året.

Vi har firat Gudstjänst på söndagarna och en gång i månaden har vi samlats till nattvardsgudstjänst och församlingsmöte. Under sommarmånaderna gick vi även i år vidare med våra Vilodagar och sökte former för att mötas inför Guds ansikte och att dela dagen tillsammans på olika sätt.

Under året har Guds ord förkunnats för oss på Gudstjänsterna i vår kyrka och vid gemensamma Gudstjänster i Missionskyrkan och Stora Lundby kyrka av: Alf Källström, Berne Lekardal, Bernt Simonsen, Lars-Åke Eriksson, Lennart Johnsson, Linda Humlehagen, Martin Skåring, Mikael Tilly, Oskar Jonasson, Peter Nätterdal, och Stefan Rizell.

Därutöver har vår församling en gång i månaden haft ansvar för andakter på antingen Höjdenhemmet eller Tuvängen under Lars-Åke Erikssons ledning tillsammans med musiker och sångare.

En annan del som varit viktigt under året är bönen, både våra egna bönesamlingar på torsdagar i kyrkan, i våra hemgrupper samt på Gudstjänsterna. Inför årsmötet förra året hade vi en vecka med bönesamlingar för att be om den Helige Andes ledning inför året.

Dessutom har vi medverkat vid den gemensamma bönen för Gråbo i församlingshemmet. En höjdpunkt under året var när vi tillsammans med Stora Lundby Församling och Missionsförsamlingen hade en gemensam lovsångshelg i januari. Bengt Johansson var då på besök för att inspirera vilket gav upphov till en serie lovsångskvällar och en bönehelg under hösten.

Det gemensamma arbetet med övriga församlingar i Gråbo fungerar väldigt bra och vi känner att vi står tillsammans i kallelsen att nå vårt samhälle med evangeliet. Under året har kyrkorna i Gråbo tillsammans firat Gudstjänst på nyårsdagen, Emmausmässa och kyrklunch vid påsk, Gökotta på Kristi himmelsfärd och en friluftsgudstjänst vid Hembygdsstugan i juni.

Vi fanns också med tillsammans vid livsrumsdagen och vi bjöd även in till ett uppskattat julfirande på julafton i församlingshemmet. Värt att nämna är även det gemensamma Promiselandarbetet till glädje för många barn där vi under året haft två ledare.

Tillsammans med Missionsförsamlingen har vi var tredje vecka samlats till gemensamma Gudstjänster där vårterminen avslutades med att vi tillsammans tågade med ballonger, musik och en clown från Missionskyrkan till vår kyrka för att fira en härlig friluftsgudstjänst på vår altan och gräsmatta.

Under året har ledningsgruppen samlats var tredje vecka under terminerna för att mötas, planera och be för att söka Guds ledning i församlingsarbetet. Bland annat har vi haft ideologiska samtal om nattvardssynen och trosbekännelsen. Nattvardssynen diskuterades dessutom ekumeniskt i syfte att vi skulle förstå varandra bättre vid gemensam nattvard.

Under året har följande medlemmar fått flytta hem till Herren:
– Roald Johnson, avled den 8 februari, född 1928, blev 80 år
– Henry Thersthol, avled den 7 juni, född 1925, blev 84 år
– Gunhild Haggren, avled den 18 juni, född 1947, blev 62 år
– Lilly Larsson, avled den 23 september, född 1930, blev 79 år

Vi ska också glädjas över att Isak Rizell och Marianne Ebbersten lät döpa sig och gå med i församlingen. Dessutom fick vi välkomna familjen Kjell och Veronica Alperud som på flyttningsbetyg valde att gå med i församlingen. Vi fick även under året vara med att välsigna Anders och Jeannette Gustafsson som flyttade sitt medlemskap till Missionskyrkan i Gråbo. Vi var under året en grupp på ca ett 40-tal aktiva, som med sina olika gåvor tjänar Guds rike i Gråbo.

Nu kan vi bara vänta med tillförsikt på vad vi har att se fram emot 2010!

Med önskan on Guds rik välsignelse!

Ledningsgruppen
Januari 2010

Årsberättelse 1993


Levande Stenar feb 1994

ÅRSBERÄTTELSE FÖR SMYRNAFÖRAMLINGENS VERKSAMHET I LERUMS KOMMUN 1993

Aposteln Paulus skriver i 1Kor. 3:9 att vi är ett Guds bygge. Församlingen är som ett hus som håller på att byggas. Vi liknas både vid materialet och de som håller på att bygga.
När vi ser tillbaka på församlingens arbete under det gångna året är det särskilt byggande som varit i centrum. Renoveringen av Smyrna i Gråbo blev en verklighet. Det som vi samtalat och planerat sedan lång tid tillbaka kunde sättas igång. Utifrån det har vi också inspirerats till att
bygga församlingen vidare.
I vårt land idag är det lågkonjuntur i byggbranhen och många är arbetslösa men i Guds församling är det högkonjuntur. Ingen behöver vara sysslolös utan det finns arbete för alla som vill. Jesus säger att medan
dagen varar måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer då ingen kan arbeta.
Det har varit många frivilliga byggnadsarbetare i vår församling under året som gått. Utan den insatsen hade det inte fungerat men Gud har omsorg och förser med det som behövs.
Grunden är alltid viktig när man ska bygga ett hus. Så är det också i vårt liv och i ett församlingsarbete. Paulus liknar sig själv vid en klok byggmästare som lagt en grund. Var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Jesus bär och leder hela församlingen och låter den växa.
Utan honom kan vi ingenting göra. Hur har vi då byggt församlingen i Lerums kommun under 1993? Här kommer en liten resumé over det viktigaste som hänt. Först en titt på almenackan.

JANUARI
Avskedssamkväm för evangelist Ewa-Lena Karlsson som tjänat församlingen i två och ett halvt år. Samlingen sker i Smyrna Gråbo där flera medlemmar lämnar minnesord och för övrigt är det ett omväxlande program under kvällen.
Bönevecka och i en söndagsgudstjänst döps en utav församlingsmedlemmars barn i Smyrna Gråbo.

FEBRUARI
Cafe Gemenskap i servicehuset Parasollen i Gråbo. Missionär Nils-Erik Bergman besöker Hjällsnässkolan och Smyrna i Gråbo för att tala om mission i Bolivia.

MARS
Sång och musikmöte i Pingstkyrkan Sjövik med Christian Wendesten och sångare från Pingstkyrkan i Vårgårda.

APRIL
En utav våra medlemmar Lars-Åke Eriksson med team från blbelskolan i Bryssel besöker oss i ett möte under påskhelgen i Pingstkyrkan Sjövik.
Tore Meyerbäck talar om hur vi kristna ska bemöta New Age och andra vilseledande rörelser i en ungdomssamling.
Byggstart i Smyrna Gråbo. En stor grupp av både unga och äldre medlemmar röjer och river för att förbereda byggföretagets arbete.
Gemensam gudstjänst tillsammans med Korskyrkan i Hedefors. Ingvar Wennermyr talar och en grupp ungdomar sjunger.

MAJ
Renoveringen av Smyrna i Gråbo är i full gång. Arbetet går fort och den nya fasaden börjar att ta form. Tommie och Kent Olofsson leder arbetet på lördagarna tillsammans med många medlemmar. Gemenskapen stärks genom att få arbeta sida vid sida.
En församlingsdag anordnas på Smyrnagården, Jernholmen. Urban Ringbäck och Ewa-Lena Karlsson leder bibelstudier och tid ges också för samtal och avkoppling i den underbara naturen.

JUNI
Byggföretagets arbete slutförs i Smyrna Gråbo. Medlemmars Insatser ökar inte bara på lördagarna utan också under, övriga dagar i veckan.
Gemensam friluftsgudstjänst tillsammans med Missionsförsamlingen och Svenska Kyrkan i Skefthult utanför Sjövik.

JULI
Flera medlemmar använder sin semester för att hjälpa till med renoveringen av kyrkan i Gråbo. Man får god hjälp utav det fina vädret och arbetet inomhus påbörjas i full skala.

AUGUSTI
Månaden domineras av att kyrkan i Gråbo ska bli färdig. Vi hinner ändå med att ha en utåtriktad satsning på Bagges Torg i Lerum där LP-vännerna från Göteborg sjunger och vittnar.
Invigningen av Smyrna i Gråbo sker under den sista helgen. Samkväm för församlingen och särskilt inbjudna gäster på lördagskvällen. Bl.a. Carl-Gustav Stenbäck från Svenska kyrkan och Bo Cedergård från Missionsförsamlingen. I söndagens förmiddagsgudstjänst predikar Sigurd Andersson och Jan Arvidsson sjunger.
Helgen avslutas med ett öppet Hus som fyller kyrkan med många grannar och andra Gråbobor.

SEPTEMBER
Europakampanjare som varit i Tyskland under sommaren medverkar i en gudstjänst i Smyrna Lerum. Gemenskapsträffen i Sjövik upplever förnyelse genom att träffarna blir gemensamma med Svenska kyrkan och Missionsförsamlingen. Första träffen hålls i Pingstkyrkan med Carl-Erik Moberg som talare och sångare. Daniel Halldorf och elever från Bibelskola Väst besöker Smyrna i Gråbo.

OKTOBER
Gemensamt möte i Missionskyrkan Gråbo. Roland Stahre och Lars-Åke Larsson sjunger och vittnar.
Ungdomarna inbjuder till Cafekväll med många besökare. Anette och Patrick Glamsjö talar och sjunger i ett lördagskvällsmöte i Smyrna Gråbo.

NOVEMBER
Den ekumeniska u-landsveckan i Gråbo avslutas med ett stort möte i Smyrna. Kenneth Bergkvist från Slaviska missionen och en ekumenisk kör medverkar.

DECEMBER
Jack-Tommy Ardenfors talar i ett möte i Smyrna Gråbo över temat ”Bryt ny mark” och därefter är det bön till midnatt för församlingens arbete.
I julhelgens möten i Lerum och Gråbo gästar oss bl.a. våra missionärer Ulla och Berne Lekardal och Stefan Rizell tillsammans med sin fru Sofia och Sara och Magnus Simonsen.
Var och en måste tänka på hur han bygger. Det finns ett område i församlingen som är viktig med tanke på hur vi ska bygga och det är bönesamlingarna. Under året har det varit bön på onsdagskvällarna i Sjövik, Gråbo och Lerum. Varannan gång gemensam bön med namnet Kraftkällan i Gråbo.
En verksamhetsgren i den utåtriktade satsningen är barnarbetet. Många barn är det som nåtts genom söndagsskola och måndagsträffen i Sjövik och tisdagskiubben och en nystartad VIPS-grupp i Gråbo. I avslutningsfester och öppert hus kvällar har också kontakt skapats med barnens föräldrar.
Ungdomarna har varit samlade på fredagkvällarna i Gråbo i samarbete med Korskyrkan. Intressanta kvällar med bibelstudier, samtal, bön och café. I somras anordnades också en kanothajk i Dalsland och Värmland.

Besöksgruppen är namnet på daglediga som varit ute och sjungit på vårdhemmen i kommunen. Tuvängen, Höjdenhemmet och Sävegården har regelbundet fått besök.
I Lerum är vi med i RIA-arbetet och hjälper människor som har drogmissbruk till att uppleva befrielse i Jesus Kristus.
Det är inte bara hemma i Lerums kommun som vi bygger församlingen.
Vi får också vara med i andra länder och föra budskapet vidare. I Koragiri i Indien arbetar missionär Signe Andersson som åkte tillbaka för en ny period i början av förra året. Ulla och Berne Lekardal fortsätter sin tjänst i den växande församlingen i Hamburg Tyskland.
I Japan har vi missionärerna Thyra Wilhelmsson och Inger Paulsson som arbetar Intensivt med att sprida evangeliet. Thyra Wilhelmsson är för närvarande hemma i Sverige. Team Action är också en missionssatsning som vi är med och stöder.

Under det gångna året har fyra utav församlingens medlemmar fått flytta hem till himmelen.
14 juli Jakob Wester, Lerum
15 sept. Margith Wennerberg, Lerum
18 sept. Rune Cederlöv, Floda
25 dec. Bengt Andersson, Hedefors

I Upp.14:13 läser vi: Och jag hörde en röst från himlen som sade: Skriv saliga de döda som härefter dör i Herren, ja säger Anden, de skall få vila efter sina mödor, ty deras gärningar följer med dem.
Det är alltid tomt när någon lämnar oss men vi ska snart få mötas igen. Vi tackar Gud för deras liv och gärning och lyser frid över deras vackra och ljusa minne.

Smyrnaförsamlingen i Lerums kommun hade vid årsskiftet 149 medlemmar.

Till sist så får vi blicka framåt. I Sakarja 4:7 står det att han skall få föra fram slutstenen under jubelrop, Nåd, nåd må vila över den. Ännu är vårt församlingsbyggande inte färdigt. Vi får hålla på tills Jesus kommer tillbaka och vi tror att den dagen är mycket nära. Jesus har börjat att föra fram slutstenen. Fler och fler människor får höra evangelium och upplever frälsning i hela vår värld idag. Vill vi också vara med och satsa för att nå människor i vår bygd och i hela vårt land?
Det talas om jubeltop och nåd. Vi får jubla inför vad Herren vill göra under det år som ligger framför. Det ska inte ske i första hand genom vad vi kan göra utan genom Guds stora nåd.

Sjövik den 30 januari
Magnus Claesson