Via korset!

Torsdag 19:00 Getsemanestund med Nattvard i Missionskyrkan med Mikael Tilly & Alf Källström

Fredag 11:00 Långfredagsgudstjänst i Pingstkyrkan med Lars-Åke Eriksson & Hans David Alperud.

Söndag 11:00 Påskdagsgudstjänst i Pingstkyrkan med Mikael Tilly & Anita Pilbrand och Söndagskulan för alla barn.

Måndag 11:00 Emmausmässa i Stora Lundby kyrka med Mikael Tilly, Mattias Algotsson & Alf Källström. Efteråt kyrklunch med föredrag om Kristus i Gamla Testamentet av Martin Skåring i församlingshemmet.

Video: Ny födelse


Mikael Tilly talade utifrån Johannesevangeliets tredje kapitel om den nya födelsen som Gud ger, om Guds frälsningsplan genom historien och den enda vägen till ny livsgemenskap med den Levande Guden i Jesus Kristus som Herre och Frälsare.

Video: Goda nyheter till hela människan

Kerstin och Stig-Lennart Rosén inspirerade och utmanade oss i Gråbo att tänka på hela människans behov och inte bara de andliga behoven utifrån sin erfarenhet av byutvecklingsarbete genom missionsuppdrag i Laos under de senaste tren åren.

Goda nyheter för hela människan

Välkommen till Posthuset nu på söndag 11:00 för Kafégudstjänst med Stig-Lennart & Kerstin Rosén som varit med Eriks- hjälpen i Laos. Söndagskulan för barnen.

Söndag 18:00 är det Kraftkällan i Posthuset där Maria Colliander & Team leder oss i lovsång och undervisning av Urban Berg på temat ”att samarbeta med Gud”.

Du behövs!

Som får utan herde
Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”
Matt 9:35-38

”Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket ”

Jesus höll sig inte för sig själv, han etablerade inte en plats dit folk fick komma om de ville ha hans hjälp – nej han sökte upp de – i alla städer och på alla orter. Han kom till dem.

Vårt behov av kontroll gör att vi vill sätta upp ramarna för människors möte med Gud, vi har speciella lokaler där vi säger att man skall möta Gud.

Men Jesus gick hem till Sackaios och Matteus, han gick til, sjöar och berg, han var i synagogan som var den allmänna samlingssalen på varje ort, han gick dit människor var.

Matt 11:18 ”Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: Se, vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner och syndare!”

Jesus kände sig hemma på bortaplan, det var de sjuka som behöver läkare och inte de friska. Jesus gick till folkets egna samlingsplatser och där berättade han om Guds rike.

”och botade alla slags sjukdomar och krämpor. ”

Och på plats fyllde han människors behov, han tog hand om de som var sjuka, skadade & som inte mådde bra. Han såg till hela människan, han evangeliet om hans pappas rike måste få predikas både i ord och handling, de goda nyheterna är inte bara religiösa – de är praktiska, möter behoven just nu och för evigheten.

”När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. ”

Jesus såg skaror av människor, och jag tror han såg bortanför Gallileen och bortom den tiden. Hans hjärta överflödade av kärlek till oss, han visste att han inte skulle kunna möta oss personligt på det sätt som han jobbade i vår text. Behoven var enorma och hur mycket Jesus arbetade så kunde han inte fylla alla behov.

Folk är rivna och slagna, de har ingen som tar hand om dem. Ingen som låter de vila på gröna ängar, ingen som för de till vatten där de finner ro. Ingen som skyddar de med sin käpp och stav, ingen som tröstar dem. Ingen som dukar för mig ett bord för dem och smörjer deras huvud med olja och låter deras bägare flöda över.

Folk är helt utlämnade åt sig själva, de hankar sig fram, de blir lurade och utnyttjade, de ger sig på varandra för att döva sin egen smärta, de ser inget hopp utan vet bara att livet är en utdragen död. De säger ät drick och var glada för imorgon skall vi dö.

Jesus säger till oss idag: ”Skörden är stor, men arbetarna är få.”

Jesus behöver dig som är hans lärjunge, du behövs, du är viktig, det finns människor som du är skapad för att gå till, människor som behöver att du äter och dricker i deras hem, att du med din blick, din närhet, din hjälpsamhet, dina ord och ditt hjärta förkunnar för de att de är älskade. Din kärlek får bli ett tecken på att Gud älskar de.

Men jag är ju inte Jesus, jag kan ju inte, jag är ju för ung, jag är ju för gammal, jag har ju gift mig, jag har köpt ett tomt, det är så mycket på jobbet, jag skall bara plugga klart.

Du är perfekt för din uppgift, du har allt du behöver för att möta de som du är kallade till, du kan möta de varje dag, du behöver bara gå dit där människorna är. Du får ge som gåva det du själv har fått som gåva och visa på Pappa Guds kärek i handling och med dina enkla ord.

”Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Jesus behövde multiplicera sig själv, så att han kunde betjäna alla människorna, han har skapat dig unik för att kunna använda dig på ett helt unikt sätt!

Location:Korskyrkan Hedefors

Video: Förändring och förtröstan

Att tänka om eller att fastna i bekymrens ”Tänk om…”
När exodus (uttåget) blir extra svårt, utifrån Andra Mosebokens skildring av uttåget från Egypten. När skall man vara stilla och när skall man gå?

Förändring efter den Eviges plan.
Framförhållning som skyddar från bakhåll

2 Mos 13:9-12

2 Mos 14:11 de sade till Mose: ”Fanns det inga gravar i Egypten, eftersom du har fört oss hit för att dö i öknen? Vad var det du gjorde mot oss, när du förde oss ut ur Egypten?

2 Mos 14:13-14 Mose svarade folket: ”Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som HERREN i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. HERREN skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.”

2 Mos 14:19-20 ”Guds ängel, som hade gått framför Israels här, flyttade sig nu och gick bakom dem. Molnstoden, som hade gått framför dem, flyttade sig och tog plats bakom dem, så att den kom mellan egyptiernas här och israeliternas. Molnet var där med mörker, samtidigt som det lyste upp natten. Under hela natten kunde den ena hären inte komma inpå den andra.”

Herrens mäktiga hand ror det hela iland.

2 Mos 14:27 Då räckte Mose ut handen över havet, och mot morgonen vände vattnet tillbaka till sin vanliga plats. Egyptierna flydde men möttes av det, och HERREN strödde omkring dem mitt i havet.

2 Mos 15:3 HERREN är en stridsman, HERREN är hans namn.

2 Mos 15:6 Din högra hand, HERRE, härlig i sin kraft, din högra hand, HERRE, krossade fienden.

2 Mos 15:10 Du andades på dem och havet övertäckte dem, de sjönk som bly i de väldiga vattnen.

Psaltaren 27:3 Om en här belägrar mig fruktar ej mitt hjärta. Om krig bryter ut mot mig är jag ändå trygg.

Matteus 19:17 Jesus sade till honom: ”Varför frågar du mig om det goda? En är den Gode, och vill du gå in i livet, så håll buden.”

Det bittra förvandlas genom korset och bristen botas genom Guds fullhet.

2 Mos 15:23 Sedan kom de till Mara, men de kunde inte dricka vattnet där, eftersom det var bittert. Därför kallade de platsen Mara.

2 Mos 15:27 Sedan kom de till Elim, där det fanns tolv vattenkällor och sjuttio palmer. Och de slog läger där vid vattnet.

2 Mos 16:3-4 ”Om vi ändå hade fått dö för HERRENS hand i Egypten, där vi satt vid köttgrytorna och hade tillräckligt med mat att äta! Men ni har fört oss hit ut i öknen för att låta hela denna skara dö av hunger.” Då sade HERREN till Mose: ”Se, jag skall låta det regna bröd från himlen åt er. Folket skall gå ut och samla så mycket de behöver för varje dag. Så skall jag pröva dem, om de vill vandra efter min lag eller inte

Matteus 1:23 Se, jungfrun skall bli havande och föda en son, och man skall ge honom namnet Immanuel, det betyder Gud med oss.

Genomträngande gemenskap behöver utrymme

Heb 11:27 Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den Osynlige härdade han ut.

2 Mos 31:13 Säg till Israels barn: Mina sabbater skall ni hålla, ty de är ett tecken mellan mig och er från släkte till släkte, för att ni skall veta att jag är HERREN som helgar er.

1 Tess 5:23-25 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Bröder, be även för oss.

Markus 2:27 Jesus sade till dem: ”Sabbaten blev gjord för människan och inte människan för sabbaten.

Osvikliga löften lugnar hetluften
”Inte platsen, prövningen eller paniken är det avgörande utan Herrens plan och ledning”

Nyårsgudstjänst


Peter Nätterdal predikade om oro utifrån Jesu ord i Johannesevangeliets 14:e kapitel. Lyssna på hela predikan här.

Peter avtackades i samband med gudstjänsten från sin sjuåriga tjänst som samtalsterapeut i kyrkornas gemensamma sociala arbete. Mattias Algotsson & Alf Källström talade och uttryckte kyrkornas uppskattning av Peters viktiga arbete och vi omslöt Peter och hans familj i förbön.

Location:Stora Lundby kyrka

PlayPlay