”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” – Inga-Maj Sandström

Inga-Maj Sandström, Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria

Början av predikan blev tyvärr inte inspelad. Inga-Maj utgick ifrån ordet i Markus 15:33-34 och Psaltaren 22 som talar om när Jesus dör på korset. Och hon fortsatte att läsa ifrån 4 Mosebok 21 om kopparormen i öknen.

Markusevangeliet 15:33-34

Jesus dör
Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst:”Eloi, Eloi, lema sabaktani?”Det betyder:”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

4 Mosebok 21:4-9

Kopparormen
De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade:”Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får!” Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sade:”Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss.”Och Mose bad för folket. HERREN sade till Mose:”Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.” Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

Play

”Vårt gensvar på Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Vårt gensvar på Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Jesus och Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Jesus och Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Människan och Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om Människan och Evangelium i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Gud och Evangelium” med Inga-Maj Sandström

Inga-Maj Sandtröm

Inga-Maj Sandström i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Gud och Evangelium” som det första av fyra undervisningspass i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

Alf Källström den 24 juli 2016

2016-07-24 Alf Källström

1 Petrusbrevet 4:7-11

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Play

Lars-Åke Eriksson den 10 juli 2016

2013-07-28 Lars-Åke

Psaltaren 107:23-32

De for ut på havet med skepp och drev handel på väldiga vatten, de såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade och framkallade en stormvind så att havets vågor gick höga. De for upp mot himlen och ner i djupen, deras själ var förtvivlad i faran. De vinglade och raglade som druckna, all deras vishet var borta. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras svårigheter. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes över att det blev lugnt, och han förde dem till hamnen dit de ville. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn, de ska upphöja honom i folkets församling och prisa honom i de äldstes råd.

Play