Video: Ny födelse


Mikael Tilly talade utifrån Johannesevangeliets tredje kapitel om den nya födelsen som Gud ger, om Guds frälsningsplan genom historien och den enda vägen till ny livsgemenskap med den Levande Guden i Jesus Kristus som Herre och Frälsare.