Jesus förmår att förändra allt

Johannesevangeliet 11:17-44
När Jesus kom fram, fann han att Lasarus redan hade legat fyra dagar i graven. Betania låg nära Jerusalem, ungefär femton stadier därifrån. Många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över deras bror. När Marta fick höra att Jesus hade kommit, gick hon ut och mötte honom. Men Maria stannade kvar hemma. Marta sade till Jesus: ”Herre, om du hade varit här, skulle min bror inte ha dött. Men också nu vet jag att Gud kommer att ge dig vad du än ber honom om.” Jesus sade: ”Din bror skall uppstå.” Marta svarade: ”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen.” Jesus sade: ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: ”Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”

Då hon hade sagt detta, gick hon och kallade på sin syster Maria och viskade till henne: ”Mästaren är här och kallar på dig.” Så snart hon hörde det, reste hon sig och gick ut till honom. Men Jesus hade ännu inte kommit in i byn utan var kvar på det ställe där Marta hade mött honom. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne, såg att hon hastigt reste sig och gick ut. De följde då efter henne i tron att hon skulle gå till graven för att gråta där.

När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: ”Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött.” När Jesus såg att hon grät och att judarna som följde med henne grät, blev han häftigt upprörd och frågade: ”Var har ni lagt honom?” De svarade: ”Herre, kom och se.” Och Jesus grät. Då sade judarna: ”Se, hur han älskade honom!” Men några bland dem sade: ”Kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha hindrat att Lasarus dog?”

Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sade: ”Tag bort stenen!” Den dödes syster Marta sade till honom: ”Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen.” Jesus sade till henne: ”Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?” De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: ”Fader, jag prisar dig för att du hör mig. Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att du har sänt mig bad jag denna bön.” När han hade sagt det ropade han med hög röst: ”Lasarus, kom ut!” 44 Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: ”Befria honom och låt honom gå.”

Play

Jesus förhärligad

Matteusevangeliet 17:1-8
Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stig upp och var inte förskräckta!” Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus.

Predikan av Alf Källström

Play

Jesus var fylld av nåd och sanning. Vad är jag fylld av?


Predikan av Bernt Simonsen vid gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Gråbo den 15 juli 2012.

Joh 1:14-16
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, a och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.

2012-07-15 Predikan av BerntSimonsen

Play

Sänd mig!


Predikan av John Breneman vid gemensam gudstjänst i nya kyrkan på torget i Gråbo den 8 juli 2012.

Markusevangeliet 3:7-19

Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter. Också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror, när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom, så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: ”Du är Guds Son.” Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror- dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner- vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

2012-07-08 John Breneman

Play

Bli stilla!


Predikan av Lars-Åke Eriksson vid gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Gråbo den 1 juli 2012.

Psaltaren 46:11

Bli stilla och besinna
att jag är Gud,
upphöjd bland hednafolken,
upphöjd på jorden

2012-07-01-Lars-Åke Eriksson

Play