Kontakt

Hans David Alperud
Hans David Alperud, kontaktperson och församlingsledare
info@centrumkyrkangrabo.se
0706-621756

Belton Mubiru

Belton Mubiru, pastor
belton.mubiru@centrumkyrkangrabo.se
0704-611316

Magnus Johansson

Magnus Johansson, ordförande
ordforande@centrumkyrkangrabo.se
010-7127818

Kerstin Rosén

Kerstin Rosén, missionsansvarig
mission@centrumkyrkangrabo.se
0736-551946

Maria Colliander, musik
musik@centrumkyrkangrabo.se