Väckelsemötet!

Att samlas till väckelsemöte kan och har ibland blivit en slentrian. Det har blivit ett möte bara för mötets skull. Detta beroende på att vi inte alltid förstått väckelsemötets stora betydelse.

Till ett fungerande församlingsliv hör riktiga väckelsemöten. Ett riktigt väckelsemöte är ju något helt underbart. Vad krävs då för att vi skall få riktiga väckelsemöten?

Jo för det första att vi vill se människor frälsta på våra möten. Detta leder då till att man blir angelägen om att väckelsemötet blir rätt förberett, rätt genomfört och rätt avslutat.

Ser jag väckelsemötets betydelse så blir jag helt naturligt angelägen om att inbjuda människor som behöver möta Gud till mötet.

Den rätta förberedelsen är och förblir bön och åter bön samt sångövning och personlig inbjudan. Att den Helige Ande får stort rum både för och i själva mötet är av den största vikt. Mötet skall ha ett budskap, en väckelseton.

Låt oss tillsammans göra våra väckelsemöten till verkliga sådana. Jag tänker då på våra vanliga väckelsemöten, vår serie med Lasse Söderberg 20-24 april samt vår tältserie 21 maj – 5 juni.

Herren vill verka väckelse mitt i församlingen – vad vill vi?

Lars-Erik Ahlm

Dugliga ?!

Vilken underbar nåd att just du och jag har fått uppleva en personlig omvändelse. I och med att vi blev frälsta är det ju Guds mening att vi skall vara Jesu lärjungar i vår tid. Är vi Jesu lärjungar så gäller Jesu kallelse även oss. Hans kallelse var en kallelse att tjäna Honom.

Men att tjäna Jesus kan både upplevas och vara svårt många gånger och tanken att man inte klarar av det eller inte duger till en Jesu tjänare möter alla Guds barn någon gång. Att tjäna Jesus på rätt sätt det klarar ingen av oss av
i egen kraft och tur är väl det.
Vi kan alltså inte berömma oss av hur bra vi själva är. Din och min egna utrustning räcker inte till hur god den än må vara.

Men nu läser vi i Matt 10:1 om hur Jesus själv utrustade sina dåtida lärjungar för deras stora uppgift. Tack och Lov att det var Han som gav dem deras utrustning. Vi är i precis lika stort behov av Hans utrustning .Ty för att kunna tjäna vår Mästare och Frälsare på ett rätt sätt krävs det att vi fått del av den Gudomliga utrustningen.

Det gläder våra hjärtan när vi läser i Apg 1:8 att det är Den Helige Andes uppgift att ge oss kraften och den rätta utrustningen för tjänsten i Herrens vingård. Därför behöver ju ingen av oss försöka att tjäna Herren i egen kraft; utan Hans utrustning och kraft står till ditt och mitt förfogande.

Vårt stora behov som Guds församling i vår tid är ju att Herren får utrusta sitt folk med Ande och kraft från höjden. Då först blir vi skickliggjorda att tjäna vår älskade Mästare och Herre. Vi blir då dugliga redskap som Herren kan få använda till stor välsignelse.
Så känner du dig svag, oduglig och kraftlös så tag del av Jesu underbara kraft och utrustning—Den är till för just dig som vill tjäna din Mästare!
Herren behöver många dugliga redskap i denna sena tid, så låt oss alla bli och sedan vara sådana.

”Ja, Herren hade gjort stora ting med oss. Däröver voro vi glada” Ps126:3

Lars-Erik Ahlm

Gud behöver dig!

Det finns ting som aldrig blir använda till det som de är ämnade till. Resultatet blir att man glömmer bort dem. Ja,vad värre är, de blir till slut oanvändbara.
På samma sätt kan det bli i Guds verk. Du och jag är av Herren ämnade till något speciellt.
Men ibland så blir du och jag inte vad Herren har ämnat oss till.
Vi är ämnade att få vara brukbara redskap i Herrens hand. Redskap som Jesus får använda till att vinna människor med. Vi är alltså ämnade till att vara själavinnare.
Nu så skall vi inte se oss tillbaka på våra tillkortakommande, utan låta Jesus få göra oss till användbara redskap i sin tjänst, den tid som ligger framför. Herren vill möta oss så att vi får vara till välsignelse för andra människor.
Låt oss tillsammans få vara med och få vinna mäaniskor för Gud under 1976.
Herren vill och kan använda Dig!

”Gån för den skull ut och gören alla folk till lärjungar…” Mt. 28:10

Guds Frid!

Kära Smyrnamedlem! Kol 4:1

Hösten har nu gjort sitt intåg, med allt vad detta innebär.

Vi gläds och tackar Gud för den gångna sommaren. Den har ju bjudit på rika tillfällen att nå ut med evangeliet, speciellt under våra tältmöten. Vi har rätt att vänta skörd på all vår sådd. Herren är ju den som ger
växten.

Nu så ser vi fram emot en intensiv och välsignad höst, i arbetet för vår älskade Herre och Frälsare.
När dessa rader skrives så är vi mitt upp i vår bön och fastevecka. Må denna vecka betyda mycket för oss personligt och för hela Guds verk – Ja, det tror vi.

Måtte denna ton som vi har fått slå ann denna vecka, behärska dig och mig den tid som står till vårt förfogande innan Jesus Kommer åter!
Vilken nåd att du och jag får vara Guds barn idag! Men vilket ansvar!
Vi är verkligen beroende av Guds Helige Ande för att kunna fullfölja det uppdrag som Herren ger oss i denna sena tid. Ja, Gud vill ge oss alla ett överflödande liv i Den Helige Andes kraft.

Eder i Herren
Lars-Erik Ahlm