Lerums Tidning: "Ledande politiker lärde av indier"


Från Lerums Tidning den 24 maj 2012

Kommunens ledande politiker lärde av Abraham Sahu från Indien. Han jobbar med samhällsutveckling där kyrka och stad arbetar tillsammans.
Samarbete mellan flera parter, vars gemensamma mål är ett bättre samhälle, är svaret på hur man skapar ett sådant, menar han.

– Det var otroligt intressant och givande att träffa Abraham Sahu. Att höra honom berätta om det arbete som han och hans kollegor gör för utsatta människor gav perspektiv på vår egen situation. Trots att förutsättningarna skiljer sig åt så mycket finns det ändå många gemensamma nämnare, konstaterar Anna-Lena Holberg, kommunalråd (M).

Abraham Sahu är föreståndare för The full gospel trust of India, vilket är pingstkyrkans missionsprojekt. När han besökte Sverige hade kyrkan bjudit in kommunpolitikerna till den nya pingstkyrkan i det gamla posthuset på Mjörnbotorget. Politikerna fick även chans att titta på hur arbetet med den nya kyrkan, som invigs i höst, fortskrider.

Lokalen ska inte bara användas som kyrka utan tanken är att allmänheten, kommunen eller andra föreningar ska kunna hyra den.
– Det känns verkligen roligt att få en ny mötesplats i Gråbo, och dessutom mitt på torget, tycker Dennis Jeryd, oppositionsråd (S).

Abraham Sahu berättade om situationen för unga i slumområdena med en väldigt hög andel som missbrukar någon form av narkotika. Och den oerhört stora spridningen av hiv i landet.
– Att olika religioner kan samarbeta i Indien för att bekämpa detta kändes verkligen inspirerande och stämde inte med den bilden som jag hade, säger Dennis Jeryd och fortsätter:
– Hur man överför detta till Gråbo är inte lätt att säga men en enkel sammanfattning är väl att alla goda krafter behöver samarbeta. Jag tror arbetet som pingstkyrkan bedriver i Gråbo med bland annat moppeverkstan är jätteviktigt för Gråbos framtid, trygghet och trivsel.

– Det var också skönt att höra att de olika kyrkorna i Gråbo har ett gott samarbete och självklart ska kommunen samarbeta också. Både med kyrkorna och med andra goda krafter inom frivilligsektorn.
Anna-Lena Holberg tillägger:
– Vi ser kyrkorna som en viktig aktör bland många andra och självklart vill vi samverka med dem. Samverkan är en viktig förutsättning för att lyckas.

Mikael Tilly, pastor i pingstkyrkan, förklarar att kyrkan redan gör en del för att Gråbo ska bli en tryggare plats, framför allt för unga. Han hoppas att ungdomar och vuxna ska känna sig välkomna i den nya kyrkan också.
– Det handlar inte om att tvinga på någon vår tro utan om att skapa en trygg och trevlig plats att vara på, säger han.

Pingstkyrkan har en moppegrupp för de äldre ungdomarna och discover för de yngre. Mikael Tilly förklarar att de fick idén om att ordna något för de lite yngre när de olika kyrkorna tillsammans var ute på helgkvällar och grillade korv till ungdomar.
– Vi såg att det var en del barn i tioårsåldern som var ute ensamma och bestämde oss för att sluta med grillande, som de and-ra krykorna fortsätter med, och istället öppna kyrkan så att de kan vara inne i en trygg miljö.
Politikerna tyckte att detta var ett gott initiativ.

Carina Svensson
carina.svensson@lerumstidning.com

Bibelord: "Vem är Jesus?"

Efter önskemål så lägger jag ut mina stödanteckningar från söndagens Mötesplatssamling på temat Vem är Jesus?

Wikipedia skriver: Jesus, eller på hebreiska Yeshua, betyder ”JHVH frälser”, eller Gud räddar, också kallad Kristus.

Jesus är född omkring 7 f.Kr. till 4 f.Kr., uppvuxen i Nasaret i norra Palestina, enligt Bibeln född i Betlehem, avrättad i början av 30-talet e.Kr. i Jerusalem, var en i Galileen och Judeen kringvandrande judisk predikant som enligt evangelierna i Nya Testamentet verkade i omkring tre år innan han dömdes till döden genom korsfästelse.

Så långt Wikipedia…

Men hur skall man veta vem Jesus är? Hur lång var han? Hurdan var han? Vad vet vi egentlingen? Forskningen gör skillnad mellan den historiske Jesus och trons Jesus. Hur skall vi veta? Vilken bild skall vi lita på? Vi har sett målningar och filmer – men det är ju skådespelare som spelat Jesus. Men vem är han? Det tänkte jag att vi skulle ha som ämne här idag.

Jag tänkte att vi skulle låta Jesus själv få berätta vem han är och att vi funderar lite kring några saker som Jesus säger om sig själv. Målet är inte en fullständig teologi om Jesus, men några viktiga karaktärsdrag kommer vi att få med oss.

Bön

Matt 11:29 Jag är mild och ödmjuk i hjärtat

Mild
Jesus är behaglig, angenäm, hänsynsfull, mänsklig, vänlig, försonlig, barmhärtig
Jesus är inte kall, sträng och hård

Ödmjuk
Jesus är anspråkslös, saktmodig, respektfull
Jesus är inte högmodig


Joh 6:35 Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta.

Jesus fyller våra behov, han inte bara ger oss att äta – han är själva maten som gör så att vi inte svälter. Det finns en hunger och en törst i varje människa som bara Jesus kan fylla.


Joh 7:28-29 Jag känner honom, eftersom jag är av honom och han har sänt mig.

Jesus är i en nära relation med Gud och har fått sitt uppdrag direkt av honom.


Joh 8:12 Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Jesus lyser upp det mörka och skumma, färgerna blir tydliga kring honom, saker blir mindre skrämmande när han får lysa upp de. När vi går med Jesus så ser vi farorna och kan undvika de och hindren så att vi inte så lätt snubblar över dem.


Joh 8:25-30 De frågade: Vem är du då? Jesus svarade: Begynnelsen…

Jesus är alltings ursprung, han var med från början, han är början. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det betyder att Jesus har upphovsrätten till ditt och mitt liv.


Joh 10:9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete.

Jesus är vägen in i Guds gemenskap, det är genom honom som vi blir förlåtna och befriade.


Joh 10:11 Jag är den gode herden, den gode herden ger sitt liv för fåren.

Jesus har omsorg om oss och ser till att vi har det vi behöver. Jesus beskyddar oss med sitt liv och han skulle kasta sig i vägen för en kula om någon sköt mot oss – och han har faktiskt redan tagit en kula för att rädda oss från döden.


Joh 10:14 Jag är den gode herden och jag känner mina får och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern.


Joh 11:25-26 Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?

Jesus är vägen genom döden, hans liv är starkare än döden, han är livet självt. Och när vi har honom i våra ådror och har döden ingen makt över oss.


Joh 12:46 Jag är ljuset som har kommit till världen, för att ingen som tror på mig skall bli kvar i mörkret.

Jesus är mån om att alla som vill vara med honom skall hitta honom, han lämnar ingen, ingen enda, liten eller stor, misslyckad eller lyckad, man eller kvinna kvar – utan har omsorg och lyser upp vägen för var och en av oss.


Joh 14:6 Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig.

Jesus är den enda vägen till Gud
Jesus är den enda fullkomliga sanningen om Gud
Jesus är det enda livet som besegrar döden.


Joh 15:1 Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt.

Jesus är roten för livet, det är igenom honom livets sav strömmar in i oss grenar så att livets frukt blir synlig. Och Gud vill att Jesu liv skall få bästa möjliga förutsättning i våra liv.


Joh 16:31 Men jag är inte ensam, ty Fadern är med mig. Detta har jag talat för att ni skall ha frid i mig… Jag har övervunnit världen.

Jesus lever i en intim relation med Fadern, även när han övergavs av alla så var han inte ensam. Detta innebär att vi genom samma ande alltid kan leva i gemenskap med Gud. För Jesus harövervunnit världen.


Joh 17:16 De är inte av världen liksom inte heller jag är av världen.

Jesus föddes som människa någon gång i början av vår tideräkning. Men samtidigt fanns han i begynnelsen. Han har sitt rotsystem hos Gud istället för i världen. På samma sätt kan vi ha vårt rotsystem i Gud genom den Helige Ande.

En gång när många diskuterade vem Jesus var så frågade Jesus vid sina lärjungar:
”Vem säger ni att jag är?” (Matt 8:27-29)

Och det är ju den viktiga frågan, vem säger du och jag att Jesus är. För Jesus diskuteras och används på en mängd sätt både inom kyrkor och i samhället. Är han en god lärare, är han en förebild, är han en tokig judisk förkunnare, fanns han aldrig, lever han idag.

Vår erfarenhet är ju att han lever och att hans liv lever i var och en som satt sitt hopp till honom. Därför blir vår erfarenhet av honom något vardagligt, något som inte är lärosatser utan endel av våra liv.

Precis som lärjungarna har vi vandrat tillsammans med Jesus, och sett honom påverka våra liv. Och precis som lärjungarna får vi frågan ”Vem säger ni att jag är?”

I torsdags fick jag ett mail, en kommentar till vår annons i Lerums Tidning. I mailet stod det följande:

”VEM ÄR JESUS? Undrar ni i er annons.
Jag ville bara nämna detta att HAN är min HERRE och ALLT.”

Vem säger ni att jag är? Det handlar inte att designa sin egen Jesus som vissa gör- utan om att beskriva honom utifrån hur jag har fått lära känna honom genom min egen livsvandring.

Vi skall sjunga Segertoner 38, ”För att du inte tog det gudomliga”, som har betytt mycket för mig och som har satt ord på vem Jesus är i mitt liv, den har funnits med mig under min vandring med Herren. Efter sången vore det gott om någon eller några ville dela med sig av något som Jesus är utifrån era liv, eller ett bibelord som beskriver Jesus för er.

Sång Segertoner 38

Samtal

(Luk 21:8 Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias)

Jesus i Uppenbarelseboken

Upp 1:10-18
På Herrens dag kom jag i Anden och hörde bakom mig en stark röst, lik ljudet av en basun, och den sade: ”Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea.” Jag vände mig om för att se rösten som talade med mig. Och när jag vände mig om, såg jag sju ljusstakar av guld och mitt ibland ljusstakarna en som liknade Människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans huvud och hår var vitt som vit ull, som snö, och hans ögon var som eldslågor. Hans fötter liknade skinande malm som glöder i smältugnen, och hans röst lät som dånet av väldiga vatten. I sin högra hand höll han sju stjärnor, och ur hans mun gick ett tveeggat, skarpt svärd, och hans ansikte lyste som solen, när den skiner i all sin kraft. När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket.

Jesus som nu sitter på Gud Faderns högra sida visar sig för Johannes på ön Patmos där han sitter fängslad för sin tro. Det är en fruktansvärd syn som slår Johannes till marken – i Gamla Testamentet står det att ingen kan se Gud och leva. Johannes ligger som död men det är samma Jesus han möter – mild och ödmjuk i hjärtat, han säger ”Var inte förskräkt”.

(Avslutning)

Video: Goda nyheter till hela människan

Kerstin och Stig-Lennart Rosén inspirerade och utmanade oss i Gråbo att tänka på hela människans behov och inte bara de andliga behoven utifrån sin erfarenhet av byutvecklingsarbete genom missionsuppdrag i Laos under de senaste tren åren.

Video: Orka bry sig om andra

En video från söndagens mötesplats där Lillemor Boman och Mikael Tilly samtalar om att engagera sig för andra människor, att vara en gemenskap där alla får plats. Lillemor är föreståndare på RIA Hela Människan i Lerum och delade med sig av erfarenheter från sitt liv och sin tjänst.

Jakobsbrevet 2:1-10
Mina bröder, ni kan inte tro på vår Herre Jesus Kristus, den förhärligade, och på samma gång göra skillnad på människor. Anta att det vid er sammankomst kommer in en man i vackra kläder och med guldring på fingret och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. Om ni då ser till den vackert klädde och säger: ”Var så god och sitt, här är en bra plats,” men till den fattige: ”Du kan stå där” eller: ”Sätt dig vid mina fötter”, har ni då inte kommit i strid med er själva och blivit domare som dömer partiskt? Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt de fattiga i den här världen till att bli rika i tron och till att ärva det rike som han har lovat dem som älskar honom? Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? Är det inte de som smädar det sköna namn som har nämnts över er? Om ni uppfyller den konungsliga lagen enligt Skriften: Du skall älska din nästa som dig själv, då handlar ni rätt. Men om ni gör skillnad på människor begår ni synd, och lagen överbevisar er om att ni är överträdare. Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt.

Orka bry sig om andra!

Välkommen på Mötesplats på söndag 11:00, en kafégudstjänst, med Mikael Tilly och Lillemor Boman från RIA Lerum – Hela Människan. Vi samtalar om vårt engagemang för andra & varandra. Vid samma tid är det Söndagskulan för alla barn.

På söndag kväll kl 18:00 är det Bön & Lovsångsgudstjänst i Stora Lundby Kyrka, med Lars-Åke Olsson, Alf Källström, Martin Skåring och predikan av Lars-Åke Eriksson.

Möts gör man där man är…

Mötesplats på söndag den 13 februari med samtalsterapeut Peter Nätterdal tillsammans med Patrik Persson. ”Gud möter oss inte där vi borde vara utan där vi är!” Dessutom är det Söndagskulan för alla barn!

Klockan 18:00 på kvällen har vi Kraftkällan tillsammans med Korskyrkan då Mikael Tilly undervisar och Lovsångsteamet leder oss i tillbedjan.

Varmt välkommen!