Tron får friktion


Introduktionsvideo före predikan


Ljudinspelning av predikan

Vad är det som gör det möjligt för dessa bilar att tävla? Friktion är en av de nödvändiga sakerna, utan friktion ingen bilkörning.

Friktion är ofta något vi vill undvika, något som hindrar, som sliter och som skaver – friktion är ett problem. Vi vill få bort friktionen i våra motorer för att de skall gå bättre, därför har vi olja som gör det smidigare.

Men ibland vill vi verkligen ha friktion, till exempel när vi skall köra bil, då vill vi att hjulen inte bara skall spinna runt utan faktiskt få grepp i marken och föra oss framåt – då krävs det friktion. På samma sätt om vi skall ut och gå nu på vintern – då vill vi ha ett ordentligt grepp under våra sulor för att vi inte skall ramla omkull utan komma dit vi har tänkt oss, är det halt får man sanda eller ta på broddar på skorna.

Friktion är både ett problem och en förutsättning och så är det också när det gäller den kristna tron när den får friktion. Om tron är som snurrande bilhjul en decimeter från vägbanan så händer inget hur mycket man än gasar på, men om man släpper ner bakvagnen mot asfalten så blir det en rivstart och mycket bränt gummi.

Det kan vara behagligt att gasa bilen utan kontakt med marken, det är säkert och det låter ju ändå ganska häftigt. Men om man vill lämna parkeringsplatsen och komma någonstans måste man få markkontakt, man måste få friktion.

När tron inte längre är något teoretiskt utan får möta våra liv så blir det friktion, det skaver, de två ytorna sliter på varandra, det finns ojämnheter som skaver och det kan bli jobbigt, det finns saker att ta tag i. Precis som för de som lyssnade på Petrus när han förkunnade Jesus för de i Jerusalem:

Tron skaver i våra liv

Apg 2:37-39
När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: ”Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade dem: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn och alla dem som är långt borta, så många som Herren vår Gud kallar.”

Deras hjärtan mötte tron, när det blev kontakt, så högg det till, det blev på riktigt och det gav en reaktion, de märkte att något i deras liv behövde förändras. De stod inför omvändelsen, att vända om och låta trons liv få kontakt med Guds väg.

Tron skapar rörelse i våra liv

När vi låter tron få kontakt med våra liv, när tron får friktion med våra hjärtan så sker något fantastiskt – kraften som Gud ger genom den Helige Ande kan få utväxling och skapa en rörelse i våra liv. Det står:

Apg 2:41-47
De som då tog emot hans ord döptes, och så ökade antalet lärjungar den dagen med omkring tre tusen. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.

Vilken förändring, när tron fick kontakt med deras liv ledde det till omvändelse och gav sedan en rörelse i deras liv, det blev en rörelse i hela Jerusalem, de började färdas på Guds väg.

Den helige Ande gav kraft till en fantastisk rörelse i Jerusalem, det blev mäktigt och överväldigande att se Gud verka mitt i deras vardag. Rörelsen påverkade varje del av livet, det påverkade deras gemenskap, deras ekonomi, deras generositet, deras omsorg, deras hjärtan, deras tillbedjan och deras glädje.

Människorna runt omkring såg det som hände i deras liv och uppskattade det och fler och fler lät tron på Herren Jesus få friktion i deras egna liv i omvändelse, dop och ett nytt liv.

Tron har ett pris

Men friktionen kan skrämma oss, vi kanske inte är beredda att släppa ner hjulen mot Guds väg för priset blir för högt. Så var det för mannens som Jesus mötte i Markus kapitel 10.

Mark 10:17-22
När Jesus fortsatte sin vandring, sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: ”Gode Mästare, vad skall jag göra för att ärva evigt liv?” Jesus sade till honom: ”Varför kallar du mig god? Ingen är god utom en, och det är Gud. Buden känner du: Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt, Du skall inte ta ifrån någon det som är hans, Hedra din far och din mor.” Mannen sade: ”Mästare, allt detta har jag hållit sedan jag var ung.” Jesus såg på honom och fick kärlek till honom och sade: ”Ett fattas dig. Gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så skall du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. ” Vid de orden blev mannen illa till mods och gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket.”

Han hade mött tron, precis som de som lyssnade till Petrus, han upplevde precis som de att något behövde förändras i hans liv, att något behövde hända med hans tro. I mötet med Jesus så hade han förstått att det Guds liv handlade om kraft. Men när han mötte friktionen i orden om omvändelsen, som Jesus i kärlek visade honom, så tvekade han och gick sin väg.

Skillnaden är totalt när man läser om tullindrivaren Sackeus reaktion när han lät tron på Jesus få kontakt med sitt hjärta. Det skapade omvändelse och en rörelse i hans liv som vi känner igen från pingstdagen.

Lukas 19:8
Sackeus … sade till Herren: ”Herre, hälften av det jag äger ger jag åt de fattiga, och om jag har bedragit någon, ger jag honom fyrdubbelt tillbaka.”

Pengarna är inte viktiga, det vi ser är konsekvensen av mötet med Herren Jesus. Omvändelse från ett liv i tomgång till ett liv där växeln är ilagd och hjulen fått kontakt med Guds väg och vilja med våra liv.

Tron möter reaktion i världen

Den unga församlingen i Jerusalem får verkligen uppleva hur Gud skapar en rörelse i deras liv och i deras gemenskap. Den Helige Andes kraft har kontakt med villiga hjärtan som varit beredda att ge upp sin egen ambition och stolthet, fler och fler människoliv får möta Jesus och låta honom beröra de och kontakt uppstår och kraft utväxlas i rörelse.

Detta går inte obemärkt förbi utan det blir en reaktion hos de som vill bevara status que, som vill att det skall förbli som det varit, hos de som vill bevara sin egen maktposition och vill hålla tron på Gud på en armlängds avstånd. De vill kunna rusa motorn ibland men inte riskera att deras liv påverkas.

De fängslar Petrus och Johannes för att de låtit sin tro få friktion i ett möte med en lam man, Petrus tog honom vid handen och reste mannen som inte kunde gå upp. Genom den Helige Ande gav tron kraft och rörelse i mannen som kunde gå, hoppa och jublade till Gud. Men Petrus och Johannes hamnade inför Stora rådet. Och prästerna där sa till varandra:

Apg 4:16-20
”Vad skall vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem, det står klart för alla som bor i Jerusalem, och det kan vi inte förneka. Men för att detta inte skall spridas vidare bland folket, så låt oss varna dem för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet.”
De kallade in dem och förbjöd dem att över huvud taget tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem: ”Döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud? Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.”

Prästerna hade inte alls förstått kraften i en tro som fått kontakt med Guds väg. Visst hade Petrus och Johannes kunnat sluta predika – men då hade det uppstått en stor friktion med deras tro, som antingen hade fått innebära att de på nytt hissade upp bakhjulen från marken eller låta tron på nytt få konsekvenser i deras liv.

Tron får friktion i ditt liv

För dig och mig är det på samma sätt. Tron både skaver och kan skapa rörelse i våra liv. Många människor tror på något och ber, ganska många känner till den kristna tron, har hört talas om Jesus, men om man bara håller tron på ett intellektuellt plan, ett estetiskt plan, ett känslomässigt plan så utväxlas ingen kraft och den ger ingen rörelse.

I mötet med Jesus behöver vi känna efter var friktionen blir i våra liv, var det skaver och var vi känner oss utmanade. På vilka områden behöver vi omvända oss, vad är det Jesus säger till oss när han ser på oss i kärlek – som han gjorde med den unge mannen som frågade om det eviga livet?

Är vi beredda på att låta trons friktion förändra detta i vårt liv och låta det bli något som skapar en rörelse i oss på Guds väg?

När tron får kontakt med verkligheten i våra liv och skapar en rörelse så påverkar inte det bara oss själva, utan den kraft som utvecklas kan förvandla människor och situationer runt omkring oss.

Jag ber att tron skall få uppleva friktion i våra liv det året som ligger framför, att vi skall få uppleva hur vi får kontakt med Guds väg och får se en rörelse igenom Guds kraft som utväxlas i vår gemenskap och vårt samhälle.

Men det finns ett pris, det kostar på, det sliter och skaver i sådant vi kanske vill hålla för oss själva. Men om tron får lov att komma i kontakt med dessa områden i våra liv så kan det ge en kraft och rörelse som förvandlar vår gemenskap och vårt samhälle.

Amen.

Play

Annons: Att lita på Gud

Onsdag
15:00 Arbetsdag i posthuset, Var med och bygg på Gråbos nya mötesplats

Torsdag
08:30 Morgonbön
18:00 Moppeverkstan
19:00 Bibel & Bön

Fredag
08:30 Morgonbön
19:00 Discover Disco

Söndag
11:00 Nattvardsgudstjänst, Mikael Tilly, Patrik Persson, församlingsmöte efteråt, Söndagskulan för alla barn
18:00 Kraftkällan, Lars-Åke Eriksson och lovsångsteam

Annons: Att skapa en ogästvänlig miljö för synden


Torsdag 18:00 Moppeverkstan och 19:00 Bön och Bibelläsning.

Söndag 10:00 Gudstjänst med temat ”Att skapa en ogästvänlig miljö för synden”. Mikael Tilly predikar och Patrik Persson leder samlingen, vi gör en insamling till byggkassan.

Vem känner dina hemligheter?


Idag skall vi läsa ifrån Danielsbokens andra kapitel om kung Nebukadnessars dröm, men jag skall inte tala om drömmen eller uttydningen utom jag tror att storyn runt omkring har något att säga oss och kristenheten idag.

I det första kapitlet så berättas det om hur Daniel tillsammans med en grupp unga män förs bort till Babel när kung Nebukadnessar belägrade Jerusalem. Och hur dessa män sedan skall tränas så att de kunde tjäna i kungens palats och hur Daniel är trogen Herren mitt i svårigheter.

Vi läser Daniel 2:1-30

Nubukadnessar drömde oroligt läste vi, han sökte svar på sina drömmar och sin oro. De visa kunde inte hjälpa honom, magi och religion kunde inte ge honom svar. Jag funderar på om du och jag kunnat du ge honom svar?

Är vi glädjeprofeter som Nebukadnessars vise män, som ger människor de svar de vill ha men inget har att ge när det verkligen gäller? Eller är vi som Daniel och hans vänner som känner den Levande guden och sätter vårt hopp till honom och inte på vår egen förmåga. Är vi självsäkra eller Gudssäkra?

Människor oroas även idag och bär på frågor de inte kan få svar på idag liksom på Daniels och Nebukadnessars tid. De prövar alla möjliga terapier och religioner, man dövar sig med alkohol och mediciner eller använder shopping, sex eller annat för att fly från samma gnagande oro och sömnlöshet som Nebukandessar upplevde.

Han hade visserligen fått en dröm av Gud som han inte kunde förstå, men han hade ingenstans att vända sig eftersom han genomskådat de ”andliga” männen runt omkring sig, de var bara ute efter sin egen framgång och sa bara det de trodde han ville höra.

Hur är det med den kristna kyrkan? Försöker vi spela på samma arena som alla dagens andliga guider , försöker vi bli ”må bra profeter” som inte har något egentligt att komma med utan bara stryker människor medhårs?

Människor genomskådar snart det som egentligen inte kan ge svar på deras oro och deras mardrömmar. De vill ha äkta vara, de vill ha ”uppenbarelse” istället för ”peptalk”. När vi ställs inför människors frågor, får vi inte stå lika handfallna som Nebukadnessars kaldéer, trollkarar, besvärjare och spåmän.

Vi skall inte förlita oss på vår egen förmåga utan gå till han som känner oss fullkomligt och som har alla resurser och svar. Jesus uppmanar oss:

Matteusevangeliet 7:7-11
”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Vem bland er ger sin son en sten, när han ber om bröd, eller en orm, när han ber om en fisk? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge det som är gott åt dem som ber honom.”

Underbara ord, de vittnar om en Gud som låter sig finnas, som vill bli uppsökt och som ger oss det vi behöver. Den evige Guden kan vi inte se, han är gömd för våra ögon – men han vill uppenbara sig för oss i våra böner.

Och detta handlar inte bara om oss själva, utan vi får be för uppenbarelse för andra runt omkring oss, så att vi kan tala ord från Herren rakt in i deras situationer. Att precis som Daniel och hans vänner vända sig till den Levande guden för att han skall uppenbara det som är dolt, så att Guds ljus kan få lysa upp mörkret i ensamma hjärtan.

Allt detta är möjligt gemom den Helige Ande, som utrustar oss med sina gåvor. Paulus uppmanar församlingen i Korint att söks uppenbarelsens gåvor först och främst eftersom människor behöver det:

1Kor 14:23-25
”Om nu hela församlingen kommer tillsammans och alla talar tungomål, och några som inte förstår eller inte tror kommer in, skall de då inte säga att ni är galna? Men om alla profeterar och en som inte tror eller förstår kommer in, då blir han avslöjad av alla och dömd av alla. Hans hjärtas hemligheter uppenbaras, och han faller ner på sitt ansikte och tillber Gud och ropar: Gud är verkligen i er!”

Precis som Nebukadnessar så är våra grannar och vänner beroende av att få möta ett levande ord från Herren, ett ord som bekräftar hjärtats hemliga tankar och som ger hopp om något mer än det man kan se med sina ögon.

Vi dömer på det man kan se på utsidan – men Herren som känner allas innersta tankar, hemligheter, misslyckanden och sorger kan möta med ett rätt ord av förlåtelse, uppmuntran eller tillrättavisning.

Det står om Jesus att han visste av sig själv vad som fanns i människan, därför kunde han tala rätt in i människors liv. Vi får be till Herren att han utrustar oss med uppenbarelse, både i speciella situationer och som en gåva vi får betjäna varandra med.

Låt oss gå in i bön nu denna sommaren att vi får vara en profetisk gemenskap och att Posthuset får bli en uppenbarelseplats, där Gud uppenbarar sig och lyser upp människors liv.

Bönen ett gemensamt språk

Carl-Johan Axskjöld har för kyrkornas gemensamma Sommartidning intervjuat Lars-Åke Eriksson om den bönegrupp som finns i Sjövik och som möts Fortsätt läsa Bönen ett gemensamt språk