Med blicken på korset vid dopet


När jag idag gick omkring i bygget av Gråbos nya kyrka så fann jag mig nere i den nya dopgraven längst framme i kyrksalen.

Jag ser oerhört mycket fram emot att få döpa någon här snart som kommit till tro på Herren Jesus. Och när jag står här och fylls av längtan, tro och hopp så ser jag korset mitt framför mig.

Det är ju egentligen en ”slump” att korset hamnade på den väggen, men också så bra. För korset talar tydligt om vad Jesus har gjort för oss var och en, att det finns förlåtelse och hopp för alla människor och att det finns upprättelse och nytt liv för dig och mig.

Det är jag glad att jag skall få ha för ögonen när jag döper här.

Tack gode Gud!

Dopgraven fylls!


Nu fyller vi dopgraven för dop imorgon söndag. Kanske är det sista gången vi döper i denna dopgraven – den nya dopgraven i vår nya kyrka på torget skall muras på måndag.

Matt 28:19-20
Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla a allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.