Ekumenisk Bönehelg

Bön för vår bygd om en närmare kontakt med Gud.

Lovsång till Gud för Hans barmhärtighet och glädje i Gud för Hans stora godhet!

Fredag kl. 19 Särskilt fokus: Ungdomsgrupperna. Alla  välkomna.

Lördag kl. 10 Gemensam bön i församlingshemmet

Lördag kl. 15 Bönevandring med start vid Centrumkyrkan.

Lördag kl. 21 Gemensam bönestund i Centrumkyrkan

Söndag kl 11 Gudstjänster i Stora  Lundby kyrka och i Equmeniakyrkan

Söndag kl 18 Andligt föräldraskap Centrumkyrkan

Söndag kl 19 Bön och lovsång i Centrumkyrkan

VÄLKOMNA!