Bli stilla!


Predikan av Lars-Åke Eriksson vid gemensam gudstjänst i Missionskyrkan Gråbo den 1 juli 2012.

Psaltaren 46:11

Bli stilla och besinna
att jag är Gud,
upphöjd bland hednafolken,
upphöjd på jorden

2012-07-01-Lars-Åke Eriksson

Play