På Guds väg

”Mina vägar äro icke Edra vägar, säger Herren” Jes 55:8-9

”Trygga äro alltid Hans vägar.” Ps 10:5

”Han leder mig på rätta vägar.” Ps 25:3

När detta skrivs går jag på kryckor och då har man ju inte mycket användning för en väg, hur fin den än är. Men Gud visar oss alltid sin väg och då blir allting meningsfullt även om det ser underligt ut ibland.
Detta har vi i vår familj och jag själv personligt fått uppleva många gånger i livet, detta prisar och ärar vi Herren för. Inte minst under denna prövotid som samtidigt faktiskt varit och är rikt välsignad av Herren.
En badmintontimme varje lördagsmorgon under hösten, var inspirerande både för gemenskapen och kroppen-dock ej för hälsenan som helt plötsligt gick av. Följden blev 7-8 veckor i stillhet. Men även i detta syntes Guds vägledning, operationsbordet stod praktiskt taget färdigdukat justt den lördagen och jag fick behandling direkt av bästa expertis.
Överläkaren opererade själv och det kändes att ”den store överläkaren” också var med.
För den som aldrig förut legat på sjukhus var det en intressant och lärorik upplevelse och man fick uppleva att det verkligen inte bara är vi kristna som har monopol på
hjälpsamhet och omtanke.
Med hem följde tankar på nya vänner och samtidigt nya böneämnen. Ett är redan besvarat fick jag reda på vid återbesöket i förra veckan. En äldre man som jag fick tala med om bönens makt och som jag lovade att bedja för hade efter nästan hopplös väntan äntligen fått komna vidare till Borås för att få sin efterlängtade protes.
Det har också varit underbart att känna församlingens förböner och omtanke genom blommor och enskilda besök. Herren skall rikligen löna er alla för detta.

Så tror vi på ett segerår 1976 – om Jesus dröjer – låt oss i stillhet inför ordet och bönen söka Guds väg både som enskilda och som församling.

2 Mos 14:13-14

Brodershälsningar
Erik Alfredsson

Gud behöver dig!

Det finns ting som aldrig blir använda till det som de är ämnade till. Resultatet blir att man glömmer bort dem. Ja,vad värre är, de blir till slut oanvändbara.
På samma sätt kan det bli i Guds verk. Du och jag är av Herren ämnade till något speciellt.
Men ibland så blir du och jag inte vad Herren har ämnat oss till.
Vi är ämnade att få vara brukbara redskap i Herrens hand. Redskap som Jesus får använda till att vinna människor med. Vi är alltså ämnade till att vara själavinnare.
Nu så skall vi inte se oss tillbaka på våra tillkortakommande, utan låta Jesus få göra oss till användbara redskap i sin tjänst, den tid som ligger framför. Herren vill möta oss så att vi får vara till välsignelse för andra människor.
Låt oss tillsammans få vara med och få vinna mäaniskor för Gud under 1976.
Herren vill och kan använda Dig!

”Gån för den skull ut och gören alla folk till lärjungar…” Mt. 28:10

Guds Frid!

Kära Smyrnamedlem! Kol 4:1

Hösten har nu gjort sitt intåg, med allt vad detta innebär.

Vi gläds och tackar Gud för den gångna sommaren. Den har ju bjudit på rika tillfällen att nå ut med evangeliet, speciellt under våra tältmöten. Vi har rätt att vänta skörd på all vår sådd. Herren är ju den som ger
växten.

Nu så ser vi fram emot en intensiv och välsignad höst, i arbetet för vår älskade Herre och Frälsare.
När dessa rader skrives så är vi mitt upp i vår bön och fastevecka. Må denna vecka betyda mycket för oss personligt och för hela Guds verk – Ja, det tror vi.

Måtte denna ton som vi har fått slå ann denna vecka, behärska dig och mig den tid som står till vårt förfogande innan Jesus Kommer åter!
Vilken nåd att du och jag får vara Guds barn idag! Men vilket ansvar!
Vi är verkligen beroende av Guds Helige Ande för att kunna fullfölja det uppdrag som Herren ger oss i denna sena tid. Ja, Gud vill ge oss alla ett överflödande liv i Den Helige Andes kraft.

Eder i Herren
Lars-Erik Ahlm