”Vårt gensvar på Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Vårt gensvar på Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Jesus och Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Jesus och Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Människan och Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om Människan och Evangelium i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Gud och Evangelium” med Inga-Maj Sandström

Inga-Maj Sandtröm

Inga-Maj Sandström i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Gud och Evangelium” som det första av fyra undervisningspass i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Halvtid” med Belton Mubiru

Fiskfångsten. De första lärjungarna

Lukasevangeliet 5 

1En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att höra Guds ord 2fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur för att skölja näten. 3Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. 4När han hade slutat tala sade han till Simon: ”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där.” 5Simon svarade: ”Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.” 6Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, 7och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. 8Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: ”Lämna mig, herre, jag är en syndare.” 9Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat – 10likaså Jakob och Johannes, Sebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.” 11Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom.

Alf Källström den 24 juli 2016

2016-07-24 Alf Källström

1 Petrusbrevet 4:7-11

Slutet på allting är nära. Var därför förståndiga och nyktra, så att ni kan be. Framför allt skall ni älska varandra innerligt, ty kärleken överskyler många synder. Var gästfria mot varandra utan att klaga. Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått, som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd. Om någon talar skall han tala i enlighet med Guds ord. Har någon en tjänst skall han tjäna efter den kraft Gud ger, så att Gud i allt blir ärad genom Jesus Kristus. Hans är äran och makten i evigheternas evigheter, amen.

Play

Lars-Åke Eriksson den 10 juli 2016

2013-07-28 Lars-Åke

Psaltaren 107:23-32

De for ut på havet med skepp och drev handel på väldiga vatten, de såg Herrens gärningar och hans under i havets djup. Han talade och framkallade en stormvind så att havets vågor gick höga. De for upp mot himlen och ner i djupen, deras själ var förtvivlad i faran. De vinglade och raglade som druckna, all deras vishet var borta. Men de ropade till Herren i sin nöd, och han förde dem ut ur deras svårigheter. Han stillade stormen och vågorna tystnade. De gladdes över att det blev lugnt, och han förde dem till hamnen dit de ville. De ska tacka Herren för hans nåd och hans under mot människors barn, de ska upphöja honom i folkets församling och prisa honom i de äldstes råd.

Play

”Gud är inte långt borta från någon enda av oss”

Apostlagärningarna 17:24-31

Gud är den som har skapat världen och allt som är i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel som är gjorda av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något, han som åt alla ger liv och anda och allt. Och han har av en enda människa skapat alla människor och folk, för att de skall bo över hela jorden. Han har fastställt bestämda tider och utstakat de gränser inom vilka de skall bo, för att de skall söka Gud, om de möjligen skulle kunna treva sig fram till honom och finna honom, fastän han inte är långt borta från någon enda av oss. Ty i honom är det vi lever, rör oss och är till, så som även några av era egna skalder har sagt: Vi är av hans släkt. Är vi nu av Guds släkt bör vi inte tänka oss att gudomen liknar något av guld, silver eller sten, en bild som kommit till av mänsklig konst och fantasi. Gud har länge haft överseende med okunnighetens tider, men nu befaller han människorna att de alla och överallt skall omvända sig. Ty han har fastställt en dag då han skall döma världen med rättfärdighet genom den man som han har bestämt till det, sedan han erbjudit tron åt alla genom att uppväcka honom från de döda.”

Gud är inte långt borta från någon enda av oss.

Han har skapar hela världen och allt som är i den, hans fingeravtryck kan finnas på allt skapat, han som formade allt, han som talade så att det blev till – ur intet. Hans tanke och vilja kan anas och kännas igen.

Precis som en konstnärs personlighet går igen i hennes konst, precis som en musiker ger avtryck i sin musik. Så kan vi ana Gud omkring oss.

Precis som man våra barn är lika oss, och vi förstår att det finns ett släktskap – så bär världen, skapelsen och mänskligheten drag av Gud. Vi är till och med skapade till hans avbild läser vi.

Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss.” (1Mos 1:26)

Gud är inte långt borta från någon enda av oss.

Men Gud är inte själv endel av skapelsen, vi kan inte fånga honom i våra tankar och teorier. Han är större än oss och hans tankar är så mycket högre än våra.

Jesaja 55:9

…så mycket som himlen
är högre än jorden,
så mycket är mina vägar
högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.

Vi kan inte ge honom något han behöver, inte ge honom råd eller köpslå med honom. Han är den som uppehåller allt. Det är han som ger allt levande livet, han har andats in livsande i oss, han är alla goda gåvors givare.

Det enda vi kan göra är att ta emot hans gåvor i tacksamhet. Att inse att det enda han vi kan ge är våra hjärtan, vår tacksamhet.

Han har skapar världen, oss och allt med ett syfte. Att vi skall söka Gud och finna honom. För…

Gud är inte långt borta från någon enda av oss.

Han är oss nära i skapelsen, han känns igen överallt om vi vill se, hans överflödande liv exploderar i vårtiden, hans skönhet stålar mot oss under sommaren, hans överflöd möter oss under höstens skördetid och hans omsorg och vila för sin skapelse i vintervilan. Och han uppehåller allt genom sin ande.

Han är närvarande, intresserad, aktiv, han söker en relation med oss. Han vill att vi skall lära känna honom, sådan han verkligen är.

Inte våra egenformulerade tankar och teorier om gud. Inte något smycke vi skapar, inte något som vi själva skapat eller format. Han vill att alla människor nu skall lära känna honom som de anar när de lever sina liv, rör sig i skapelsen och tar emot alla hans gåvor.

Det var därför Gud själv blev människa, det var därför skaparen blev endel av skapelsen, för att vi skulle lära känna honom.

”Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud, och är hos Fadern, har gjort honom känd.” (Joh 1:18)

Jesus kom för att förklara för oss vem Gud är. Vi kan hos Jesus se Fadern, vi kan i Jesu ord höra hans röst, vi kan i Jesu gärningar förstå Guds kärlek till oss. Och ytterst blev det uppenbarat genom hans död på korset.

Gud är inte långt borta från någon enda av oss.

Han kom till oss genom sin son.

Han öppnade vägen till gemenskap igen.

 

Play

Det finns bra och dåliga herdar

Johannesevangeliet 10:1-18

Jag säger er sanningen: Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst.” Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem.

Då sade Jesus än en gång: ”Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.

Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete.

Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.

Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.

Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.

Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min Far.

Det finns bra och dåliga herdar, de som tar hand om fåren och de som missköter fåren.

De som egentligen struntar hur det går för fåren – och de som gör allt för att fåren skall ha det bra.

Det handlar om ägandeskap, Jesus säger att den som är fårens ägare bryr sig om hur fåren har det – men den som bara är inhyrd, har ingen personlig koppling till fåren – han eller hon bryr sig mer om att få lön och är inte beredd att riskera något för någon annans får.

Hon eller han riskerar ju bara att förlora en dagslön – men fårens ägare kan ju förlora sina får. Hans fokus är bara fårens väl, han är beredd att offra sin egen säkerhet för att skydda sina får, de är så värdefulla för honom.

Det här är en bild på att vi människor är Gud skapelse och att vi därför från början var hans tillhörighet. För Gud är vi därför oerhört värdefulla.

Men det finns också en tjuv som vill stjäla från Gud, han lockar på oss och försöker lura oss på villovägar, bort från hjorden.

Men tjuven vill oss inte väl, utan han är bara ute efter vad vi kan ge honom – men Gud vill att vi skall ha liv, överflödande liv. Vi som individer är viktiga för Gud, inte vad vi kan göra för Gud.

Men sedan vi skingrades vid syndafallet, då tjuven lockade oss bort från Herden och vi valde att smita från hjorden för något vi trodde var grönare gräs på en annan äng, så är vi herdelösa, och därför oskyddade.

Ingen av de som försöker samla oss och låtsas vara vår Herde bryr sig egentligen om oss, utan om faran kommer så flyr de och lämnar oss ensamma och utsatta.

När Jesus ”… såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde.” (Matt 9:36)

När den gode Herden finner sina får, uppfylls hans hjärta och han tar hand om oss. Han förbinder våra sår, han beskyddar oss och för oss till friskt bete och rent vatten.

Jesus är den gode Herden som ger sitt liv för fåren. Och vi känner igen hans röst, det finns ett minne i var och en av oss från det att vi skapades, när han som är det levande ordet uttalade oss så att vi blev till, den igenkänningen gör att vi vet att han är den gode herden.

Den gode herden ger sitt liv för fåren, Jesus ger sitt liv för dig och mig. Han identifierar sig så mycket med oss att han själv blev ett får som valde att bli vargens byte – istället för någon av oss. Så mycket älskade han hos. Han offrade sig för oss, så att vi skulle få leva.

Jesus sa ”Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja.”

Herden offrade sitt eget liv för vår skull, för din skull, för att du skulle vara trygg och ha liv i överflöd. Du känner igen hans röst och vet att den leder dig på trygga vägar till vatten och bete.

Jesus sa:

Johannesevangeliet 10:27-29

Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig. Jag ger dem evigt liv. De ska aldrig någonsin gå förlorade, och ingen ska rycka dem ur min hand. Min Far som gett mig dem är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Fars hand.

Play