Vanliga frågor

Nedan följer svar på några vanligt förekommande frågor angående Pingströrelsen och Smyrnakyrkan. Har du ytterligare frågor är du välkommen att kontakta lämplig person som du finner på sidan Kontakt eller så e-postar du tillinfo@smyrna.se.

Frågor om Pingströrelsen
Frågor om Smyrnakyrkan

PINGSTRÖRELSEN

1. Hur många medlemmar finns det i Pingströrelsen i Sverige?

År 2000 var enligt statistiken 89 670 medlemmar i pingströrelsen i Sverige.

2. Hur många medlemmar finns det i Pingströrelsen runt om i världen?

Ca 150 miljoner.

3. Hur många pingstförsamlingar finns det i Sverige?

Nästan 500 st. I januari 2002 fanns det mer exakt 485 pingstförsamlingar.

4. Vad skiljer Pingströrelsen från andra kyrkor och samfund?

Vi ser oss för det första inte som ett samfund. Inom pingströrelsen är varje församling fristående och det finns ingen direkt styrelse som bestämmer över alla kyrkor. Detta är på gott och ont, men en stor fördel är att församlingarna kan känna sig mer fria. I likhet med frikyrkor men till skillnad från Svenska Kyrkan anser vi att människor bör bli döpta först när de själva har sagt att de vill det. Vi praktiserar därför inte barndop. Vad gäller ämbeten låter vi även lekmän få en mer framträdande plats. Vi har även en mer friare syn på gudstjänstformen.

5. Hur ser ni på samarbete med andra kyrkor?

Vi tycker att samarbete mellan kristna kyrkor och församlingar är bra. Dock kan det finnas gradskillnader bland olika pingstförsamlingar när det gäller den här frågan. Varje pingstförsamling är ju självstyrande och flera är till exempel lite avvaktande till vissa saker inom trosrörelsen och svenska kyrkan. Men det viktigaste är att man tror på Jesus som sin personlige frälsare. Sedan passar olika kyrkor, församlingar och mötesformer för olika människor. Man kan samarbeta i mycket utan att för den skull slå samman de olika kyrkorna. Vi bör nog mer se varandra som komplement som hjälper människor till Jesus istället för som tyvärr ibland rivaler.

6. Varför behövs pingstkyrkan idag?

Vi vill att så många som möjligt skall få höra talas om Jesus och ta emot honom som sin personlige frälsare. Vi tror att detta gör att vi får ett bättre och mer innehållsrikare liv här på jorden. Men det som är viktigast är att vi här på jorden bestämmer var vi skall spendera evigheten efter det att vi ”dör”. Jesus har lovat en underbar evighet för dem som tror på honom och som följer det han säger. Det är ju inte bara vi inom Pingströrelsen som har ”patent” på Jesus, men vi vill hjälpa till att få mer människor att lära känna honom.

7. Hur startade Pingströrelsen?

Ända sedan urkristen tid (se bibeln: Apostlagärningarna kapitel 2) har det funnits väckelserörelser som förutom omvändelse, även kallad frälsningsupplevelse, räknat den helige Andes yttringar – gåvor – vara av central betydelse. Pingströrelsen i Sverige är således varken historiskt eller geografiskt sett någon ny rörelse.

I början av 1900-talet blev många personer – ofta medlemmar i någon baptistförsamling, men också medlemmar i andra frikyrkor – ”uppfyllda av Anden och talade i tungor”, med andra ord blev de andedöpta. Denna företeelse spred sig snabbt över landet. Men eftersom många av de etablerade frikyrkorna inte ville kännas vid dessa upplevelser, bildades så småningom nya fria församlingar av de människor som trodde på andliga yttringar av detta slag. Dessa församlingar kallade sig pingstförsamlingar.

Den första pingstförsamlingen bildades 1913. Lewi Pethrus var då pastor i den församlingen och har varit en av de mest aktiva inom pingströrelsen. Mer information om honom finner du på http://www.pri.pingst.se/pethrus/

8. Vad tror ni på? Vad krävs för att bli medlem?

Vi tror att Jesus är Guds son. Att han blev människa och sedan offrade sitt liv för oss för att ge oss evigt liv. Han är den enda människan som inte syndat. Han offrade sig för att vi skulle kunna få förlåtelse för våra synder. Efter 3 dagar uppstod han igen och visade att döden inte hade någon makt över honom. Satan hade mött sin överman. Bibeln säger att om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst (räddad). (Romarbrevet 10:9)

När detta har skett så visar man att man lämnar sitt gamla liv och börjar ett nytt som Guds barn genom att på eget beslut låta döpa sig. Då blir man även medlem i en församling.

Vi tror också på andedopet. De som blir döpta i den Helige Ande får olika nådegåvor. De får tala i tungor, profetera, tala visdomens ord, utföra kraftgärningar, skilja mellan andar och så vidare.

9. Mer information?

Det finns mycket information om Pingströrelsen. På www.pri.pingst.se finns ytterligare information om bland annat gemensamma verksamheter och mer om vår historia. Där finns en sida från vilken du kan beställa en rad olika broschyrer gratis.

En bok som tar upp en hel del bra information är: Svenska Trossamfund och den finns på många bibliotek. Den är redigerad av Allan Hofgren och utgiven av EFS-förlaget. ISBN numret är: 91-7080-543-1

Pingströrelsens Informationscentrum ger även ut en årsbok som kan beställas på www.pri.pingst.se. Den finns att låna på några bibliotek runt om i landet.

Källa: Pingströrelsens informationscentrum (www.pri.pingst.se)

SMYRNAKYRKAN

1. Hur många medlemmar har Smyrna?

Ca 3500 medlemmar och är i och med det den näst största pingstförsamlingen i Sverige.

2. Hur och när började Smyrnas historia?

Smyrnakyrkans historia startar den 14 november 1922, då 123 medlemmar från den fjärde baptistförsamlingen i Göteborg bildar en ny församling enligt Nya Testamentets principer.

Lokalerna på Parkgatan 1 respektive Parkgatan 3 köpte församlingen 1936 och 1938. De nya lokalerna var klara för invigning 1941.

3. Vad gör man i Smyrna mer än att ha gudstjänst?

Smyrnakyrkan har många olika verksamheter med allt från körsång, dans och drama till bibelstudier, närradio och ”second hand”-affär. Söndagar kl 11 har Smyrna sin stora samling då kyrkan nästan är fullsatt vilket innebär drygt 1000 personer. Samtidigt som gudstjänsten finns det särskilda samlingar för barn i Äventyret där man får sjunga, leka mm. Flera dagar i veckan har Smyrna bönesamlingar.

Smyrnakyrkan har också ett stort intresse och engagemang för mission i många delar av världen. Mer om detta kan du läsa om under Mission.

4. Vad innebär det att Smyrna är en pingstförsamling?

Det innebär att vi är en fristående församling inom Pingströrelsen. Smyrna har en egen styrelse men vi är med och stödjer gemensamma projekt inom Pingströrelsen.

5. Hur blir man medlem?

Det enda som krävs för att bli medlem i Smyrnakyrkan är att man har en personlig tro på Jesus och att man som en följd av denna tro är döpt till Kristus. Vi har ingen ”syndakatalog” eller regelbok, som vi måste följa, men vi undervisar människor förmånen att följa och leva efter Bibelns mönster och ideal. Guds ord utmanar oss att säja nej till handlingar och beteenden, som skadar oss själva eller andra och inspirerar oss att leva i gemenskap med Gud och sätta honom först i våra liv.

6. Måste man betala medlemsavgift för att få vara medlem?

Vem som helst är naturligtvis välkommen att delta i våra samlingar. Ingen behöver betala någon avgift för att få vara med. All verksamhet är uppbyggd på frivillig basis. Detta gäller även de offermedel som tas upp till församlingens omkostnader. Tiondet, d v s att man ger en tiondel av sin inkomst till Gud, räknas inte som någon obligatorisk medlemsavgift som alla måste betala, utan något som varje medlem får ge frivilligt.