Urbans invigningspredikan

Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet:
Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.” Men alla vittnade mot honom a och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun. Och de frågade: ”Är inte han Josefs son?”

Lukasevangeliet kap 4:16-22

Den här texten är på många sätt lämplig att läsa och att hålla en invigningspredikan över. Det är text som Jesus enligt Lukasevangeliet läser när han träder fram i sin lilla hemstad Nasarets synagoga alldeles i början av sin offentliga gärning. Han läser som en mäktig ouvertyr, en programförklaring över sitt eget liv och sitt offentliga uppdrag. Det är inte en invigning av ett hus utan mer en invigning av ett liv. Och han representerade för alla tider, ett nytt sätt att leva.

Ett nytt sätt att leva
Jag tror det vilar en djup längtan över alla oss som gemensam burit denna vision att få öppna ett nytt Gudshus mitt i Gråbo Centrum. Att detta inte ska få handla om att öppna ett ytterligare hus utan att
öppna våra hjärtan, våra liv våra gåvor för varandra. Att förenas i en vision vår oss, våra medmänniskor och vårt samhälle.

Jesus är en oerhört stark förebild när han kliver fram och med ord och liv visar på ett nytt sätt att leva.

– Oöverträffad kärlek till medmänniskan. Fattiga, den fängslade, den blinde, de förtryckta… han satte medmänniskan i centrum av sin livsuppgift. Detta handlar om den marginaliserade människan. ….men också oss alla. Låt oss inte falla för misstaget att säga: Vi skall hjälpa ‘Dom’ – För vi behöver hjälpa varandra. Vi kan alla vara Fattiga i Anden, blinda för verklighet/ fångna i materialism destruktiva vanor och tankar, förtryckta och fångna i besvikelser, bitterhet och oförsonade konflikter. Jesus tilltal var till romerska militärer, rika tullmän. sökande och tvivlande skriftlärda, män och kvinnor med annan etnicitet än den judiska, Jesus visade en väg till ett nytt liv, dä han inte levde för sig själv utan levde inifrån och ut, för medmänniskan. Titta på hans umgänge, lyssna till hans berättelser. Vilka passerar revy, exempel på människor i alla skikt av samhället i behov.

– Oöverträffad tro på att förändring är möjlig. För honom fanns inga hopplösa fall. Glädje för det fattiga, syn för blinda, frihet för fångna och förtryckta.
Jag önskar att vi som möts här, och vi som samlas för den invigning ska smittas av Jesu programförklaring -gå härifrån idag med en större tro för våra egna liv, och större tro för andra människor. Läser man vidare i Jesu så ser man att det han trodde på det blev också verklighet. Dock var det viktigt för Jesus att det fanns människor omkring honom som var mottagliga för samma tro samma hopp som han själv bar. Just i Nasaret var det si och så med
det… Det togs inte emot av så många, och det skedde heller inte så många under står det.
Men Jesu lät sig inte nedslås och han mötte längtan och tro där skedde under , där skedde…

En ny tid
För oss som kristna Lukastexten är det också en invigningstext, som vi ofta läser och predikar över vid första Advent som snart kommer, som markerar ett kyrkår. Ett nådens år, det signalerar en ny tid l

Det har alltid funntis en messiaslängtan i mänskligheten, som tar sig olika uttryck. En framtidsvision som ofta har blivit väldigt overklig. Bortom bergen bortom blommorna och sången… Jag föraktar inte detta på något sätt, tvärtom . Jag älskar den. Tron på en himmel, en evighet bortom det jordiska, något mer än det materiella, något bortom kvartals rapporterna dagspolitiken och nästkommande års kommunbudgeten. Men samtidigt finns ett annat dike, det ligger något i kritiken från arbetarrörelsen mot väckelserna. Att det bara handlade om ”smör ovanför när du dör”!

Därför blir det så starkt när Jesus presenterar sin framtidsvision, Och så lägger han till : ”Idag har detta skrifttställe gått i uppfyllelse…”

Det är min tro att kristendom som är på riktigt inte bara är historia, och inte heller bara en dröm om något på andra sidan utan att den också handlar om en ny verklighet här och nu. Jesus är den sammme i går idag så och i evighet. Idag är frälsningen dag… idag är räddningens dag, idag är nådens år.

Jesus klev in i sin tid. Sitt nu, den rådande verkligheten. Människors vardagsliv.

Jag tror inte bara på kraften i starka förebilder. Vi behöver också att se undret, miraklet, förvandlingen.

Varje söndag träffar jag Anette. Hon har i många år haft sin tillvaro som enda kvinna bland missbrukande män i ett förortsområde i de norra stadsdelarana. För tio år sedan började några eldsjälar arbeta där, öppnade en lokal i området, med lördags kaféer, fritidsgård för barn och ungdomar på torsdagarna, närvaro på skolan till stöd för lärare och elever och verksamhet nere vi torget.

Det har varit stunder när vi undrat om allt arbete varit det var meningsfullt. Det gör jag inte längre.
Annette hjälper mig. Varje söndag möter jag henne. Hon har klätt sig så fin, hon har lämnat sitt missbruk, hon har genom räddningsmissionen fått tillbaka tänder och hon ler med hela ansiket.
Oftast frågar hon mig ”Vet du var de är för dag idag?” Jag svarar ”nej” – fast jag nästan vet. Hon säger ”det är fyrtio veckor sedan jag döptes”.

l hennes liv har de brutit in en ny tid, en ny tideräkning.

Låt oss tänka stort och djärvt. Låt oss tro att denna dag är invigning till något nytt. Det finns två ord i Nya testamentet för tid. Kairos, Kronos. Tid är inte bara kronos, som i kronologi. Ett räknande av minuter/timmar, dagar och år. Det är också Kairos, tid som kvalitet, livsinnehålt.Guds tid är Kairos. Guds tid är idag.

Tiden får liksom färgnyanser.

Den här samlingen handlar inte bara om det här rummet, det här klockslaget.

Jag vet att det bland brukar ojas över namnet, Gråbo. Historien om hur det kom till och vad den gjort för självuppfattningen. Gråheten har en tendens att äta sig in.

Låt oss idag alla personer med allt gott vi representerar, all längtan alla behov. Betsämma oss för att förändra det. Låt oss med den färgstarke Jesus som förebild och kraftkälla inviga oss till en ny och spännande färgrik tid för Gråbo.

Amen!

Video: Lyft blicken och se

Urban Ringbäck, föreståndare i Smyrnaförsamlingen, predikade utifrån berättelsen om kvinnan vid sykars brunn, i Johannesevangeliets 4:e kapitel om hur möten vid källan kan förvandla ett helt samhälle.

Joh 4:27-30

I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: ”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” Han svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Lärjungarna sade då till varandra: ”Kan någon ha kommit med mat till honom?” Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.”
Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.”

Synden sänkte blicken

”Då blev Kain vred, och han sänkte blicken. Herren sade till Kain: ”Varför är du vred, och varför sänker du blicken?
Om du handlar rätt vågar du ju lyfta blicken, men om du inte handlar rätt ligger synden vid dörren. ”

1. Ett nytt sätt att tänka

”Han måste ta vägen genom Samarien”
”Judarna vill inte ha något med samarierna att göra”
”I detsamma kom lärjungarna och de blev förvånade att han takade med en kvinna men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne.”

2. Ett nytt sätt att tala

”Ni säger: Fyra månader till, så är det dags att skörda ”

3. Ett nytt sätt att se

4. Visionen om ett förvandlat samhälle

Källan till förvandling finns nära
De gick ut ur staden för att söka honom
”Jag har sänt er att skörda”

Annons: Lyft blicken och se

en vision om ett förvandlat samhälle


På söndag 11:00 har vi kafégudstjänst med Urban Ringbäck, sångare och föreståndare i Smyrnaförsamlingen. Urban kommer att sjunga och tala på temat ”Lyft blicken och se – en vision om ett förvandlat samhälle”.

Vi ser fram emot ett spännande samtal om vad detta betyder för oss, för Gråbo och för framtiden. Vi kommer även att passa på att hälsa nya medlemmar välkomna.

Söndagskulan för alla barn, med Susanne Lekardal, handlar om att ”Älska Gud”.

Streetsmart kristendom


Nu inleder vi en serie på fyra gudstjänster på temat ”Vem är präst på din gata?”, det gör vi i Gråbo tillsammans i Smyrnaförsamlingen i Göteborg som vi är endel av. Vi kommer att ha gudstjänster runtomkring i storgöteborg med gemensam predikan utsänd via videolänk under tre söndagar och den fjärde söndagen möts vi till högtid inne i Smyrnakyrkan Göteborg.

Såhär skriver Urban Ringbäck som är församlingens föreståndare:

Göteborg behöver en kristendom som är ”streetsmart”. Som fungerar i det verkliga, vardagliga livet. På temat ”Vem är präst på din gata” utmanas vi med start söndag den 28 Augusti och fyra söndagar framåt. Det handlar om en radikal kristendomsförståelse som vänder upp och ner på begreppen. Tankegodset är hämtat från urkyrkan. Alla troende är ”präster”, med uppdrag att förmedla kontakt med Gud till sin omgivning. Missa inte detta, vare sig du redan tror , eller är nyfiken på kristen tro och kristet liv.

Först ut är en (nästan) ny röst i Smyrnas talarstol. Anne-Jorid Ahgnell, färgstark förkunnare från Sarpsborg i Norge som börjar en ettårig inspiratörstjänst i Smyrnas Gudstjänst och musikliv.

Varmt välkommen att delta och dela gemenskapen i Pingstkyrkan Gråbo, söndagarna den 28/8, 4/9 och 11/9 klockan 11:00. Den 18/9 samåker vi in till Göteborg klockan 14:00 för gudstjänsten som börjar klockan 15:00.

För Jesus och Gråbo

Mikael Tilly