”Våga drömma och gå på vatten!” med Mikael Tilly

Mikael Tilly

Joel 2:28-32
Och det ska ske därefter
att jag utgjuter min Ande
över allt kött.
Era söner och era döttrar
ska profetera,
era gamla ska ha drömmar
och era unga ska se syner.
Ja, över tjänare och tjänarinnor
ska jag i de dagarna
utgjuta min Ande.
Och jag ska göra tecken
på himlen och på jorden,
blod, eld och rökpelare.
Solen ska vändas i mörker
och månen i blod
innan Herrens dag kommer,
den stora och skrämmande.
Och det ska ske att var och en
som åkallar Herrens namn
ska bli frälst.
På Sions berg och i Jerusalem
ska det finnas en räddad skara,
så som Herren har sagt,
bland de överlevande
som Herren kallar.

Gud säger ”jag utgjuter min Ande över allt kött”

Kläm dig själv på armen, vad består armen av som du klämmer på? Kött och ben! Och det gör hela du.

Det betyder att detta handlar om dig – så lyssna nu. Stäng inte av, börja inte fundera på något annat – Gud vill säga något till DIG idag.

”Jag utgjuter min Ande över ALLT kött”
Jag utgjuter min Ande över DITT kött
Jag utgjuter min Ande över DIG!
DU har fått Guds egen Ande utgjuten över dig!

Vi diskvalificerar så lätt oss själva, men detta gäller DIG, ta det till dig! Även om du förut har tänkt att detta gäller andra, så släpp det nu. För detta gäller dig!

Har du sagt ja till Jesus – så har Gud gett dig Jesu egen ande i ditt liv.

Den ande som verkade när Jesus blev människa i Marias livmoder,
– den ande som verkade genom Jesus när han mötte människor med behov,
– den ande som var Jesu intima gemenskap med sin pappa – med Gud,
– den ande som uppväckte honom från de döda
– denne ande har Gud låtit komma över DITT liv. Över dig!

Det är denna Jesu Ande, som är utgjuten över ditt liv, Guds Helige Ande uppfyller ditt inre, den omger dig, den leder dig och den vill använda dig och verka igenom dig på samma sätt som den gjorde med Jesus.

Precis som för Jesus, så var Anden med i din födelse, när du föddes på nytt till en evig gemenskap med den Levande Guden, med Jesu pappa, YHWH.

Precis som för Jesus, så gör Anden att du har en intim och pågående gemenskap med Gud – att du aldrig är ensam och aldrig är övergiven. Han lämnade oss inte faderlösa. Han kommer till oss genom anden.

Precis som för Jesus, så verkar Anden igenom dig, på olika sätt så låter den himlen bryta in i det jordiska där du finns. Där du umgås med Gud mitt i vardagen. Där Bibelns texter blir levande och talar rätt in i det du nu står i. Där kroppar blir friska när du lägger din hand på de, där bundna människor kan befrias när du ber för dem, där du får ge hälsningar av hopp i hopplöshet, ord av ledning i förvirring och uppenbarelser över framtiden. För att Jesus skall bli älskad och ärad.

Gud gör ingen skillnad på sina barn, alla har fått Hans ande, och samma kraft som verkade i Jesus och som uppväckte honom från de döda finns nu i ditt liv. Guds ord är tydligt detta!

När vi omvände oss till Jesus, när vi tog emot frälsning och förlåtelse för vårt liv i synd, när vår gamla människa dog i dopet och när vi fick uppstå till en ny skapelse i Jesus då vi kom upp ur vattnet – så uppfylldes vi med den Helige Ande, och lever ett nytt liv med Gud, med helt nya förutsättningar.

Det gamla är förbi – något nytt har kommit! Säger Bibeln. Något totalt annorlunda – förut levde vi begränsade av vår egen förmåga, men:

Gal 2:20
”…nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son som har älskat mig och utgett sig för mig.”

Om Jesus Kristus lever i mig genom sin ande, så får det radikala konsekvenser. Barnen i Söndagskulan har teamet ”What Would Jesus Do?” den här terminen – ”Vad skulle Jesus göra?”.

Och det är samma fråga vi skall leva med Vad vill Jesus göra? Han vill möta varje människa unikt med sin kraft och sin kärlek – till förvandlade liv.

Han blev människa för att vi skulle lära känna Gud, och han längtar att människor skall vända om till Jesus och ta emot hans befrielse och förlåtelse och bli Guds barn och ta emot hand Helige Ande.

Gud säger att ”var och en som åkallar Herrens namn skall bli frälst.”

Varje person, varenda kotte, hela gänget, alla du möter, du och jag – alla – som åkallar Herren Jesu namn – är frälsta, räddade och Guds barn.

Och vi som redan har vänt om från våra synder och tagit emot förlåtelse och befrielse och därför har Jesu ande i våra liv – vill han använda för att göra det Jesus gjorde. För Jesus har inte förändrats. Paulus säger:

Heb 13:8 ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.”

Så vi som har Anden i våra liv får fortsätta att göra det Jesus gjorde, för vi hans ande, vi har SAMMA anden, samma Guds kraft som verkade i skapelsen och vid Jesu uppståndelse, den kraften finns med dig där du går fram.

Ängeln säger till Maria när hon får reda på att hon skall föda Messias att ”ingenting är omöjligt för Gud.” (Luk 1:37)

Det är väldigt mycket som kan vara omöjligt för en människa – men för Gud är ingenting omöjligt, och denna Jesu ande har du i ditt liv.

Jesus säger själv till oss:

Joh 14:12-14
”Jag säger er sanningen: Den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra, för att Fadern ska bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, ska jag göra det.”

Det är dags att sluta diskvalificera oss själva och göra Jesus till en lögnare. För när Gud säger ALLA, så räknar han in dig och mig i detta. Om du ändå tänker ut ursäkter i ditt inre, som exkluderar dig – så är det inte sant. Är du Guds barn är Guds ande utgjuten över dig och hela ditt liv.

Och du får vara med att göra Jesu gärningar, samma saker som Jesus gjorde och ännu större saker, säger Jesus. Orsaken är att Jesus nu är hos sin pappa och att vi efter det fått Jesu egen ande över våra liv.

Jesus vill att vi skall använda de gåvor vi fått – och vi behöver inte förstå så mycket, utan han vill att alla hans barn skall leva i detta. Därför har han sett till att alla förutsättningar finns på plats, allt är klart.

Vi tänker ofta att olika personer har fått olika gåvor av anden, dvs att vi har OLIKA förutsättningar, och så tar vi det som ursäkt för att JAG inte skall be för en sjuk eller förmedla en profetisk hälsning. När sanningen istället är att ALLA har fått SAMMA ande, och har samma förutsättningar. För Anden är densamme.

Visst är det så att vi ofta får tjäna i vissa gåvor – men detta är inte statiskt, och Gud är inte begränsad av det. Gud vill vid varje enskilt tillfälle – fördelar gåvorna på hela församlingen för att vi skall betjäna varandra och att inte en person skall hamna i centrum och fokus.

Men om du exempelvis är ensam kristen på en plats eller om ingen annan vill ställa sig till Guds förfogande så är Gud inte begränsad av vilka gåvor du har tjänat i förut – utan han kan använda dig precis som han vill. För:

1 Kor 12:7
”…hos var och en visar sig Anden så att det blir till nytta.”

1 Kor 12:11
”…i allt detta verkar en och samme Ande, som fördelar sina gåvor åt var och en som han vill.”

Om jag får lov att ta en jämförelse med löpning, som många vet så springer jag ganska mycket och tränar i princip varje dag – men så har det inte alltid varit, fram till 2014 så var jag en soffpotatis och sedan har jag successivt sprungit mer och mer och tränat mer målmedvetet.

Sakta men säkert har kroppen påverkats av träningen, framför allt har hjärtat och musklerna påverkats liksom syreupptagningsförmågan.

Och jag tror att det är på ett liknande sätt med anden, att när vi lever våra liv och inte lyssnar in vad anden säger och utmanar oss till, så blir vi passiva och missar något viktigt i vår vandring med Gud.

Men när vi börjar lyssna vad den helige ande säger, prövar att gå på det, låter anden leda oss när vi läser i Bibeln och börjar att agera, säga en hälsning till någon som vi uppfattar den, be för någon, söka Guds vilja så ökar vår andlinga syreupptagningsförmåga, våra hjärtan uppfylls av Guds vilja och blir starkare och hela vår varelse börjar lära sig känns igen hur Gud verkar och vill använda oss.

Detta är gemensamt för alla nådegåvor, allt som Gud vill förmedla igenom våra liv till andra människor, då börjar vi känna in vad Gud vill göra – och att det nu exempelvis skulle behövas ett direkt tilltal in i den människas liv jag har framför mig, och att då be och få förmedla något in i den människas situation, eller att få lägga sina händer på en person och be om hälsa. Allt för att Jesus skall få bli älskad och ärad.

Detta kan kännas ovant, svårt och rent av omöjligt – men vi är alla kallade till att lyssna in den helige ande för vår egen vandring med Gud och för de situationer där vi befinner oss. Att ställa oss frågan – Vad skulle Jesus ha gjort? Vad vill Jesus göra nu?

Jag har märkt att en stor hjälp i detta är att få be i tungor, tungotalet, det bönespråk som anden ger. Om du redan tagit emot det så använd det i din intima vandring med Gud, det bygger din andliga syreupptagningsförmåg, det stärker ditt hjärta och utvecklar de olika gåvomusklerna.

Om du inte har tungotalet så sök dig till förbön, så att någon får be med dig att du skall få detta bönespråk.

Om du är Guds barn så har du Guds ande i ditt liv utan den är det omöjligt att tro och bekänna – men vi kan sedan få uppleva hur vi för första gången uppfylls av anden eller om vi vandrar länge med Gud kan få förnyas i anden. Om du längtar efter detta så sök dig till förbön.

Vi behöver detta för vår vandring med Gud, för att tillsammans vara Guds kropp här på jorden.

Det kan kännas som att ta ett steg ut i det okända, eller att ”Gå på vatten”. Men Gud vill lägga en längtan i ditt liv, han vill ge dig drömmar och syner. Men då behöver vi resa oss ur soffan och söka honom, kanske riskera något.

Jag vill också säga att din historia inte definierar din framtid – Gud kan förnya och förvandla våra liv. Hans möjligheter i dig gör allting möjligt. Låt dig inte hindras av den roll människor gett dig, sök Guds roll för ditt liv.

Låt dig ledas av Anden, låt den längtan som Anden lägger i ditt liv, de drömmar han ger förnya dig. För Gud kan alltid göra mer, hans arm är inte för kort och plan är inte för liten.

Hur ser din dröm ut? Vad längtar du efter? Hur vill du tjäna Gud?

Har du ingen dröm, känner du dig begränsad av dina omständigheter, din omgivning, din bakgrund, av dig själv?

Be Gud att han skall ge dig en dröm och att han skall leda dig med sin ande.

Det liv som vi har i Jesus – har en inneboende kraft att förändra alla omständigheter och att övervinna alla hinder för den längtan som Gud lägger i ditt liv.

Amen

Play

”Låt ditt rike komma” med Lars-Åke Eriksson

Daniel 2:19-45

Då uppenbarades hemligheten för Daniel i en syn om natten, och Daniel prisade himmelens Gud och sade:
”Lovat vare Guds namn
från evighet till evighet.
Ty vishet och makt tillhör honom.
Han låter tider och stunder skifta, han avsätter kungar
och tillsätter kungar, han ger de visa deras vishet och de förståndiga
deras förstånd.
Han uppenbarar det som är djupt och fördolt, han vet vad som finns i mörkret och hos honom bor ljuset.
Dig, mina fäders Gud,
tackar och prisar jag för att du har gett mig vishet
och förmåga och för att du nu har uppenbarat för mig det vi bad dig om. Ty vad kungen ville veta har du uppenbarat för oss.”
Sedan gick Daniel in till Arjok, som hade fått order av kungen att förgöra de vise i Babel. Han gick in och sade till honom: ”Du skall inte döda de vise i Babel. För mig in till kungen, så skall jag ge honom uttydningen.” Genast förde Arjok Daniel till kungen och sade till honom: ”Jag har funnit en man bland de judiska fångarna som kan ge konungen uttydningen.” Kungen sade till Daniel, som hade fått namnet Beltesassar: ”Kan du verkligen låta mig veta den dröm som jag har sett och vad den betyder?” Daniel svarade kungen:
”Den hemlighet som konungen vill veta, kan inga vise män, besvärjare, spåmän eller stjärntydare meddela konungen. Men det finns en Gud i himlen som kan uppenbara hemligheter, och han har låtit konung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar. Detta var din dröm och den syn du hade på din bädd: När du, o konung, låg på din bädd, började du tänka på vad som kommer att ske i framtiden, och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som skall ske. För mig har denna hemlighet uppenbarats, inte för att jag är visare än alla andra levande varelser, utan för att uttydningen skulle kungöras för konungen så att du förstår ditt hjärtas tankar.
Du, o konung, såg i din syn en stor staty framför dig, och den var hög och dess glans överväldigande. Den var förskräcklig att se på. Huvudet på statyn var av fint guld, bröstet och armarna av silver, buken och höfterna av koppar. Benen var av järn, och fötterna delvis av järn och delvis av lera. Medan du såg på den revs en sten loss, men inte genom människohänder, och den träffade statyns fötter av järn och lera och krossade dem. Då krossades alltsammans, järnet, leran, kopparn, silvret och guldet, och allt blev som agnar på en tröskloge om sommaren, och vinden förde bort det så att man inte längre kunde finna något spår av det. Men av stenen som hade träffat statyn blev det ett stort berg som uppfyllde hela jorden.
Detta var drömmen, och nu vill vi säga konungen vad den betyder: Du, o konung, konungarnas konung, som himmelens Gud har givit rike, väldighet, makt och ära, i din hand har han gett människorna, djuren på marken och fåglarna under himlen, var de än bor, och han har satt dig till herre över alltsammans. Du är det gyllene huvudet. Men efter dig skall det uppstå ett annat rike, obetydligare än ditt, och därefter ett tredje rike av koppar, och det skall regera över hela jorden. Det fjärde riket skall vara starkt som järn, för järnet krossar och slår sönder allt. Så som järnet förstör allt annat, skall också detta krossa och förstöra. Och att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.
Men i de kungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike, som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt inte skall överlämnas till något annat folk. Det skall krossa och göra slut på alla dessa andra riken, men själv skall det bestå för evigt. Du såg ju att en sten revs loss från berget, men inte genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparn, leran, silvret och guldet.
Den store Guden har nu uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är sann och uttydningen tillförlitlig.”

 

 

 

Play

”Anta utmaningen – hur får jag ut mer av min bibelläsning?” med Anders Blåberg

Anders Blåberg

Anders Blåberg, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet, gästade oss och talade om att läsa Bibeln och fördjupas och få ut mer av sin bibelläsning.

Play

”Förlåt oss, som vi förlåter” – Mikael Tilly

Mikael Tilly

Jesus lärde oss att be:

Vår Far i himlen,
låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske,
på jorden som i himlen.
Ge oss i dag vårt dagliga bröd.
Och förlåt oss våra skulder,
så som vi förlåter dem
som står i skuld till oss.
Och för oss inte in i frestelse,
utan fräls oss från det onda.
(Matt 6:9-13)

Jesus lär oss be: ”Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.”

Jesus kom för att försona oss med Gud, för att ta straffet för våra synder, att själv lida för vår skuld för att vi skulle slippa göra det.

Jes 53:6
Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.

Jesus bar konsekvensen av att du och jag gick vår egen väg, bort från Gud. ”I hans kropp fördömde Gud synden.” säger Paulus i Rom 8:3b. På grund av detta finns det förlåtelse för oss att få.

Och därför kan vi med förväntan be som Jesus lärde oss: ”Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.”

Messias jämförs i Jesaja 53 med ”ett lamm som förs bort för att slaktas” och att ”straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid”.

Detta var Guds lösning på att människan bar på en skuld man inte kunde betala för utan att gå förlorad – att Guds eget offerlamm tog vår skuld på sig för att vi skulle få frid med Gud.

Men egentligen borde vi fått skylla oss själva, egentligen finns det ingen ursäkt för oss – utan vi skulle fått stå vårt kast.

Men på grund av Guds stora kärlek till dig och mig och varje människa får vi nu be ”Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.”

Förlåt oss, som vi förlåter; lär Jesus oss att be. Vad betyder det? Jesus fortsätter efter bönen med att förklara:

Matt 6:14-15
För om ni förlåter människorna deras överträdelser, ska er himmelske Far också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, ska inte heller er Far förlåta era överträdelser.

Jesus kopplar ihop om jag förlåter dig med den förlåtelse som Gud ger. Varför då?

Jesus visar oss på hur förlåtelsen Gud ger är större än bara för att fixa min relation med Gud så att det blir bättre för mig, den handlar inte bara om att jag kan börja på ny kula och får känna mig lite bättre.

Guds förlåtelse skall förvandla mig, den skall prägla mitt liv, både min relation med Herren och med dig. Förlåtelsen förmedlar Guds kärlek in i våra liv.

När Jesus blev hembjuden till farisén Simon så kom en prostituerad kvinna kommer in och tvättade Jesu fötter med sina tårar, torkar de med sitt hår och smörjde hans fötter med balsam.

När Simon tycker det är opassande att Jesus lät den kvinnan röra vid honom, säger Jesus:

Lukas 7:40-47
”Simon, jag har något att säga dig.” Han svarade: ”Mästare, säg det.” – ”Två personer stod i skuld till en penningutlånare. Den ene var skyldig femhundra denarer, den andre femtio. När de inte kunde betala, efterskänkte han skulden för dem båda. Vem av dem kommer nu att älska honom mest?” Simon svarade: ”Den som fick mest efterskänkt, antar jag.” Jesus sade: ”Du har rätt.”
Sedan vände han sig mot kvinnan och sade till Simon: ”Ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten för mina fötter, men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig ingen hälsningskyss, men sedan jag kom in har hon inte slutat kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig: Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som fått lite förlåtet älskar lite.”

Den som fått lite förlåtet älskar lite. Den som fått förlåtelse för sina många synder visar stor kärlek. Förlåtelsen skall förvandla våra liv, den skall genomsyra vår varelse och prägla våra relationer.

Mötet med Guds kärlek om vi ber honom att förlåta oss det vi bär på, gör att våra liv blir mer och mer lika Jesus.

Utlämnad åt mig själv så blir jag bunden i min skuld och jag söker felen hos dig för att jag själv mår dåligt. Men befriad av Guds nåd så dömer jag inte – eftersom jag själv blivit fri.

Det finns en koppling mellan min relation med Herren och med mina medmänniskor. Den kärlek jag tar emot – går vidare i min relation med dig.

Förra veckan läste jag ifrån första Johannesbrevet:

1 Joh 4:19-20
Vi älskar därför att han först har älskat oss. Om någon säger att han älskar Gud men hatar sin broder, så är han en lögnare. Den som inte älskar sin broder, som han har sett, kan inte älska Gud som han inte har sett.

Vi älskar därför att Gud först har älskat oss. Han är kärlekens källa, och när vi släpper taget, vänder oss till Gud och tar emot förlåtelsen – så öppnas dammluckorna för Guds kärlek.

Vi blir mer förälskade i Herren och den kärlek han ger påverkar hur jag ser på mina medmänniskor. Det blir ett överflöd i mitt liv som gör att jag kan möta dig med nåd, förlåtelse och kärlek.

Då blir bönen Jesus lärde oss mer än ord, orden ”förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.” blir inte längre en prestation utan något naturligt, ett flöde av Guds kärlek.

Det betyder inte att det alltid är lätt att förlåta, att det inte kostar något. Det kostade Jesus jättemycket att förlåta oss trots att han älskade oss. Men kärleken driver mig att förlåta, den gör att jag är beredd att betala priset för att kunna förlåta.

Petrus funderade över detta och frågade Jesus:

Matt 18:21-35
”Herre, hur många gånger ska min broder kunna synda mot mig och få min förlåtelse? Upp till sju gånger?” Jesus sade till honom: ”Jag säger dig: Inte sju gånger utan sjuttio gånger sju.
Därför är himmelriket som en kung som ville ha redovisning av sina tjänare. När han började granskningen, förde man fram till honom en som var skyldig tio tusen talenter. Eftersom han inte kunde betala, befallde hans herre att han och hans hustru och barn och allt han ägde skulle säljas för att betala skulden. Tjänaren föll ner för honom och vädjade: Ha tålamod med mig, så ska jag betala tillbaka allt till dig! Då förbarmade sig tjänarens herre över honom och lät honom gå och efterskänkte hans skuld.
Men när tjänaren kom ut, mötte han en av sina medtjänare som var skyldig honom hundra denarer. Han tog fast honom och började strypa honom och sade: Betala vad du är skyldig! Hans medtjänare föll då ner och bad honom: Ha tålamod med mig, så ska jag betala dig. Men han ville inte, utan gick och satte honom i fängelse tills han hade betalat vad han var skyldig.
När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och berättade alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du usle tjänare! Hela den skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till torterarna tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så ska också min himmelske Far göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter er broder.”

Det fanns ett pris att betala för förlåtelsen, kungen avskrev den enorma skulden för sin tjänare när han bad om förbarmade.

Men tjänaren var inte villig att skriva av skulden hans medtjänare hade till honom. Kungen drabbades ekonomiskt av avskrivningen – han tog det på sig själv. Men tjänaren var inte villig att göra samma sak – trots att han själv fått sin enorma skuld avskriven. Och kungens dom är hård över tjänarens ovilja.

Jesus tar detta som ett exempel på hur vi skall se på varandra, hur jag skall se på min syster eller bror som har handlat fel mot mig, som har sårat mig eller skadat mig. Jesus har avskrivit min skuld och fyllt mitt hjärta med sin kärlek – i hjärtat finns det jag behöver för att förlåta, Guds utgivande kärlek.

Jesus sa:

Luk 6:37-38
Döm inte, så blir ni inte dömda. Fördöm inte, så blir ni inte fördömda. Förlåt, så blir ni förlåtna. Ge, så ska ni få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska ni få i er famn. Med det mått som ni mäter med ska det mätas upp åt er.”

”Förlåt oss våra skulder, så som vi förlåter dem som står i skuld till oss.”

Amen

Play