Jesus förhärligad

Matteusevangeliet 17:1-8
Sex dagar därefter tog Jesus med sig Petrus och Jakob och hans bror Johannes och förde dem upp på ett högt berg för att vara ensam med dem. Och han förvandlades inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig för dem, och de samtalade med honom. Petrus sade till Jesus: ”Herre, det är gott för oss att vara här. Om du vill, skall jag göra tre hyddor, en åt dig, en åt Mose och en åt Elia.” Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln ner över dem. Och en röst ur molnet sade: ”Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom!” När lärjungarna hörde det, föll de ner på sina ansikten och greps av stor fruktan. Men Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stig upp och var inte förskräckta!” Och när de såg upp, såg de ingen utom Jesus.

Predikan av Alf Källström

Play

Jesus var fylld av nåd och sanning. Vad är jag fylld av?


Predikan av Bernt Simonsen vid gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Gråbo den 15 juli 2012.

Joh 1:14-16
Och Ordet blev kött och bodde bland oss, a och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.” Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd.

2012-07-15 Predikan av BerntSimonsen

Play

Sänd mig!


Predikan av John Breneman vid gemensam gudstjänst i nya kyrkan på torget i Gråbo den 8 juli 2012.

Markusevangeliet 3:7-19

Jesus och hans lärjungar drog sig undan ner mot sjön. Mycket folk från Galileen följde efter. Också från Judeen, Jerusalem, Idumeen och från andra sidan Jordan och från trakten av Tyrus och Sidon kom folk till honom i stora skaror, när de hörde talas om allt han gjorde. Jesus sade åt sina lärjungar att hålla en båt i beredskap åt honom, så att han inte skulle bli trängd av folkmassan. Ty han botade så många att alla som led av någon plåga trängde sig inpå för att få röra vid honom. Och när de orena andarna såg honom, kastade de sig ner för honom och ropade: ”Du är Guds Son.” Men han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var.

Jesus gick sedan upp på berget och kallade till sig dem som han hade utvalt, och de kom till honom. Han utsåg tolv som han kallade apostlar. De skulle vara hos honom, och han skulle sända ut dem att predika och de skulle ha makt att driva ut onda andar. Han utsåg dessa tolv: Simon, som han gav namnet Petrus, Jakob, Sebedeus son, och Johannes, Jakobs bror- dem kallade han Boanerges, det betyder Åskans söner- vidare Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Thomas, Jakob, Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot, han som förrådde honom.

2012-07-08 John Breneman

Play

Bli stilla!


Predikan av Lars-Åke Eriksson vid gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Gråbo den 1 juli 2012.

Psaltaren 46:11

Bli stilla och besinna
att jag är Gud,
upphöjd bland hednafolken,
upphöjd på jorden

2012-07-01-Lars-Åke Eriksson

Play