Nattvardsgudstjänst och Bibelsamling den 23 oktober

Varmt välkommen på Nattvardsgudstjänst på söndag 11:00 med Mikael Tilly, Emma Olausson, Maria Colliander. Det blir parentation i gudstjänsten. Även för alla barn om Gyllene Regeln med Susanne Lekardal.

På söndag kväll 18:00 i Centrumkyrkan får vi besök av Anders Blåberg från Svenska Bibelsällskapet, som talar på temat ”Hur får jag ut mer av Bibelläsningen?”

Välkommen på gudstjänst den 16 oktober

Cornelia ForsbergImorgon söndag 11:00 ser vi fram emot att få fira gudstjänst tillsammans. Vi har besök av Cornelia Forsberg från Smyrna Göteborg som delar Guds ord med oss. Bed om att den Helige Ande får bekräfta ordet i våra liv och mitt i vår gemenskap. Det blir Söndagskulan för alla barn och servering tillsammans efteråt.

Omid PasbakhshPå söndag kväll 18:00 har vi en gemensam samling i Missionskyrkan med Omid Pasbakhsh som talar på temat ”Går det att lita på det som står i Bibeln, eller är alltihop en skickligt hopdiktad saga?”

Discover Konfa – med internationell inriktning, startar 11 september!

Discover Konfa med internationell inriktning

Centrumkyrkan Gråbo erbjuder en spännande konfa för dig som är född 2000-2002. Under ett år får man möjlighet att ta reda på mer om Bibeln, vad kristen tro handlar om och att samtala kring livet.

Vi kommer att ha en internationell inriktning på årets konfaläsning, med gäster, studiebesök, upplevelser och en kurs där vi både kommer använda svenska och engelska. Vi har ett stort internationellt kontaktnät och Smyrnaförsamlingen som vi är endel av har medlemmar från många länder och olika bakgrund, så vi tror på ett mycket spännande kofaår.

Gudstjänster 11:00 i Centrumkyrkan Gråbo och 15:00 i Smyrna Göteborg

imageVarmt välkommen på gudstjänster imorgon söndag!

Varmt välkomna på gudstjänst i Centrumkyrkan Gråbo imorgon söndag 11:00 med Johannes Colliander och Mikael Tilly.
Fika efteråt.

Dopfest i SmyrnaPå eftermiddagen vid 15:00 är vi inbjudna till Smyrna Göteborg för storförsamlingsgudstjänst, dop, gemenskap och glädje. Samtidigt barnmöte med drama, sång och undervisning av Elisabet Tilly.

Kom bedjande och med förväntan till båda dessa samlingar. Gud ÄR god!

Ps Söndagskulan för alla barn i Gråbo startar den 4 september.

”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?” – Inga-Maj Sandström

Inga-Maj Sandström, Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria

Början av predikan blev tyvärr inte inspelad. Inga-Maj utgick ifrån ordet i Markus 15:33-34 och Psaltaren 22 som talar om när Jesus dör på korset. Och hon fortsatte att läsa ifrån 4 Mosebok 21 om kopparormen i öknen.

Markusevangeliet 15:33-34

Jesus dör
Vid sjätte timmen kom över hela landet ett mörker som varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst:”Eloi, Eloi, lema sabaktani?”Det betyder:”Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?”

4 Mosebok 21:4-9

Kopparormen
De bröt upp från berget Hor och tog vägen mot Röda havet för att gå omkring Edoms land. Men under vägen blev folket otåligt. Och folket talade mot Gud och mot Mose och sade:”Varför har ni fört oss upp ur Egypten så att vi måste dö i öknen? Här finns ju varken bröd eller vatten, och vår själ avskyr den eländiga mat vi får!” Då sände HERREN giftiga ormar bland folket, och de bet folket och många i Israel dog. Då kom folket till Mose och sade:”Vi har syndat genom att vi talade mot HERREN och mot dig. Bed till HERREN att han tar bort dessa ormar från oss.”Och Mose bad för folket. HERREN sade till Mose:”Gör dig en orm och sätt upp den på en påle. Den som har blivit ormbiten och ser på den skall leva.” Mose gjorde då en kopparorm och satte upp den på en påle. Om någon blev biten av en orm, fäste han blicken på kopparormen och fick leva.

Play

”Vårt gensvar på Evangelium” med Ingrid Persson

Ingrid Persson i teamet från Evangeliska Turistkyrkan Gran Canaria talar om ”Vårt gensvar på Evangelium” i mötesserie i Centrumkyrkan Gråbo.

Play