”Varför är det profetiska viktigt?” med Hans Wolfbrandt

Inspelat vid kyrkorna i Gråbos gemensamma inspirationshelg ”Kom Helige Ande” den 17-18 oktober 2015. Detta är lördagens frukostseminarium med Hans Wolfbrandt i Missionskyrkan med rubriken ”Varför är det profetiska viktigt?”.

Play

”Lidande och Glädje” av Fredric Lindeskär

Predikan av Fredric Lindeskär vid gudstjänsten i Centrumkyrkan Gråbo den 4 oktober 2015.

1 Pet 4:12-19

Mina älskade, var inte förvånade över den eld som ni måste gå igenom till er prövning, som om det hände er något oväntat. Nej, gläd er ju mer ni delar Kristi lidanden. Då skall ni också jubla och vara glada, när han uppenbarar sig i sin härlighet. Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er. Men ingen av er skall lida för att han är en mördare eller tjuv, förbrytare eller förskingrare. Men om någon får lida för att han är kristen, skall han inte skämmas utan prisa Gud för det namnet. Ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, vad skall då slutet bli för dem som inte lyder Guds evangelium? Och om den rättfärdige med knapp nöd blir frälst, vad blir det då av den ogudaktige och syndaren? Därför skall de som efter Guds vilja får lida anförtro sina själar åt sin trofaste Skapare, under det att de gör vad som är gott.

1 Pet 1:6-9

Gläd er därför, om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i eld, och den tron skall visa sig bli till lov, pris och ära, när Jesus Kristus uppenbarar sig. Honom älskar ni utan att ha sett honom, och fastän ni ännu inte ser honom, tror ni på honom och jublar över honom i obeskrivlig, himmelsk glädje, då ni nu är på väg att vinna målet för er tro, era själars frälsning.

Psaltaren 139:23-24

Utrannsaka mig,
Gud, och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.
Se till om jag är på en olycksväg
och led mig på den eviga vägen.

Play

Predikan inför böneperiod

Gud har lagt på mitt hjärta att vi skall be. Att vi skall söka hans ansikte, hans vilja och hans väg. Vi har fått tilltal om att lägga ner det vi gör för det finns tankar som vi inte vet om. Vi har på olika sätt blivit berörda den sista tiden, vi har fått tecken på att Herren förbereder något och att vi skall söka honom.

Jag är oerhört tacksam att jag får vara endel av denna gemenskap som längtar efter vad Herren vill göra och som lyssnar på hans tilltal. Och jag upplever att vi har en period framför oss när Jesus uppmanar oss att lägga ner vårt eget och söka honom.

Jag delade en bibeltext med er när vi var på församlingsdag på Sjöviksgården, som jag vill läsa igen.

Joh 15:1-17

Jag är den sanna vinstocken, och min Fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, för att den skall bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er.

Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig.

Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt, ty utan mig kan ni ingenting göra.

Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort, och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden, och de bränns upp.

Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek, liksom jag har hållit min Faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje skall vara i er och för att er glädje skall bli fullkomlig. Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner.

Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, ty allt vad jag har hört av min Fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni skall gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att Fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er att ni skall älska varandra.

Vi förstår att det är oerhört viktigt att vi sitter fast på vinstocken, att näringen och livet strömmar in i oss från Jesus själv. Att vi inte tror att vi klarar oss själva, med vår egen förmåga och våra egna idéer. Det är genom det liv som vi får ta emot igenom Jesus som våra liv kan bära frukt.

Om vi inte sitter kvar i Jesus så förbrukar vi den lilla näring och vatten vi har för egen överlevnad och det finns inget över till att bära frukt. Men med honom så finns det ett överflöd i våra liv som ger god frukt.

Frukten är en konsekvens av att hans liv strömmar igenom våra liv. Inte för att vi är duktiga eller smarta. Utan hans liv så stelnar vi, då torkar vi.

När vi håller fast vid Jesus och hans liv får strömma igenom oss så rensar Herren våra liv så att vi kan bära ännu mer frukt, det som hindrar frukten vill Fadern hjälpa oss att bli av med.

Fadern blir ärad när vi bär den frukt som han ger, när hans liv får uppfylla oss och överflöda i våra liv.

Vi kan lura oss själva ibland och tänka att ”mitt liv kan inte bära frukt” eller ”detta gäller inte mig, jag har inget att ge”. Och det är sant – för det handlar inte om mitt liv – utan om hans liv. Och det är inte jag som skall ge något – utan det är bara genom Herren Jesus som det kan ske.

Det som blir ett resultat av våra egna ansträngningar och påhittighet – ärar inte Fadern. ”Utan mig kan ni ingenting göra” sa Jesus. Att Gud får äran är tecken på god frukt, om Herren Jesus blir trodd och älskad och inte någon människa då vet vi att frukten är ett resultat av den Helige Andes verk i oss.

Fadern har älskat oss med så stor kärlek att han gav oss sin ende son, för att vi inte skulle gå förlorade eller kastas bort som döda grenar. Om han älskat oss så mycket så vill han ge oss allt gott med Jesus.

Guds kärlek får uppfylla våra liv och mjuka upp våra torra kvistar, hans kraft får ge näring och göra så att vi växer som han vill och att den frukt som han har tänkt för oss får bli ett resultat av att vi är inympade i honom.

Jag upplever att denna längtan finns hos oss, att detta skall ske. Ibland försöker vi nog hjälpa till lite själva – istället för att låta Gud göra det han vill. Men nu uppmanas vi att söka Honom, att hålla fast vid Jesus, att låta den sanna vinstocken ge oss av sitt liv.

Jag har upplevt att vi skall avsätta en böneperiod i början på hösten. Fram till helgen den 17-18 oktober. Söka Herren!

Böner

  • Herre Jesus, rena oss och uppfyll oss med din kärlek.
  • Herre Jesus, tala med oss och låt ditt ord leva i oss, genom din Helige Ande.
  • Herre Jesus vi vill följa dig, låt oss få bära frukt som förhärligar Fadern.

Bibelstudium om ”Guds namn” med Evangeliska Turistmissionen

1Mos 1:1-4
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade över vattnet. Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret.
5 Mos 32:39
Se nu, jag, jag är Gud, det finns ingen Gud vid sidan av mig. Jag dödar och jag gör levande, jag slår och jag helar. Ingen kan rädda ur min hand.
Jes 45:5
Jag är HERREN och det finns ingen annan. Utom mig finns ingen Gud. Jag spände bältet om ditt liv, fastän du inte kände mig
Jes 45:22
Vänd er till mig och bli frälsta, ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan.
1Mos 1:26
Gud sade:”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”
1Mos 3:22
HERREN Gud sade:”Se, människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Hon får nu inte räcka ut handen och även ta av livets träd och så äta och leva för evigt.”
1Mos 11:7
Låt oss stiga ner och förbistra deras språk, så att den ene inte förstår vad den andre säger.
Jes 6:8
Och jag hörde HERRENS röst. Han sade: ”Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: ”Här är jag, sänd mig!”
Psaltaren 110:4
HERREN har svurit och skall inte ångra sig: ”Du är präst för evigt, på samma sätt som Melki-Sedek.”
Joh 3:16
Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.
2Kor 5:17-19
Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.

Möteshelg med Evangeliska Turistmissionen, predikan fredag 19:00

1 Tim 3:15-16
Men om jag dröjer skall du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus, som är den levande Gudens församling, sanningens pelare och grundval. Och erkänt stor är gudsfruktans hemlighet: Han som blev uppenbarad i köttet, bevisad rättfärdig genom Anden, sedd av änglarna, predikad bland folken, trodd i världen, upptagen i härligheten.
Psaltaren 11:3
När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta?

Ord 8:29
när han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han lade jordens grund
Matt 16:15-18
Han sade till dem: ”Och ni, vem säger ni att jag är?”Simon Petrus svarade:”Du är Messias, den levande Gudens Son.”Jesus sade till honom:”Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.
3Mos 17:11
Ty kroppens liv är i blodet, och jag har givit er det till altaret, till att bringa försoning för era själar. Det är blodet som bringar försoning genom själen som är i det.
Matt 19:4-6
Han svarade:”Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.”

Jes 58:12
Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna, du skall återställa grundvalar från forntida släkten. Du skall kallas ”han som murar igen sprickor”, ”han som återställer stigar, så att man kan bo i landet”.

 

”Den gode herden” av Mikael Tilly

Johannesevangeliet 10:1-20 från Sv Folkbibeln 2014

Jag säger er sanningen: Den som inte går in i fårfållan genom porten utan tar sig in från annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten är fårens herde. För honom öppnar portvakten, och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem, och fåren följer honom eftersom de känner hans röst. Men en främling följer de inte utan flyr från honom, för de känner inte främlingars röst.” Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem.

Då sade Jesus än en gång: ”Jag säger er sanningen: Jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.

Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar hjorden. Den som är lejd bryr sig inte om fåren.

Jag är den gode herden. Jag känner mina får, och mina får känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren.

Jag har också andra får som inte hör till den här fållan. Också dem måste jag leda, och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en hjord och en herde.

Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det tillbaka. Ingen tar det ifrån mig, utan jag ger det av fri vilja. Jag har makt att ge det, och jag har makt att ta tillbaka det. Det budet har jag fått av min Far.”

Efter de orden blev det på nytt splittring bland judarna. Många av dem sade: ”Han är besatt och galen. Varför lyssnar ni på honom?” Andra sade: ”Så talar inte en som är besatt. En ond ande kan väl inte öppna ögonen på blinda?”

Jesus berättar detta efter det att han har helat en man som varit blind sedan födseln. Han hade gjort en deg och lagt på mannens ögon och sagt åt honom att gå och tvätta sig och då kunde han se.

Mannen hade bara hört Jesu röst, och när han mötte Jesus igen så är det rösten han känner igen och litar på.

Jesus tar exemplet att fåren känner igen sin herdes röst, precis som mannen som varit blind kände igen Jesu röst och nu kommit till tro på honom.

Fåren litar på sin herde, de vet att herden för de till mat och vatten och beskyddar dem från faror och fiender. Herden känner sina får och kallar på de personligt, han känner igen dem och kallar de med deras namn. Och fåren känner igen herdens röst.

Det finns fiender som vill lura med sig fåren, för får är värdefulla. De smyger sig in i fårfållan, de lockar på fåren. Jesus säger att fåren inte känner igen deras röst och följer den inte utan flyr.

Fåren känner naturligt igen den gode herdens röst, de vet vem de tillhör och vem som vill de väl. Och Jesus säger att han är den gode herden och antyder att vi människor känner igen hans röst när han talar till oss.

Det finns tjuvar som vill röva bort oss och ta oss tillfånga, eftersom vi är värdefulla. Men de vill bara stjäla, slakta och döda.

Den gode herden, Jesus, vill att vi skall ha liv, ja liv i överflöd.

Vems röst lyssnar vi till? Vem följer vi? Är det den gode herdens röst som leder oss till vila på gröna ängar och till vatten där vi finner ro. Eller är det andra röster som vill skingra hjorden och driva oss bort från herden?

Jesus säger att det är skillnad mellan honom och andra som vill att vi skall följa dem. Han ger sitt liv för fåren och beskyddar oss men de andra som vill lyra med oss, de flyr så fort vargen kommer och lämnar oss ensamma.

Jesus offrade sig för oss, han gav sitt liv för alla oss andra får och blev offerlammet som gick i döden för alla oss andra. Han identifierade sig med oss och försvarade oss med sitt eget liv.

Den som är lejd och inte är herden som äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Han bryr sig inte om oss.

Jesus är den gode herden, som vill leda oss till livet. Han säger att vi känner honom, och antyder att det i varje människa finns en igenkänning av honom. Att han inte är främmande för oss utan att vi har ett djupt minne av honom.

När han talar så talar han inte som främling, utan som någon vi känner igen. Han skall leda oss till en hjord, en samlad hjord av många folk och folkslag. Och vi skall alla ha en och samme herde.

Han är den gode herden som gav sitt liv för att vi skulle ha liv och som i sin utgivande kärlek tog livet tillbaka. Och nu för oss in i sitt nya liv.

Det är viktigt vilka röster vi lyssnar till, att vi följer den gode herdens röst som vill leda oss till livet och inte bedragare som vill leda oss bort från honom.

Det blev konflikt kring Jesus, de som kände igen rösten och ville följa honom och de som ville gå en annan väg, som ville bevaka sin makt och position. Man ifrågasatte Jesus då, liksom nu, men folket kände igen hans röst. Och Jesus står här idag och kallar på oss och säger: Följ mig.

Och han vill leda oss på gröna ängar, till friska vatten och trygga hela vägen hem till pappa Gud, vårt hem och vårt ursprung.

Amen