”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” – Inga-Maj Sandström

Inga-Maj Sandström, Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria

Början av predikan blev tyvärr inte inspelad. Inga-Maj utgick ifrån ordet i Markus 15:33-34 och Psaltaren 22 som talar om när Jesus dör på korset. Och hon fortsatte att läsa ifrån 4 Mosebok 21 om kopparormen i öknen.

Markusevangeliet 15:33-34

Jesus dör
Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst:”Eloi, Eloi, lema sabaktani?”Det betyder:”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

4 Mosebok 21:4-9

Kopparormen
De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade:”Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får!” Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sade:”Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss.”Och Mose bad för folket. HERREN sade till Mose:”Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.” Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

Play

”Vårt gensvar på Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Vårt gensvar på Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Jesus och Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Jesus och Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Människan och Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om Människan och Evangelium i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Gud och Evangelium” med Inga-Maj Sandström

Inga-Maj Sandtröm

Inga-Maj Sandström i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Gud och Evangelium” som det första av fyra undervisningspass i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play

”Halvtid” med Belton Mubiru

Fiskfångsten. De första lärjungarna

Lukasevangeliet 5 

1En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att höra Guds ord 2fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur för att skölja näten. 3Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. 4När han hade slutat tala sade han till Simon: ”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där.” 5Simon svarade: ”Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.” 6Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, 7och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. 8Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: ”Lämna mig, herre, jag är en syndare.” 9Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat – 10likaså Jakob och Johannes, Sebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.” 11Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom.