”Vårt gensvar på Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Vårt gensvar på Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Jesus och Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Jesus och Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Människan och Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om Människan och Evangelium i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Gud och Evangelium” med Inga-Maj Sandström

Inga-Maj Sandtröm

Inga-Maj Sandström i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Gud och Evangelium” som det första av fyra undervisningspass i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

Alf Källström den 24 juli 2016

2016-07-24 Alf Källström

1 Petrusbrevet 4:7-11

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Play

Lars-Åke Eriksson den 10 juli 2016

2013-07-28 Lars-Åke

Psaltaren 107:23-32

De for ut på havet med skepp och drev handel på väldiga vatten, de såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade och framkallade en stormvind så att havets vågor gick höga. De for upp mot himlen och ner i djupen, deras själ var förtvivlad i faran. De vinglade och raglade som druckna, all deras vishet var borta. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras svårigheter. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes över att det blev lugnt, och han förde dem till hamnen dit de ville. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn, de ska upphöja honom i folkets församling och prisa honom i de äldstes råd.

Play

”Gud är inte långt borta från någon enda av oss”

Apostlagärningarna 17:24-31

Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

Gud är inte långt borta från någon enda av oss.

Han har skapar hela världen och allt som är i den, hans fingeravtryck kan finnas på allt skapat, han som formade allt, han som talade så att det blev till – ur intet. Hans tanke och vilja kan anas och kännas igen.

Precis som en konstnärs personlighet går igen i hennes konst, precis som en musiker ger avtryck i sin musik. Så kan vi ana Gud omkring oss.

Precis som man våra barn är lika oss, och vi förstår att det finns ett släktskap – så bär världen, skapelsen och mänskligheten drag av Gud. Vi är till och med skapade till hans avbild läser vi.

Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.” (1Mos 1:26)

Gud är inte långt borta från någon enda av oss.

Men Gud är inte själv endel av skapelsen, vi kan inte fånga honom i våra tankar och teorier. Han är större än oss och hans tankar är så mycket högre än våra.

Jesaja 55:9

…så mycket som himlen
är högre än jorden,
så mycket är mina vägar
högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.

Vi kan inte ge honom något han behöver, inte ge honom råd eller köpslå med honom. Han är den som uppehåller allt. Det är han som ger allt levande livet, han har andats in livsande i oss, han är alla goda gåvors givare.

Det enda vi kan göra är att ta emot hans gåvor i tacksamhet. Att inse att det enda han vi kan ge är våra hjärtan, vår tacksamhet.

Han har skapar världen, oss och allt med ett syfte. Att vi skall söka Gud och finna honom. För…

Gud är inte långt borta från någon enda av oss.

Han är oss nära i skapelsen, han känns igen överallt om vi vill se, hans överflödande liv exploderar i vårtiden, hans skönhet stålar mot oss under sommaren, hans överflöd möter oss under höstens skördetid och hans omsorg och vila för sin skapelse i vintervilan. Och han uppehåller allt genom sin ande.

Han är närvarande, intresserad, aktiv, han söker en relation med oss. Han vill att vi skall lära känna honom, sådan han verkligen är.

Inte våra egenformulerade tankar och teorier om gud. Inte något smycke vi skapar, inte något som vi själva skapat eller format. Han vill att alla människor nu skall lära känna honom som de anar när de lever sina liv, rör sig i skapelsen och tar emot alla hans gåvor.

Det var därför Gud själv blev människa, det var därför skaparen blev endel av skapelsen, för att vi skulle lära känna honom.

”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.” (Joh 1:18)

Jesus kom för att förklara för oss vem Gud är. Vi kan hos Jesus se Fadern, vi kan i Jesu ord höra hans röst, vi kan i Jesu gärningar förstå Guds kärlek till oss. Och ytterst blev det uppenbarat genom hans död på korset.

Gud är inte långt borta från någon enda av oss.

Han kom till oss genom sin son.

Han öppnade vägen till gemenskap igen.

 

Play